A+ A-
12 ianuarie 2012

Achizitii

ANUNŢ ACHIZITIE

Servicii pentru evenimente (79952000-2)

proiect SOCIAL  „Strategia de Ocupare şi
Calificare prin Învăţare şi Activităţi pentru Libertate

(cerere oferta nr. 15/ 12.01.2012)

 

 

Federaţia Filantropia achiziționează servicii hoteliere (CPV 79952000-2). Plățile vor fi asigurate din bugetul proiectului SOCIAL  „Strategia de Ocupare şi Calificare prin Învăţare şi Activităţi pentru Libertate”  (ID proiect POSDRU 32801derulat de Federația Filantropia cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare va fi prețul cel mai mic, cu condiția respectării condițiilor impuse prin caietul de sarcini. Ofertele vor fi depuse la sediul Federației Filantropia din București, B-dul Regina Maria, nr. 1, bloc P5b, scara 1, etaj 4, ap. 11-12, Sector 4.  Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 23.01.2012 ora 10:00. Documentația de atribuire cuprinzând caietul de sarcini și detaliile tehnice pentru depunerea ofertelor este disponibilă aici.  Pentru informații suplimentare legate de contractul de achiziție, vă rugăm să luați legătura cu Cosmin Grigorescu la telefon 0372768599 sau pe email la  cosmingrigorescu@gmail.com sau Florina Rizoaica la telefon 0735533374 sau pe email la ina_rizoaica@yahoo.com.

 

PROCEDURA DE ACHIZIȚIE SERVICII DE TIPARIRE
Proiect IOCC 1 „Reţea teritorială de furnizori creştini de servicii sociale”
(cerere ofertă nr. 749 / 29.12.2011 )

Federaţia Filantropia achiziţionează servicii de tipărire mape conferință (CPV: 79823000-9). Plățile vor fi asigurate din bugetul proiectului IOCC 1 – „Reţea teritorială de furnizori creştini de servicii sociale – Parteneri strategici în domeniul incluziunii sociale” (ID proiect 21561) derulat de Federația Filantropia cu cofinanţare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare va fi prețul cel mai mic, cu condiția respectării condițiilor minimale impuse prin caietul de sarcini. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 13.01.2012, ora 16:00. Pentru a accesa documentația de achizitie, dati clic aici pentru formatul PDF. Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achiziție, vă rugăm să luați legătura cu Cosmin Grigorescu la telefon 0372768597 sau e-mail office@federatia-filantropia.ro.

PROCEDURA DE ACHIZITIE SERVICII HOTELIERE

proiect FORTE  „Formare trainică pentru parteneriat social

(cerere de oferta nr. 740 / 28.12.2011)

Federatia Filantropia achizitioneaza servicii hoteliere (CPV 55100000-1). Platile vor fi asigurate din bugetul proiectului FORTE  „Formare trainica pentru parteneriat social”  (ID proiect POSDRU 62277) derulat de Federatia Filantropia cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi pretul cel mai mic, cu conditia respectarii conditiilor impuse prin caietul de sarcini. Ofertele vor fi depuse la sediul Federatiei Filantropia din Bucuresti, B-dul Regina Maria, nr. 1, bloc P5b, scara 1, etaj 4, ap. 11-12, Sector 4.  Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 07.01.2012 ora 13:00. Documentatia de atribuire cuprinzand caietul de sarcini si detaliile tehnice pentru depunerea ofertelor este disponibila aici.  Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie, va rugam sa luati legatura cu Cosmin Grigorescu la telefon 0372768599 sau pe email la  cosmingrigorescu@gmail.com sau Florina Rizoaica la telefon 0735533374 sau pe email la ina_rizoaica@yahoo.com.

 

Răspuns la solicitările de clarificări aferente Documentatiilor pentru ofertanti, cu privire la achizitia de Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor şi lucrări de construcţii
pentru cererea de oferta nr.733 / 19.12.2011(Nr. înregistrare răspuns 738/22.12.2011)

 Operatorii economici au solicitat următoarele clarificări:

Întrebarea 1: care este valoarea estimată a achiziţiei ?

Achizitorul “Federația Filantropia” răspunde:  Valoarea estimată a achiziţiei este de 1,600,000 lei fără TVA.

Întrebarea 2:  Obligativitatea participantului la licitaţie de a face dovada vizionării spaţiilor pentru care se ofertează lucrările.

Achizitorul “Federația Filantropia” răspunde: Documentaţia de atribuire prevede ca fiecare ofertant să facă dovada vizionării spaţiilor pentru care se face propunerea de proiectare şi lucrări de amenajare (prin solicitarea accesului în spaţii de la persoana menţionata ca persoană de contact).

Întrebarea 3: Care este suma cu care trebuie constituită garanţia de lucrări?

Achizitorul “Federația Filantropia” răspunde: conform documentaţiei de atribuire, cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 5 % din preţul contractului fără TVA , iar  la punctul c) se prevede că se poate constitui şi prin reţineri succesive din situaţiile de plată.

In acest caz, înainte de semnarea contractului, contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia achizitorului la o bancă agreată de ambele părţi, unde va depune o sumă de 0,5% din  valoarea totală a contractului, fără TVA.

 Nota: Raspunsul la solicitarile de clarificari a fost dat in conformitate cu Instructiunea 26 AMPOSDRU, incadrandu-se in termenul de raspuns de trei zile calendaristice si fiind publicat pe site-ul www.federatia-filantropia.ro.

PROCEDURA DE ACHIZITIE
Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor şi lucrări de construcţii
(CPV 71242000-6, 45214500-5, 45212340-01)
Proiect FORTE – Formare trainică pentru parteneriat social

 (cerere de oferta nr. 733 / 19.12.2011)

Federaţia Filantropia achiziționează Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor şi lucrări de construcţii (CPV 71242000-6, 45214500-5, 45212340-01) în cadrul proiectului proiect FORTE – Formare trainică pentru parteneriat social (ID proiect POSDRU62277derulat cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Plățile vor fi asigurate din bugetul proiectului. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare va fi prețul cel mai mic, cu condiția respectării condițiilor impuse prin caietul de sarcini. Ofertele vor fi depuse la sediul Federației Filantropia din București, B-dul Regina Maria, nr. 1, bloc P5b, scara 1, etaj 4, ap. 11-12, Sector 4.  Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 29.12.2011 ora 13:00. Documentația de atribuire cuprinzând caietul de sarcini și detaliile tehnice pentru depunerea ofertelor este disponibilă aici.  Pentru a accesa documentația de achizitie, dati click aici. Pentru informații suplimentare legate de contractul de achiziție, vă rugăm să luați legătura cu Adrian Bărănescu la telefon 0372768599, 0735533367 sau pe email la office@federatia-filantropia.ro si adrian_baranescu@yahoo.com

 

PROCEDURA DE ACHIZITIE
SERVICII DESIGN SI TIPARIRE CALENDAR PROMOTIONAL
Proiect IOCC 2 (ID 57379)
(cerere de oferta nr. 688.23.11.2011)

Federatia Filantropia achizitioneaza servicii de creare design si tiparire calendar promotional pentru activitatile transversale si de promovare si publicitate necesare implementarii proiectului.Pentru informatii detaliate despre achizitie, puteti accesa documentatia de achizitie, dand clic aici
Proiectul FORTE este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

PROCEDURA DE ACHIZITIE
ECHIPAMENTE BIROU
Proiect FORTE (ID 62277)
(cerere de oferta nr. 682 / 21.11.2011)
Federtia Filantropia achizitioneaza echipamente de birou pentru activitatile transversale si de promovare si publicitate necesare implementarii proiectului FORTE – Formare traininca pentru parteneriat social. evenimentul de diseminare a rezultatelor Raportului de evaluare organizationala.Pentru informatii detaliate despre achizitie, puteti accesa documentatia de achizitie, dand clic aici

Proiectul FORTE este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

PROCEDURA DE ACHIZITIE
SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE

Proiect FORTE (ID 62277)
(cerere de oferta simplificata nr 654 / 11.11.2011)


Federtia Filantropia achizitioneaza servicii de organizare evenimente (CPV 79952000) pentruevenimentul de diseminare a rezultatelor Raportului de evaluare organizationala. Pentru informatii detaliate despre achizitie, puteti accesa documentatia de achizitie, dand clic aici           Proiectul FORTE este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

Raspuns la solicitarile de clarificari aferente Documentatiilor pentru ofertanti,
cu privire la achizitia de servicii hoteliere
pentru cererea de oferta 615 / 31.10.2011
(Nr. inregistrare raspuns 637 / 10.11.2011)

Operatorii economici au solicitat urmatoarele clarificari:
Intrebare: cum se va face oferta tehnica si financiara vis a vis de numarul de nopti de cazare, avand in vedere ca formula: nr evenimente x nr. participanti per eveniment x nr. de zile per eveniment nu pare sa se fi aplicat?

Achizitorul “Federatia Filantropia” raspunde:

- numarul de nopti de cazare solicitat nu a fost calculat conform formulei: nr evenimente x nr. participanti per eveniment x nr. de zile per eveniment ci pe baza experientei in ceea ce priveste numarul de solicitari de cazare din partea participantilor. Nu toti participantii vor cere cazare deoarece vor fi unii care au domiciliul in localitatea unde se va desfasura evenimentul sau in apropiere si vor prefera sa nu ramana peste noapte in unitatea de cazare.
– oferta financiara si tehnica se va face in baza cifrelor comunicate in caietul de sarcini

Raspuns la solicitarile de clarificari aferente Documentatiilor pentru ofertanti,
cu privire la achizitia de servicii hoteliere
pentru cererile de oferta 614 / 31.10.2011 si 615 / 31.10.2011
(Nr. inregistrare raspuns 634 / 07.11.2011)

Operatorii economici au solicitat urmatoarele clarificari:
Intrebare: care este data, ora si locatia sedintei de deschidere a ofertelor pentru achizitiile de servicii hoteliere nr 614 si 615 / 31.10.2011?

Achizitorul “Federatia Filantropia” raspunde:
Ofertele depuse in cadrul procedurilor de achizitie de servicii hoteliere nr 614 si 615 / 31.10.2011 vor fi deschise in data de 10.11.2011, ora 17.15, la sediul Federatiei Filantropia din Bd. Regina Maria nr. 1, Bl. P5B, Sc. 1, Ap. 11-12. Ofertantii care doresc sa participe la sedinta de deschidere, vor putea delega un reprezentant care va prezenta o imputernicire semnata de reprezentantul legal si stampilata.

Raspuns la solicitarile de clarificari aferente Documentatiilor pentru ofertanti,
cu privire la achizitia de servicii hoteliere
pentru cererile de oferta 614 / 31.10.2011 si 615 / 31.10.2011
(Nr. inregistrare raspuns 632 / 07.11.2011)

Operatorii economici au solicitat urmatoarele clarificari:
Intrebarea 1: In cazul unui curs pentru care sunt precizate mai multe locatii posibile pentru desfasurare, solicitati prezentarea in propunerea tehnica a unui hotel pentru fiecare locatie mentionata, dar avand un singur pret total/lot? Autoritatea contractanta va decide ulterior incheierii contractului locatia in care se va desfasura evenimentul?

Achizitorul “Federatia Filantropia” raspunde:
Tinand cont de prevederea facuta in documentatia de achizitie, respectiv: “calendarul de derulare a contractului de achizitie, numarul de participanți per eveniment precum si locatiile vor fi comunicate de Beneficiar Furnizorului pentru fiecare eveniment in parte, în funcţie de graficul de implementare, in discutii ulterioare semnării contractului”, achizitorul va trebui sa aiba optiuni de cazare in fiecare din locatiile posibile prezentate in documentatie. De aceea propunerea tehnica va trebui sa cuprinda si prezentarea unui hotel pentru fiecare locatie in parte.

Intrebarea 2: In cazul mentionarii judetelor ca locatie de desfasurare, se solicita ca hotelul propus sa fie localizat in orasul resedinta de judet sau autoritatea contractanta va comunica orasul ulterior incheierii contractului?

Achizitorul “Federatia Filantropia” raspunde:
Hotelul propus in cazul mentionarii judetelor ca locatie de desfasurare va fi localizat in resedinta de judet sau in cadrul unor statiuni turistice cu acces facil auto si/sau pe calea ferata. Achizitorul va comunica locatia exacta, ulterior incheierii contractului.

Intrebarea 3: In oferta financiara se va prezenta doar pretul total/lot, sau este nevoie si de detalierea preturilor unitare pentru fiecare serviciu?

Achizitorul “Federatia Filantropia” raspunde:
Se va anexa ofertei financiare si o detaliere a pretului total per lot care sa cuprinda separat pretul aferent: cazarii, meselor si a salilor. Facem precizarea ca, in conformitate cu caietul de sarcini din cadrul documentatiei pentru ofertanti, achizitia de servicii hoteliere se va efectua pe 3 loturi. Fiecare ofertant va putea sa depuna oferte fie pentru unul sau doua loturi fie pentru toate trei, dar oferta lui de pret va fi exprimata separata per fiecare lot in parte. Criteriul de departajare – pretul cel mai scazut – se va aplica pretului ofertat per lot si nu ofertei cumulate pe toate cele 3 loturi.
Exemplu
Ofertantul “A” depune oferta pentru toate cele trei loturi cu pretul total de 600 lei (Lot 1 – 100 lei, Lot 2 – 200 lei si Lot 3 – 300 lei)
Ofertantul “B” depune o oferta pentru toate cele trei loturi cu pretul total de 500 lei (Lot 1- 50 lei, Lot 2 – 250 si Lot 3 – 200 lei)
Ofertantul B va castiga doar loturile 1 si 3 si ofertantul A va castiga Lotul 3.

Intrebarea 4: Avand in vedere anunturile publicate pe site-ul dumneavoastra www.federatia-filantropia.ro, respectuos va solicitam sa ne comunicati valoarea estimata a contractului pentru cererile de oferta 614/31.10.2011 si 614/31.10.2011.

Achizitorul “Federatia Filantropia” raspunde:
Valoarea estimata a achizitiei de servicii hoteliere din cadrul cererii de oferta 614/31.10.2011 este de 198.800 lei. Valoarea estimata a achizitiei de servicii hoteliere din cadrul cererii de oferta 615/31.10.2011 este de 357.760 lei.

Nota Raspunsul la solicitarile de clarificari a fost dat in conformitate cu Instructiunea 26 AMPOSDRU, incadrandu-se in termenul de raspuns de trei zile calendaristice si fiind publicat pe site-ul www.federatia-filantropia.ro. 


Procedura achiziție servicii hoteliere

proiect IOCC 1 – „Reţea teritorială de furnizori creştini de servicii sociale” (ID 21561)

Nr. cerere ofertă 614/31.10.2011

 

Federaţia Filantropia achiziţionează servicii hoteliere (CPV 55100000-1). Plățile vor fi asigurate din bugetul proiectului IOCC 1 – „Reţea teritorială de furnizori creştini de servicii sociale – Parteneri strategici în domeniul incluziunii sociale” (ID proiect POSDRU 21561) derulat de Federația Filantropia cucofinanţare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare va fi prețul cel mai mic, cu condiția respectării condițiilor minimale impuse prin caietul de sarcini.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 10.11.2011, ora 17:00. Pentru a accesa documentația de achizitie, dati click aici pentru formatul PDF.  Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achiziție, vă rugăm să luați legătura cu Cosmin Grigorescu la telefon 0372768597 sau e-mailoffice@federatia-filantropia.ro şi cosmingrigorescu@gmail.com.

Procedura achiziție servicii hoteliere

proiect IOCC 2 -”Împreunǎ pentru servicii sociale mai bune!” (ID 57379)

Nr. cerere ofertă 615/31.10.2011

Federaţia Filantropia achiziționează servicii hoteliere (CPV 55100000-1). Plățile vor fi asigurate din bugetul proiectului IOCC 2 -”Împreunǎ pentru servicii sociale mai bune! Construirea capacitǎţii organizaţionale a unei reţele naţionale de ONG-uri creştine” (ID proiect POSDRU 57379derulat de Federația Filantropia cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare va fi prețul cel mai mic, cu condiția respectării condițiilor minimale impuse prin caietul de sarcini.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 10.11.2011, ora 17:00. Pentru a accesa documentația de achizitie, dati click aici pentru formatul PDF. Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achiziție, vă rugăm să luați legătura cu Cosmin Grigorescu la telefon 0372768597 sau e-mailoffice@federatia-filantropia.ro şi cosmingrigorescu@gmail.com.

 

ERATA
la
PROCEDURA DE ACHIZITIE SERVICII HOTELIERE

reincadrata ca

PROCEDURA DE ACHIZITIE SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE

Proiect SOCIAL (ID 32801)
(cerere de oferta simplificata nr 597 / 24.10.2011)

In cadrul procedurii de achizitie de servicii hoteliere (CPV 55100000-1) pentru organizarea unui seminar de schimb de bune practici in cadrul proiectul SOCIAL (ID 32801) publicata ieri 24.10.2011, s-a publicat un caiet de sarcini incomplet. De asemenea, adaugirile la caietul de sacini au determinat incadrarea achizitiei la un alt cod CPV respectiv: servicii de organizare evenimente (CPV 79952000). Publicam in cele ce urmeaza, caietul de sarcini complet, alaturi de instructiuni detaliate despre formatul documentului de oferta:

Specificatii tehnice:
1) Locatia evenimentul va fi municipiul Bucuresti, intr-o unitate de cazare de minim 3 stele
2) Asigurarea unei sali de conferinţa cu capacitate de 40 persoane cu lobby pentru pauza de cafea, disponibila in zilele de 3 si 4 noiembrie 2011 intre orele 09.00 – 18.00.
Sala va fi dotata cu sistem sonorizare, laptop pt. prezentari, videoproiector, ecran de proiecţie, flipchart. In sala vor fi mese cu scaune aranjate in forma de U
3) asigurarea traducerii simultane din limba romana in limba italiana si viceversa,
pe parcursul celor doua zile de lucrari.
4) tiparirea materialelor pentru lucrari, dupa cum urmeaza:
a) 80 de mape:
– tiparite pe carton de 250 g / mp
– format A4 inchis si A3 deschis,
– cu buzunar interior,
– continut tiparit doar pe coperta 1 si coperta 4 in policromie,
b) suporturile de curs
– tiparite pe hartie format A4 cu gramaj 90 g / mp
– continut tiparit doar pe o fata
– tiparire continut policrom
– numar estimat de pagini de tiparit: 3.000
Echipa Federatiei va pune la dispozitia ofertantului castigator
materialele de tiparit si layout-ul in format electronic
5) Cazare si mese dupa cum urmeaza:

 

  2-3 nov. 3-4 nov.  
Cazare in camera dubla cu mic dejun inclus 32 persoane 32 persoane  
       
   2 nov. 3 nov. 4 nov.
Dejun si 2 pauze de cafea   40 persoane 40 persoane
Cina 35 persoane 35 persoane 35 persoane

Ofertantii vor depune oferta in care vor enunta elementele solicitate in caietul de sarcini si pretul ofertat.

Pentru transmitere prin posta:
Documentul va purta numele: Oferta tehnica si financiara si va purta in antet elementele de identificare ale ofertantului (denumire completa, adresa, numar de inregistrare in Registrul Comertului (J), numarul certificatului de inregistrare fiscala (CIF), telefon, fax, e-mail, wep page).
Oferta va fi datata, semnata si stampilata de reprezentantul legal sau persoana imputernicita si va fi insotita de o copie a CIF.

Pentru transmitere electronica:
In cazul in care oferta este depusa electronic, documentul de oferta va respecta intocmai formatul descris pentru depunere prin posta dar va fi trimis in format scanat PDF, alaturi de copia CIF.  

Ofertele vor fi valabile minim 30 zile si se pot depune prin posta la adresa Bd. Regina Maria nr. 1, Bl. P5b, Sc. 1, Ap. 11-12, Bucuresti sau electronic pe adresa office@federatia-filantropia.ro la care veti adauga in cc. adresa cosmingrigorescu@gmail.com.
pana la data de 31.10.2011 ora 17.00.
Clauzele contractuale obligatorii se gasesc in modelul standard de contract atasat aici.
Contestatiile se pot depune in scris la adresa Federatiei din Bd. Regina Maria nr. 1, bl. P5b, Sc. 1, Ap 11-12, Bucuresti Proiectul SOCIAL este cofinantat din Fondul Social European

PROCEDURA DE ACHIZITIE SERVICII HOTELIERE
Proiect SOCIAL (ID 32801)
(cerere de oferta simplificata nr 597 / 24.10.2011)

Federatia Filantropia achizitioneaza servicii hoteliere (CPV 55100000-1) pentru organizarea unui seminar de schimb de bune practici in cadrul proiectul SOCIAL (ID 32801). Procedura aplicata va fi cea de achizitie directa iar criteriul de selectie va fi pretul cel mai mic.

Specificatii tehnice:
1) Locatia evenimentul va fi municipiul Bucuresti, intr-o unitate de cazare de minim 3 stele
2) Asigurarea unei sali de conferinţa cu capacitate de 40 persoane cu lobby pentru pauza de cafea, disponibila in zilele de 3 si 4 noiembrie 2011 intre orele 09.00 – 18.00.
Sala va fi dotata cu sistem sonorizare, laptop pt. prezentari, videoproiector, ecran de proiecţie, flipchart. In sala vor fi mese cu scaune aranjate in forma de U
3) Cazare si mese dupa cum urmeaza: 

 

  2-3 nov. 3-4 nov.
Cazare in camera dubla cu mic dejun inclus 25 persoane 25 persoane


 

 2 nov. 3 nov. 4 nov.
Dejun   40 persoane 40 persoane
Cina 25 persoane 25 persoane 25 persoane

 

Ofertele vor fi valabile minim 30 zile si se pot depune prin posta la adresa Bd. Regina Maria nr. 1, Bl. P5b, Sc. 1, Ap. 11-12, Bucuresti sau electronic pe adresa office@federatia-filantropia.ro
pana la data de 31.10.2011 ora 10.00.
Clauzele contractuale obligatorii se gasesc in modelul standard de contract atasat aici.
Contestatiile se pot depune in scris la adresa Federatiei din Bd. Regina Maria nr. 1, bl. P5b, Sc. 1, Ap 11-12, Bucuresti Proiectul SOCIAL este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

PROCEDURA DE ACHIZITIE
SERVICII LEASING FINANCIAR pt AUTOTURISM
Proiect FORTE (ID 62277)

(Cerere de oferta nr. 578 / 14.10.2011)
Pentru a descarca documentatia de atribuire a contractului de achizitie servicii leasing financiar pentru un autoturism clasa D (medie) pe proiectul FORTE – Formare trainica pentru parteneriat social, dati click aici pentru formatul PDF.


PROCEDURA DE ACHIZITIE SERVICII HOTELIERE
Proiect IOCC 2 (ID 57379)

(cerere de oferta simplificata nr 569 / 11.10.2011)

 

Federatia Filantropia achizitioneaza servicii hoteliere pentru organizarea primei întâlniri de planificare strategica a membrilor Adunarii Generale (CPV 55100000-1) in cadrul proiectul IOCC 2 – “Impreuna pentru servicii sociale mai bune” (ID 57379).

Procedura aplicata va fi cea de achizitie directa iar criteriul de selectie va fi pretul cel mai mic.

Specificatii tehnice:
1) Locatia evenimentul va fi municipiul Sibiu, intr-o unitate de cazare de minim 3 stele
2) Asigurarea conditiilor pentru desfasurarea evenimentului, dupa cum urmeaza:
– sala de intalnire pentru 8 persoane pentru 19 octombrie 2011, între orele 14.00 – 18.00
– sala de conferinţa cu capacitate de 30 persoane cu lobby pentru pauza de cafea, disponibila in zilele de 20 si 21 octombrie 2011 intre orele 09.00 – 18.00.
Sala va fi dotata cu sistem sonorizare, laptop pt. prezentari, videoproiector, ecran de proiecţie,flipchart.
In sala vor fi mese cu scaune aranjate in U
3) Cazare si mese dupa cum urmeaza

  19 oct 20 oct 21 oct
Cazare cu mic dejun inclus 21 persoane 18 persoane  
Dejun 8 persoane 22 persoane 19 persoane
Cina 22 persoane 22 persoane  

  Ofertele vor fi valabile minim 30 zile si se pot depune prin posta la adresa
Bd. Regina Maria nr. 1, Bl. P5b, Sc. 1, Ap. 11-12, Bucuresti
sau electronic pe adresa office@federatia-filantropia.ro
pana la data de 17.10.2011 ora 17.00.

Clauzele contractuale obligatorii se gasesc in modelul standard de contract atasat aici 
Contestatiile se pot depune in scris la adresa Federatiei din
Bd. Regina Maria nr. 1, bl. P5b, Sc. 1, Ap 11-12, Bucuresti

 

Proiectul IOCC 2 – “Impreuna pentru servicii sociale mai bune”

este cofinantat din Fondul Social European prin

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

 

PROCEDURA DE ACHIZITIE
SERVICII TIPARIRE
Proiect FORTE (ID 62277)

(cerere de oferta simplificata nr 547 / 26.09.2011)

Federtia Filantropia achizitioneaza servicii de tiparire pentru manualul de instruire “Prin joc spre viata” (cod CPV 79823000-9) pe proiectul “FORTE – Formare traininca pentru parteneriat social” (ID 62277).

Detaliile despre documentele de oferta si clauzele contractuale obligatorii se gasesc aici 

Proiectul FORTE este cofinantat din Fondul Social European prin

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

PROCEDURA DE ACHIZITIE SERVICII ARHIVARE DOCUMENTE
Proiect Nesst (ID 30196)
(cerere de oferta simplificata nr 532 / 19.09.2011)

Federtia Filantropia achizitioneaza servicii de arhivare documente (CPV 74875100-4) pentru arhiva proiectului Nesst – “Intreprinderi sociale pentru incluziune sociala” (ID 30196).

Specificatii tehnice:
– 40 bibliorafturi cu grosime de 8 cm, incarcate fiecare cu 100 coli in medie, pentru arhivare,
– Împachetare și organizare arhivă
– Preluare și transport arhivă la depozit
– Asigurarea accesului la documentele originale:
– Livrarea documentelor solicitate pentru consultare în original.
– Preluarea documentelor solicitate și returnarea lor in arhiva
– Frecvența de solicitări de livrare documente din arhiva – max. 2 solicitări pe an
– Arhivarea electronică a documentelor
– Asigurarea serviciilor de arhivare pana la data de 31 decembrie 2021
– Facturarea serviciilor într-o singură tranșă, imediat dupa preluarea arhivei,
pentru toată perioada contractata.

Procedura aplicata va fi cea de achizitie directa iar criteriul de selectie va fi pretul cel mai mic.
Ofertele se pot depune in scris, la adresa Federatiei din Bd. Regina Maria nr. 1, bl. P5b, Sc. 1, Ap 11-12, Bucuresti sau electronic pe adresa office@federatia-filantropia.ro pana la data de 26.09.2011 ora 10.00.

Clauzele contractuale obligatorii se gasesc in modelul standard de contract atasat aici.
Contestatiile se pot depune in scris la adresa Federatiei din
Bd. Regina Maria nr. 1, bl. P5b, Sc. 1, Ap 11-12, Bucuresti.

Proiectul “Intreprinderi sociale pentru incluziune sociala” este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

PROCEDURA DE ACHIZITIE SERVICII INTERPRETARIAT

Proiect SOCIAL (ID 32801)

(cerere de oferta simplificata nr. 517 / 15.09.2011)

Federtia Filantropia achizitioneaza servicii de interpretariat
(cod CPV 79540000-1) pe proiectul NESsT “Intreprinderi sociale pentru incluziune sociala” (ID 32801).

Specificatii tehnice:
– servicile de interpretariat vor fi prestate in Sicilia (Italia), pentru un grup de cetateni romani
(13 persoane) in perioada 17.10.2011 (zi plecare grup) – 29.10.2011 (zi intoarcere grup;
– se va traduce in si din limba italiana;
– Interpretul va insoti grupul si va facilita conversatia membrilor grupului cu
partenerii din Sicila atat in timpul discutiilor formale cat si in timpul celor informale.

Procedura aplicata va fi cea de achizitie directa iar criteriul de selectie va fi pretul cel mai mic.
Ofertele vor include toate costurile de deplasare si masa ale interpretului.
Ofertele se pot depune in scris, la adresa Federatiei din Bd. Regina Maria nr. 1, bl. P5b, Sc. 1, Ap 11-12, Bucuresti sau electronic pe adresa office@federatia-filantropia.ro pana la data de 22.09.2011 ora 10.00.

Clauzele contractuale obligatorii se gasesc in modelul standard de contract atasat aici 

Contestatiile se pot depune in scris la adresa Federatiei din
Bd. Regina Maria nr. 1, bl. P5b, Sc. 1, Ap 11-12, Bucuresti

Proiectul SOCIAL este cofinantat din Fondul Social European prin

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
 


 

PROCEDURA DE ACHIZITIE
SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE
Proiect Nesst (ID 30196)

(cerere de oferta simplificata nr 512 / 14.09.2011)

Federtia Filantropia achizitioneaza servicii de organizare evenimente (CPV 79952000) pentruevenimentul de diseminare a rezultatelor si impactului proiectului
Nesst – “Intreprinderi sociale pentru incluziune sociala” (ID 30196).
Pentru informatii detaliate despre achizitie, puteti accesa documentatia de achizitie dand clic aici 

PROCEDURA DE ACHIZITIE
SERVICII TIPARIRE
Proiect IOCC 2 (ID 57379)

(cerere de oferta simplificata nr 514 / 14.09.2011)

Federtia Filantropia achizitioneaza servicii de tiparire pentru Raportul Anual al organizatiei(cod CPV 79823000-9) pe proiectul IOCC 2 – “Impreuna pentru servicii sociale mai bune” (ID 57379).
Procedura aplicata va fi cea de achizitie directa iar criteriul de selectie va fi pretul cel mai mic.

Specificatii tehnice:
Brosura format inchis: A4 

Format deschis: A3 

Nr. pagini: 64 pagini + coperti 

Suport: INTERIOR: hartie dublu cretata mata 130 g/mp mat; COPERTA: carton dublu cretat mat 300 g/mp mat 

Tipar: 4+4 culori (int + cop) 

Finisari: COPERTA- plastifiere mata 1 fata+ lacuire selectiva 1 fata  biguire, taiere la format  

brosare termoclei 

Tiraj : 1.000 buc

Termen de livrare 26.09.2011


Ofertele se pot depune prin posta la adresa
Bd. Regina Maria nr. 1, Bl. P5b, Sc. 1, Ap. 11-12, Bucuresti
sau electronic pe adresa office@federatia-filantropia.ro
pana la data de 19.09.2011 ora 17.00.

Clauzele contractuale obligatorii se gasesc in modelul standard de contract atasat aici 
Contestatiile se pot depune in scris la adresa Federatiei din
Bd. Regina Maria nr. 1, bl. P5b, Sc. 1, Ap 11-12, Bucuresti

Proiectul IOCC 2 – “Impreuna pentru servicii sociale mai bune”

este cofinantat din Fondul Social European prin

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

PROCEDURA DE ACHIZITIE SERVICII HOTELIERE
Proiect IOCC 2 (ID 57379)
(Cerere de oferta simplificata nr 445 / 03.08.2011)

 Federaţia Filantropia achiziţionează servicii hoteliere (CPV 55000000-0) in cadrul proiectului IOCC 2 ”Împreunǎ pentru servicii sociale mai bune”.

Specificatiile tehnice ale caietului de sarcini:
Lot 1 – pentru municipiul Alba Iulia
– 3 camere single pentru noaptea 11 august 2011.
– servire cină în data de 11.08.2011, pentru 4 persoane;
– servire prânz în data de 12.08.2011, pentru 4 persoane.
Valoarea estimata a achizitiei pentru lotul 1 este de 1.000 lei.

Lot 2 – pentru municipiul Iaşi
– 2 camere single pentru noaptea 05.09.2011.
– servire cină în data de 06.09.2011, pentru 3 persoane;
– servire prânz în data de 06.09.2011, pentru 3 persoane.
Valoarea estimata a achizitiei pentru lotul 2 este de 700 lei.

Mesele se vor servi in spatiul in care se va asigura cazarea sau intr-un spatiu aflat la o distanta de maxim 300 metri. Cazarea va fi asigurata in hoteluri de minim 3 stele sau pensiuni de minim 3 margarete.

Procedura aplicata va fi cea de achizitie directa iar criteriul de selectie va fi pretul cel mai mic cu condiţia respectării condiţiilor minimale impuse prin caietul de sarcini.
Ofertele de pot depune prin posta la adresa Bd. Regina Maria nr. 1, Bl. P 5 B, Ap 11-12 sau prin email la office@federatia-filantropia.ro pana la data de 09.08.2011, ora 17.00.
Clauzele contractuale obligatorii se gasesc in modelul standard de contract atasat in format PDFaici 
Contestatiile se pot depune in scris la adresa Federatiei din Bd. Regina Maria nr. 1, bl. P5b, Sc. 1, Ap 11-12, Bucuresti.
Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie, va rugam sa luati legatura cu Marioara Secoşan la telefon 0735.533.376.
Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.


Prelungire perioada de depunere a ofertelor
Procedura achiziție servicii juridice Proiect FORTE (ID 62277)

 

Federatia Filantropia prelungeste perioada de depunere a ofertelor pentru servicii juridice (CPV 79100000-5) inclusiv pentru achiziții publice în cadrul proiectului FORTE (ID 62277). Noul termen limita este 22 iulie 2011, ora 17.00. Toate celelalte prevederi din documentatia de achizitie raman neschimbate. Pentru detalii puteti consulta documentatia de achizitie in care se prevede noul termen limita de depunere, dand clickaici pentru formatul PDF.

 

CLARIFICARE

mai multe detalii privind raspunsul la clarificari puteti gasi aici.

si aici pentru cele solicitate in 20 si 21

Procedura achiziție servicii juridice
Proiect FORTE (ID 62277)

Federaţia Filantropia achiziţionează achiziţionează servicii juridice (CPV 79100000-5) inclusiv pentru achiziții publice în cadrul proiectului FORTE (ID 62277). Plăţile vor fi asigurate din bugetul proiectului FORTE derulat de Federaţia Filantropia cu cofinanţare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare va fi prețul cel mai mic, cu condiţia respectării condiţiilor minimale impuse prin caietul de sarcini. Data limită pentru depunerea ofertelor este 22.07.2011, ora 10.00. Pentru informaţii suplimentare legate de contractul de achiziţie, vă rugăm să luaţi legătura cu Adrian Bărănescu la telefon 0735533367. Pentru detalii puteti consulta documentatia de achizitie, dand click aici pentru formatul PDF.

PROCEDURA DE ACHIZITIE SERVICII HOTELIERE
TOT si evenimente disemniare
Proiect NESST (ID 30196)

Federaţia Filantropia (www.federatia-filantropia.ro) achiziţionează servicii hoteliere (CPV 55100000-1) in cadrul proiectului NESST – Intreprinderi sociale pentru incluziune sociala (ID 30196).

Specificatiile tehnice ale caietului de sarcini:
– Serviciile hoteliere se vor achizitiona in opt loturi: Timisoara, Iasi, Bucuresti, Alba Iulia, Severin, Craiova, Galaţi sau Zalău si Sibiu, dupa cum urmeaza:

 

Lot 1 Timisoara
1. Camere pentru cazare cu urmatoarele specificatii:
6 camere duble – 17.07.2011
6 camere duble – 18.07.2011
6 camere duble – 19.07.2011
6 camere duble – 20.07.2011
6 camere duble – 21.07.2011

2. Servire pranz, cina si coffee-break:
cina pt 10 persoane- 17.07.2011
pranz pentru 10 persoane – 18.07.2011
cina pentru 10 persoane – 18.07.2011
pranz pentru 10 persoane – 19.07.2011
cina pentru 10 persoane – 19.07.2011
pranz pentru 10 persoane- 20.07.2011
cina pentru 10 persoane – 20.07.2011
pranz pentru 10 persoane – 21.07.2011
cina pentru 10 persoane- 21.07.2011
pranz pentru 10 persoane – 22.07.2011
8 coffee-break-uri pentru 10 persoane în zilele: 18, 19, 20, 21 iulie 2011
Coffee-break pentru 30 de persoane in ziua de 22 iulie 2011

3. Sală de conferinţe cu următoarele specificaţii:
a. Disponibilitate in zilele de 18-21.07.2011, intre orele 9.00 la 17.00, dotată cu flipchart, proiector, ecran proiecţie, aer conditionat cu o capacitate de 15 locuri;
b. Disponibilitate in ziua de 22 iulie 2011, intre orele 9.00 la 13.00, dotată cu flipchart, proiector, ecran proiecţie, aer conditionat cu o capacitate de 30 locuri.
Valoarea estimata a achizitiei lot 1 Timisoara este de 11.920 lei.

LOT 2 Iasi
1. Camere pentru cazare cu urmatoarele specificatii:
5 camere single – 01.08.2011
5 camere single – 02.08.2011
5 camere single – 03.08.2011

2. Servire pranz, cina si coffe breack:
cină pentru 8 persoane- 01.08.2011
pranz pentru 8 persoane – 02.08.2011
cină pentru 8 persoane – 02.08.2011
pranz pentru 8 persoane – 03.08.2011
cină pentru 8 persoane 03.08.2011
pranz pentru 8 persoane 04.08.2011
4 coffe-breakuri, în zilele 02 – 03.08.2011 pentru 8 persoane
Coffe breack pentru 30 de persoane in ziua de 04 august 2011

3. Sală de conferinţe cu următoarele specificaţii:
a. Disponibilitate in zilele de 02 -03.08.2011 intre orele 9.00 la 17.00 dotată cu flipchart, proiector, ecran proiecţie, aer conditionat cu o capacitate de 10 locuri;
b. Disponibilitate in ziua de 04 august 2011 intre orele 12.00 la 16.00 dotată cu flipchart, proiector, ecran proiecţie, aer conditionat cu o capacitate de 30 locuri.
Valoarea estimata a achizitiei lot 2 Iasi este de 5.714 lei.

LOT 3 Bucuresti
1. Camere pentru cazare cu urmatoarele specificatii:
6 camere duble – 21.08.2011
6 camere duble – 22.08.2011
6 camere duble – 23.08.2011
6 camere duble – 24.08.2011
6 camere duble – 25.08.2011

2. Servire pranz, cina si coffee-break:
cina pt 10 persoane- 21.08.2011 pranz pentru 10 persoane – 22.08.2011
cina pentru 10 persoane – 22.08.2011 pranz pentru 10 persoane – 23.08.2011
cina pentru 10 persoane – 23.08.2011 pranz pentru 10 persoane- 24.08.2011
cina pentru 10 persoane – 24.08.2011 pranz pentru 10 persoane – 25.08.2011
cina pentru 10 persoane – 25.08.2011 cina pentru 10 persoane – 26.08.2011
8 coffee-break-uri pentru 10 persoane în zilele: 22,23, 24, 25 august 2011 – pentru 10 persoane Coffee-break pentru 30 de persoane in ziua de 26 august 2011

3. Sală de conferinţe cu următoarele specificaţii:
a. Disponibilitate in zilele de 22-25.08.2011 intre orele 9.00 la 17.00 dotată cu flipchart, proiector, ecran proiecţie, aer conditionat cu o capacitate de 15 locuri;
b. Disponibilitate in ziua de 26 august 2011 intre orele 9.00 la 13.00 dotată cu flipchart, proiector, ecran proiecţie, aer conditionat cu o capacitate de 30 locuri.
Valoarea estimata a achizitiei lot 3 Bucuresti este de 11.920 lei.

LOT 4 Alba Iulia, LOT 5 Severin, LOT 6 Craiova, LOT 7 Sibiu, LOT 8 Galaţi (sau Zalău) (aplicarea se va face individual pe lot sau in asociere. Specificatiile tehnice de mai jos sunt aceleasi pentru fiecare lot)
– Sala de conferinţe cu capacitate de 30 locuri, dotată cu flipchart, proiector, ecran proiecţie, aer conditionat; – Coffee-break pentru 30 persoane;
– 3 camere single, 1 noapte.
Valoarea totală estimată pentru loturile 4-8 este de 11.250 lei.
Evenimentele se vor derula in perioada august-septembrie. Data exacta va fi stabilita in functie de necesitatile proiectului cu informarea ulterioara a ofertantului castigator.

Spatiile de cazare vor avea categoria de cel putin 3 stele sau 3 margarete. Spatiile de masa vor fi in incinta spatiilor de cazare sau la o distanta de maxim 300 metri.

Procedura aplicata va fi cea de achizitie directa iar criteriul de selectie va fi pretul cel mai mic cu conditia respectarii conditiilor din caietul de sarcini.

Ofertele de pot depune prin posta la adresa Bd. Regina Maria nr. 1, Bl. P5B, Ap 11-12 pana la data de 14.07.2011, ora 17.00.

Documentatia de achizitie continand formularele de oferta si modelul de contract o gasiti atasataaici in format PDF.

Contestatiile se pot depune in scris la adresa Federatiei din Bd. Regina Maria nr. 1, bl. P5b, Sc. 1, Ap 11-12, Bucuresti.

Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie, va rugam sa luati legatura cu Monica Cornoiu la telefon 0735533370.

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prelungire perioada de depunere a ofertelor
in cadrul procedurii de achizitie de servicii hoteliere
Proiect IOCC 1 (ID 21561)
Federatia Filantropia prelungeste perioada de depunere a ofertelor pentru servicii hoteliere (CPV 55000000-0) in cadrul proiectului IOCC 1 (ID 21561). Noul termen limita este 16.07.2011, ora 17.00. Toate celelalte prevederi din documentatia de achizitie raman neschimbate. Pentru detalii puteti consulta documentatia de achizitie in care se prevede noul termen limita de depunere,
dand click aici pentru formatul PDF.

Procedura achiziție servicii hoteliere an 2 (suplimentare)
Proiect IOCC 1 (ID 21561)

Federaţia Filantropia achiziţionează servicii hoteliere (CPV 55000000-0) pentru 15 întâlniri de tip training/atelier de lucru in cadrul proiectului IOCC 1 (ID 21561). Plăţile vor fi asigurate din bugetul proiectului IOCC 1 derulat de Federaţia Filantropia cu cofinanţare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare va fi prețul cel mai mic, cu condiţia respectării condiţiilor minimale impuse prin caietul de sarcini.
Data limită pentru depunerea ofertelor este 14.07.2011, ora 17.00. Pentru informaţii suplimentare legate de contractul de achiziţie, vă rugăm să luaţi legătura cu Adrian Bărănescu la telefon 0735533367.
Pentru detalii puteti consulta documentatia de achizitie, dand click aici pentru formatul PDF.

PROCEDURA DE ACHIZITIE
PRODUSE DE PAPETARIE
Proiect IOCC 2 (ID 57379)


Federatia Filantropia achizitioneaza produse de papetarie pe proiectul
Împreună pentru servicii sociale mai bune – construirea capacităţii organizaţionale 
a unei reţele naţionale de ONG-uri creştine” – IOCC 2.

Data limita pentru trimiterea ofertelor este 1 iulie 2011, ora 10.00.

Pentru detalii, descarcati documentatia de atribuire a contractului de achizitie, dand click aicipentru formatul PDF

Proiectul IOCC 2 este cofinantat din Fondul Social European prin

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 


PROCEDURA DE ACHIZITIE SERVICII INTERPRETARIAT

Proiect SOCIAL (ID 32801)

(cerere de oferta simplificata nr. 376 / 17.06.2011)

Federtia Filantropia achizitioneaza servicii de interpretariat
(cod CPV 79540000-1) pe proiectul SOCIAL (ID 32801).

Valoarea estimata a achizitiei este de 15.000 lei.

Procedura aplicata va fi cea de achizitie directa iar criteriul de selectie va fi pretul cel mai mic.

Specificatii tehnice:
– servicile de interpretariat vor fi prestate in Sicilia (Italia), in perioada 26.06.2011 – 9.07.2011

Ofertele se pot depune electronic pe adresa office@federatia-filantropia.ro
pana la data de 22 iunie 2011 ora 17.00.

Clauzele contractuale obligatorii se gasesc in modelul standard de contract atasat aici 

Contestatiile se pot depune in scris la adresa Federatiei din
Bd. Regina Maria nr. 1, bl. P5b, Sc. 1, Ap 11-12, Bucuresti

Proiectul SOCIAL este cofinantat din Fondul Social European prin

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013


PROCEDURA DE ACHIZITIE SERVICII HOTELIERE
Proiect NESST (ID 30196)
(cerere de oferta simplificata nr. 360 / 6.06.2011)

 

Federaţia Filantropia (www.federatia-filantropia.ro) achiziţionează servicii hoteliere (CPV 55000000-0) in cadrul proiectului NESST -Intreprinderi sociale pentru incluziune sociala (ID 30196).

Specificatiile tehnice ale caietului de sarcini:

Serviciile hoteliere se vor achizitiona pentru municipiul Alba –Iulia, dupa cum urmeaza:

1. Sală de conferinţe cu următoarele specificaţii
– disponibilitate în data de 21 iunie de la ora 09.30 la ora 17.00 şi în data de 22 iunie de la ora 09.30 la 16.00
– capacitate de minim 10 locuri
– dotare cu sistem de sonorizare, videoproiector, ecran de proiecţie, flipchart

2. Camere pentru cazare cu urmatoarele specificatii:
– 2 camere single pentru noaptea 20 iunie
– 3 camere single pentru noaptea 21 iunie
– 3 camere single pentru noaptea 22 iunie

3. Servire mic dejun, dejun, cina si pauze de cafea, cu urmatoarele specificatii:
– cina in data de 20.06, pentru 7 persoane
– dejunul in data de 21.06, pentru 8 persoane
– cina in data de 21.06, pentru 9 persoane
– dejunul in data de 22.06, pentru 10 persoane
– cina in data de 22.06, pentru 9 persoane
– dejunul in data de 23.06 pentru 9 persoane
– mic dejun pentru 3 persoane in data de 21.06
– mic dejun pentru 4 persoane in data de 22.06
– mic dejun pentru 3 persoane in data de 23.06
– 2 pauze de cafea pe zi, în data de 21.06 si 22.06

4. Transport participanti, cu urmatoarele specificatii
Transportarea participantilor (10 persoane) în data de 23 iunie, de la hotel, din Alba-Iulia, în Sibiu, cu plecare în jurul orei 9.00 a.m si retur în jurul orei 15.00 p.m.

Valoarea estimata a achizitiei este de 7.000 lei.
Procedura aplicata va fi cea de achizitie directa iar criteriul de selectie va fi pretul cel mai mic.

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Ofertele de pot depune prin posta la adresa Bd. Regina Maria nr. 1, Bl. P 5 B, Ap 11-12 sau prin email la office@federatia-filantropia.ro pana la data de 20.06.2011, ora 10.00.

Clauzele contractuale obligatorii se gasesc in modelul standard de contract atasat aici 

Contestatiile se pot depune in scris la adresa Federatiei din Bd. Regina Maria nr. 1, bl. P5b, Sc. 1, Ap 11-12, Bucuresti.

Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie, va rugam sa luati legatura cu Monica Cornoiu la telefon 0735533370.

PROCEDURA DE ACHIZITIE
SERVICII TIPARIRE
Proiect FORTE (ID 62277)

(cerere de oferta simplificata nr 334 / 26.05.2011)

Federtia Filantropia achizitioneaza servicii de tiparire suporturi de curs (cod CPV 79823000-9)pe proiectul FORTE – Formare Traininca pentru parteneriat social (ID 62277).
Valoarea estimata a achizitiei este de 4.900 lei.
Procedura aplicata va fi cea de achizitie directa iar criteriul de selectie va fi pretul cel mai mic.
Specificatii tehnice:
– tiparire pe hartie format A4 cu gramaj 90 g / mp
– tiparire doar pe o fata
– tiparire continut policrom
– numar estimat de pagini de tiparit: 7.000
Ofertele se pot depune prin posta la adresa Bd. Regina Maria nr. 1, Bl. P5b, Sc. 1, Ap. 11-12, Bucuresti sau electronic pe adresa office@federatia-filantropia.ro
pana la data de 1 iunie 2011 ora 17.00.
Clauzele contractuale obligatorii se gasesc in modelul standard de contract atasat aici 
Contestatiile se pot depune in scris la adresa Federatiei din
Bd. Regina Maria nr. 1, bl. P5b, Sc. 1, Ap 11-12, Bucuresti

Proiectul FORTE este cofinantat din Fondul Social European prin

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

PROCEDURA DE ACHIZITIE SERVICII HOTELIERE
pt rediscutare activitati cu AG
Proiect IOCC 2 (ID 57379)

(Cerere de oferta simplificata nr. 301 / 13 mai 2011)
Federaţia Filantropia achiziţionează servicii hoteliere (CPV 55000000-0) in cadrul proiectului IOCC 2 ”Împreunǎ pentru servicii sociale mai bune”.

Procedura aplicata va fi cea de achizitie directa iar criteriul de selectie va fi pretul cel mai mic cu condiţia respectării condiţiilor minimale impuse prin caietul de sarcini.

Ofertele de pot depune prin posta la adresa Bd. Regina Maria nr. 1, Bl. P 5 B, Ap 11-12 pana la data de 19.05.2011, ora 10.00.

Detaliile caietului de sarcini si clauzele contractuale obligatorii se gasesc in documentatia de achizitie  atasata in format PDF aici 

Contestatiile se pot depune in scris la adresa Federatiei din Bd. Regina Maria nr. 1, bl. P5b, Sc. 1, Ap 11-12, Bucuresti.

Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie, va rugam sa luati legatura cu Marioara Secoşan la telefon 0735.533.376.

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

PROCEDURA DE ACHIZITIE RELANSATA
FORMARE PROFESIONALA IN DOMENIUL PANIFICATIEI SI PATISERIEI
Proiect S.O.C.I.A.L. (ID 32801)


Pentru a descarca documentatia de atribuire a contractului de achizitie servicii de formare profesionala in domeniul panificatiei si patiseriei pe proiectul SOCIAL dati click aici pentru formatul PDF

PROCEDURA DE ACHIZITIE SERVICII HOTELIERE pt TOT
Proiect FORTE (ID 62277)

(Cerere de oferta simplificata lansata in 3 mai 2011)
Pentru a descarca documentatia de atribuire a contractului de achizitie servicii hoteliere pe proiectul FORTE – Formare trainica pentru parteneriat social, dati click aici pentru formatul PDF.

PROCEDURA DE ACHIZITIE SERVICII FORMARE PROFESIONALA
Proiect FORTE (ID 62277)
(Cerere de oferta simplificata nr 275/02.05.2011)

Federaţia Filantropia (www.federatia-filantropia.ro) achiziţionează servicii formare profesionala (CPV 80530000-8) in cadrul proiectului „FORTE – Formare trainică pentru parteneriat social”, POSDRU//93/3.3/S/62277.

A. Specificaţii tehnice

Contractorul trebuie să asigure planificarea şi livrarea cursurilor de formare formatori, conform următoarelor activităţi specifice:

 1. Pregătirea formatorilor, angajaţi ai partenerilor pentru livrarea curriculei de formare formatori acreditată
 2. Supervizarea elaborării design-ului pentru fiecare modul, astfel încât să fie respectată curricula şi să se realizeze numărul de 144 ore formare, conform specificaţiilor de proiect
 3. Supervizarea livrării cursurilor, conform curriculei şi design-ului
 4. Coordonarea activităţii trainerilor în activitatea de pregătire a evenimentelor de formare, de livrare şi de elaborare a rapoartelor pentru asigurarea conformităţii cu curricula acreditată
 5. Coordonarea evenimentului de pregătire a portofoliilor şi prezentărilor
 6. Evaluarea participanţilor
 7. Acreditarea ca formatori, conform COR  241205 a participanţilor care promovează examenul de evaluare
 8. Alcătuirea şi depunerea la CNFPA a documentaţiei necesare pentru eliberarea certificatelor
 9. Obţinerea certificatelor de formatori de la CNFPA

Produse de livrat

 1. Curricula acreditată ca bază pentru alcătuirea design-ului de curs;
 2. Raport privind desfăşurarea activităţilor de supervizare, monitorizare, coordonare din care să rezulte conformitatea materialelor elaborate (design, hand-out) şi a modului de livrare cu prevederile curriculei acreditate
 3. Dosarul examenului de evaluare – probe, cerinţe, specificaţii
 4. Raport de examinare a participanţilor
 5. Certificatele CNFPA pentru participanţii care au promovat examinarea

 

B. Personalul pentru îndeplinirea contractului

Echipa va conţine minim 2 persoane, dintre care:
· un expert în resurse umane (cerinte: experienta de min 5 ani în domeniul resurselor umane; experienţă în recrutare, training, profil: studii superioare in domeniu sau similar);
· un expert formare (cerinte: experienta de min 3 ani în domeniul formării pentru adulţi; experienţă în livrare cursuri formare de formatori; profil: studii superioare in domeniu sau similar).

C. Graficul de implementare a activităţilor
Luna 1
1. Pregătirea formatorilor, angajaţi ai partenerilor pentru livrarea curriculei de formare formatori acreditată 2. Supervizarea elaborării design-ului pentru modulul 1
3. Supervizarea livrării modulului 1, conform curriculei şi design-ului
4. Coordonarea activităţii trainerilor în activitatea de pregătire a evenimentului de formare, de livrare şi de elaborare a rapoartelor pentru asigurarea conformităţii cu curricula acreditată

Luna 2
1. Pregătirea formatorilor, angajaţi ai partenerilor pentru livrarea curriculei de formare formatori acreditată 2. Supervizarea elaborării design-ului pentru modulul 2
3. Supervizarea livrării modulului 2, conform curriculei şi design-ului
4. Coordonarea activităţii trainerilor în activitatea de pregătire a evenimentului de formare, de livrare şi de elaborare a rapoartelor pentru asigurarea conformităţii cu curricula acreditată

Luna 3
1. Pregătirea formatorilor, angajaţi ai partenerilor pentru livrarea curriculei de formare formatori acreditată 2. Supervizarea elaborării design-ului pentru modulul 3
3. Supervizarea livrării modulului 3, conform curriculei şi design-ului
4. Coordonarea activităţii trainerilor în activitatea de pregătire a evenimentului de formare, de livrare şi de elaborare a rapoartelor pentru asigurarea conformităţii cu curricula acreditată

Luna 4
Coordonarea şi planificarea evenimentului de pregătire a portofoliilor şi prezentărilor

Luna 5
1. Evaluarea participanţilor
2. Alcătuirea şi depunerea la CNFPA a documentaţiei necesare pentru eliberarea certificatelor

Luna 6
1. Acreditarea ca formatori, conform COR 241205 a participanţilor care promovează examenul de evaluare
2. Obţinerea certificatelor de formatori de la CNFPA

D. Criterii de eligibilitate
– Acreditare ca furnizor autorizat de formare în domeniul „formare formatori”, COR 241205
– minim 5 ani de experienţă al firmei în domeniul formării;
– minim 5 cursuri similare organizate;

Valoarea estimata a achizitiei este de 7.500 lei.

Selectia ofertei castigatoare se va face prin procedura competitiva iar criteriul de selectie va fi pretul cel mai mic. Ofertele de pot depune prin posta la adresa Bd. Regina Maria nr. 1, Bl. P 5 B, Ap 11-12 sau prin email la office@federatia-filantropia.ro pana la data de 09.05.2011, ora 10.00.

Clauzele contractuale obligatorii se gasesc in modelul standard de contract atasat aici .

Contestatiile se pot depune in scris la adresa Federatiei din Bd. Regina Maria nr. 1, bl. P5b, Sc. 1, Ap 11-12, Bucuresti.

Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie, va rugam sa luati legatura cu Rizoaica Florina Valeria, telefon 0735.533.374.

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

PROCEDURA DE ACHIZITIE SERVICII HOTELIERE

Proiect NESST (ID 30196)

(cerere de oferta simplificata nr. 251 / 22.04.2011)

 

Federaţia Filantropia (www.federatia-filantropia.ro) achiziţionează servicii hoteliere (CPV 55000000-0) in cadrul proiectului NESST – Intreprinderi sociale pentru incluziune sociala (ID 30196).

 

Specificatiile tehnice ale caietului de sarcini:

- Serviciile hoteliere se vor achizitiona pentru municipiul Drobeta Turnu Severin, dupa cum urmeaza:
A). Camere pentru cazare cu urmatoarele specificatii:

-            2 camere in regim double, pentru noptile de 09 spre 10 mai 2011 si 10 spre 11 mai 2011

-            1 camera in regim single, pentru noaptea de 10 spre 11 mai 2011

 

B). Servire mic dejun, dejun, cina si pauze de cafea, cu urmatoarele specificatii:

-        mic dejun si dejun in zilele de 10.05 si 11.05. 2011, pentru 10 persoane

-        cina in data de 09.05 si 10.05.2011, pentru 10 persoane

-        2 pauze de cafea pe zi, în 10.05 si11.05.2011

 

Valoarea estimata a achizitiei este de 1.500 lei.

 

Procedura aplicata va fi cea de achizitie directa iar criteriul de selectie va fi pretul cel mai mic.

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

Ofertele de pot depune prin posta la adresa Bd. Regina Maria nr. 1, Bl. P 5 B, Ap 11-12 sau prin email la office@federatia-filantropia.ro pana la data de 29.04.2011, ora 10.00.

 

Pentru detalii puteti consulta documentatia de achizitie, dand click aici pentru formatul PDF.

Contestatiile se pot depune in scris la adresa Federatiei din Bd. Regina Maria nr. 1, bl. P5b, Sc. 1, Ap 11-12, Bucuresti.

 

Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie, va rugam sa luati legatura cu dna Monica Cornoiu la telefon 0735533370.

Anunt prelungire
PROCEDURA ACHIZITIE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA
IN DOMENIUL PANIFICATIEI SI PATISERIEI S.O.C.I.A.L. (ID 32801)

Federaţia Filantropia prelungeste perioada de primire de oferte in cadrul procedurii de achizitie de servicii de formare profesionala în domeniul panificatiei si patiseriei, (cod CPV 80530000-8) lansata in 21 martie 2011. Noul termen limita pentru primirea ofertelor este 15.04.2011, ora 16.00. Toate celelalte detalii din documentatia de achizitie publicata deja pe site in anuntul de lansare a achizitiei, raman neschimbate. Informatiile despre prezenta achizitie le gasiti in continuare aici. Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie, va rugam sa luati legatura cu Cosmin Grigorescu la telefon 0722505155, sau cu Ina Rizoaica la telefon 0372768597, 0735533374


PROCEDURA ACHIZITIE

Servicii hoteliere

Proiect NESST (Intreprinderi sociale pentru incluziune sociala)

Federatia Filantropia achizitioneaza servicii hoteliere (CPV 55000000-0) in cadrul proiectului NESST -Intreprinderi sociale pentru incluziune sociala (ID 30196), dupa cum urmeaza

1. Sala de conferinte cu urmatoarele specificatii:

- disponibilitate in  data de 30-31 martie si 01 aprilie, de la ora 9,00 la 18,00

- capacitate de minimum 10 locuri

- dotare cu sistem de sonorizare, videoproiector, ecran de proiecţie, flipchart (2 buc.)

2. Camere pentru cazare cu urmatoarele specificatii:

- 10 camere in regim single disponibile pentru noptile de 29 martie spre 30 martie, 30 martie spre 31 martie si 31 martie spre 01 aprilie a.c.,

3. Servire mic dejun, dejun, cina si pauze de cafea, cu urmatoarele specificatii:

- Cina pentru 10 persoane, in zilele de 29, 30 si 31 martie a.c.;

- Dejunul pentru 10 persoane, in zilele de 30 martie, 31 martie si 01 aprilie a.c.;

- mic dejun pentru 10 persoane in zilele de 30 martie, 31 martie si 01 aprilie a.c.;

- 2 (doua) pauze de cafea servite in zilele de 30 martie, 31 martie si 01 aprilie a.c., in sala de conferinta, pentru 10 persoane   

4. Transport participanti cu urmatoarele specificatii:

- transportarea participantilor (10 persoane) in data de 31 martie a.c., de la hotel pana in localitatea Pantelimon (la “Asociatia Prietenia”) si retur, cu plecare in jurul orei 08.00 si revenire in jurul orei 13.00 (plus/minus o ora)

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.


Ofertele de pot depune prin posta la adresa Bd. Regina Maria nr. 1, Bl. P 5 B, Ap 11-12
sau prin email la adriana.cojocaru@federatia-filantropia.ro sau office@federatia-filantropia.ro


Data limita de depunere a ofertelor este 26 martie 2011.

Detalii despre documentatia de achizitie gasiti aici.


PROCEDURA ACHIZITIE

SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA

IN DOMENIUL PANIFICATIEI SI PATISERIEI

S.O.C.I.A.L. (ID 32801)

Federaţia Filantropia achizitioneaza servicii de formare profesionala în domeniul panificatiei si patiseriei, (cod CPV 80530000-8). Valoarea totala estimata a contractului este de 120.800 lei TVA. Platile vor fi asigurate din bugetul proiectului S.O.C.I.A.L. (ID 32801) derulat de Federatia Filantropia cucofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi pretul cel mai mic, cu conditia respectarii conditiilor minimale impuse prin caietul de sarcini. Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 4.04.2011, ora 10.00. 
Mai multe detalii despre prezenta achizitie gasiti 
aici.
Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie, va rugam sa luati legatura cu Cosmin Grigorescu la telefon 0722505155, sau cu Ina Rizoaica la telefon 0372768597, 0735533374


Procedura achiziţie servicii pentru evenimente

Proiect FORTE

 Federaţia Filantropia achiziţionează servicii pentru evenimente (CPV 79952000-2) in cadrul proiectului FORTE (ID 62277), in vederea organizării conferinţei de lansare a proiectului. Serviciile vor cuprinde:


1. Asigurarea unui spatiu pentru conferinţă cu următoarele specificaţii:

- disponibilitate în data de 15 martie a.c., de la ora 9,00 la ora 18,00,

- capacitate de minim 150 locuri,

- dotare cu sistem de traducere consecutivă, sonorizare, microfoane, laptop pentru prezentări, videoproiector, ecran de proiecţie, flipchart (2 buc.), amenajare sală

2. Asigurarea cazării participanților cu urmatoarele specificatii:

- 33 participanți cazati in regim single in noaptea de 14 spre 15 martie,

- 35 participanți cazati in regim single in noaptea de 15 spre 16 martie,

- mic dejun inclus

3. Asigurarea dejunului, cinei şi pauzelor de cafea, cu următoarele specificaţii:

- Cina pentru 33 de persoane, in 14 martie a.c.

- Dejunul pentru 140 persoane, in 15 martie a.c.

- Cina pentru 35 de persoane, in 15 martie, a.c.

- 2 (două) pauze de cafea servite in 15 martie a.c., in sala de conferinţă, pentru 140 persoane.
– asigurarea de hrana rece pentru drumul de întoarcere, pentru 25 participanţi.

La mese şi la pauzele de cafea se vor servi numai produse de post (gătite pe bază de legume, fructe şi fructe de mare)

4. Asigurarea traducerii consecutive din română în spaniolă şi din spaniolă în română, în ziua conferinţei

5. Executarea materialelor necesare pentru conferinta (300 pliante policrome, 150 mape, 150 pixuri personalizate, 150 CD-uri personalizate, 4 bannere roll-up, 150 buc. harti proiect  (format 21×48 cm),  materiale de prezentare a continutului sectiunilor (2.500 coli A4 printate monocrom), creare Logo proiect, design unitar pentru materiale de prezentare.

6. Gestionarea participanţilor

- contactarea participanţilor, ţinerea evidenţei şi confirmarea participărilor

- înregistrarea participanţilor

- hosting pentru participanţi în timpul conferinţei

7. Asigurarea vizibilitatii si publicitatii evenimentului

- fotografierea momentelor importante

- alcatuirea unui album foto al evenimentului

- invitarea presei scrise si audio video la eveniment

8. Asigurarea unei persoane cu abilităţi de moderare şi animare pentru a acţiona ca amfitrion al evenimentului, moderarea şi animarea evenimentului.

Ofertele de pot depune prin posta la adresa: Bd. Regina Maria nr. 1, Bl. P 5B, ap. 11-12, sau prin email la: office@federatia-filantropia.ro. Data limită de depunere a ofertelor este 7 martie 2011, ora 10.00. Mai multe detalii despre prezenta achiziţie găsiţi aici.

           Proiectul FORTE este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.


PROCEDURA DE ACHIZITIE

SERVICII EVENIMENTE
Proiect FORTE

Federaţia Filantropia achizitioneaza servicii pentru evenimente (cod CPV: 79952000-2).

Valoarea totala estimata a contractului este de 20.000 fara TVA. Platile vor fi asigurate din bugetul proiectului FORTE – Formare trainica pentru parteneriat social  (ID 62277derulat de Federatia Filantropia cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi pretul cel mai scazut, cu conditia respectarii conditiilor minimale impuse prin caietul de sarcini. Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 25.01.2011, ora 16.00.

 

Detalii tehnice ale caietului de sarcini:

1. Asigurarea unui spatiu pentru conferinţă cu următoarele specificaţii:

- disponibilitate în zilele de 8 şi 9 februarie 2011 – de la ora 9,00 la ora 18,00,

- capacitate de minim 60 locuri,

- dotare cu sistem de sonorizare, microfoane, laptop pentru prezentări, videoproiector, ecran de proiecţie, flipchart (2 buc.), amenajare sală

2. Asigurarea cazării participanților cu urmatoarele specificatii:

-       16 persoane, camere single – în perioada 7-10 februarie 2011, mic dejun inclus

-       30 persoane, camere duble – în perioada 7-10 februarie 2011, mic dejun inclus

3. Asigurare prânz, cină şi câte 2 (două) pauze de cafea/zi pentru 60 de persoane în zilele de 8 şi 9 februarie 2011

Pentru a descarca documentatia de atribuire a contractului  de achizitie servicii de evenimete pe proiectul FORTE – Formare trainica pentru parteneriat social, dati click aici pentru formatul PDF

Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie, va rugam sa luati legatura cu Cosmin Grigorescu la telefon 0722505155, sau cu Adrian Baranescu la telefon 0372768597, 0735533367.

PROCEDURA DE ACHIZITIE

produse de papetarie si birotica
Proiect FORTE

Pentru a descarca documentatia de atribuire a contractului  de achizitie pe proiectul FORTE – Formare trainica pentru parteneriat social, dati click aici pentru formatul PDF

PROCEDURA DE ACHIZITIE

servicii de proiectare, administrare si mentenanta pagina web
Proiect “Împreună pentru servicii sociale mai bune – construirea capacităţii organizaţionale a unei reţele naţionale de ONG-uri creştine” – IOCC 2

Pentru a descarca documentatia de atribuire a contractului  de achizitie pe proiectul “Împreună pentru servicii sociale mai bune – construirea capacităţii organizaţionale a unei reţele naţionale de ONG-uri creştine” – IOCC 2, dati click aici pentru formatul PDF


PROCEDURA ACHIZITIE

servicii hoteliere

Proiect SOCIAL

 

Federatia Filantropia achizitioneaza servicii hoteliere (CPV 55000000-0) in cadrul proiectului SOCIAL (ID 32801). Pentru a descarca documentatia de atribuire a contractului  de achizitie dati click aici pentru formatul PDF


PROCEDURA DE ACHIZITIE

AUDIT FINANCIAR

 Proiect FORTE

Pentru a descarca documentatia de atribuire a contractului  de achizitie pe proiectulFORTE – Formare trainica pentru parteneriat social, dati click aici pentru formatul PDF.


PROCEDURA DE ACHIZITIE

MOBILIER DE BIROU

Proiect FORTE

Pentru a descarca documentatia de atribuire a contractului  de achizitie pe proiectulFORTE – Formare trainica pentru parteneriat social, dati click aici pentru formatul PDF.


PROCEDURA DE ACHIZITIE

ECHIPAMENTE IT, SOFTWARE, PERIFERICE, BIROTICA SI RETELISTICA

proiect “IMPREUNA PENTRU SERVICII SOCIALE MAI BUNE”


Pentru a descarca documentatia de atribuire a contractului  de achizitie pe proiectul Împreună pentru servicii sociale mai bune – construirea capacităţii organizaţionale a unei reţele naţionale de ONG-uri creştine, dati click aici pentru formatul PDF.
PROCEDURA DE ACHIZITIE

ECHIPAMENTE IT, SOFTWARE, PERIFERICE, BIROTICA SI RETELISTICA

 proiect FORTE

RELANSATA

Pentru a descarca documentatia de atribuire a contractului  de achizitie pe proiectulFORTE – Formare trainica pentru parteneriat social, dati click aici pentru formatul PDF.ANULAREA PROCEDURII DE ACHIZIŢIE DE ECHIPAMENTE IT, SOFTWARE, PERIFERICE, BIROTICĂ ŞI REŢELISTICĂ

 

PROIECTUL FORTE

Formare trainică pentru parteneriat social, ID proiect: (ID 62277)

În urma reanalizării documentaţiei de atribuire pentru achiziţia de ECHIPAMENTE IT, SOFTWARE, PERIFERICE, BIROTICĂ ŞI REŢELISTICĂ, pe care Federaţia Filantropia a lansat-o în 22 noiembrie 2010, s-au constatat erori de definire a criteriilor de atribuire a contractului care ar avea ca efect încălcarea principiilor achiziţiilor publice. În consecinţă Federaţia Filantropia a decis anularea procedurii şi relansarea ei după îndreptarea acestor erori. Anunţul pentru relansarea procedurii va fi publicat în acelaşi ziar şi pe www.federatia-filantropia.ro, secţiunea „Achiziţii publice”.

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE IT, SOFTWARE, PERIFERICE, BIROTICA SI RETELISTICA

Pentru a descarca documentatia de atribuire a contractului  de achizitie pe proiectul FORTE – Formare trainica pentru parteneriat social, dati click aici

 

PROCEDURA DE ACHIZITIE SERVICII DE CONSULTANTA PENTRU ELABORAREA

SI IMPLEMENTAREA A DOUA PLANURI DE AFACERI

RELANSATA

Pentru a descarca documentatia de atribuire a contractului de achizitie servicii de consultanta pentru elaborarea si implementarea a doua planuri de afaceri pe proiectul SOCIAL- Strategia de ocupare si calificare prin invatare si activitati pentru libertate (partener ANP), dati click aici pentru formatul PDF.

 

 

ANULAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE SERVICII DE CONSULTANTA PENTRU ELABORAREA

SI IMPLEMENTAREA A DOUA PLANURI DE AFACERI

PROIECTUL SOCIAL (ID 32801)

  

În urma reanalizării documentaţiei de atribuire pentru achiziţia de servicii de consultanţă pentru elaborarea şi implementarea a două planuri de afaceri, cod CPV 79400000-8 pe care Federaţia Filantropia a lansat-o în 15 octombrie 2010, s-au constatat erori de definire a criteriilor de atribuire a contractului care ar avea ca efect încălcarea principiilor achiziţiilor publice.
În consecinţă Federatia Filantropia a decis anularea procedurii şi relansarea ei după îndreptarea acestor erori.

SERVICII DE CONSULTANTA PENTRU ELABORAREA SI IMPLEMENTAREA A DOUA PLANURI DE AFACERI

Pentru a descarca documentatia de atribuire a contractului de achizitie servicii de consultanta pentru elaborarea si implementarea a doua planuri de afaceri pe proiectul SOCIAL- Strategia de ocupare si calificare prin invatare si activitati pentru libertate (partener ANP), dati click aici pentru formatul PDF.


PROCEDURA DE ACHIZITIE
SERVICII HOTELIERE AN 2
Proiect IOCC 1 (ID 21561)


       Pentru a descarca documentatia de atribuire a contractului de achizitie servicii hoteliere pe proiectul IOCC 1 “Retea teritoriala de furnizori crestini de servici sociale”, dati click aici pentru formatul PDF

E R A T A  NR. 2

la algoritmul de calcul al punctajului pentru

ofertele de evaluare organizationala

 

In urma demararii procesului de calcul a punctajului obtinut de agentii economici / organizatiile care au depus oferte de evaluare organizationala in cadrul cererii de oferte nr. 153 / 6.05.2010, s-a constatat ca punctajul cumulat de unii dintre ei era mai mare decat maximul de 100 de puncte posibil de obtinut, ceea ce a indicat o eroare de conceptie a unuia dintre algoritmii de calcul per coeficient. Am verificat fiecare din cei trei algoritmi pentru a descoperi unde era greseala si am realizat ca algoritmul pentru coeficientul S (numarul de studii similare efectuate in ultimii 3 ani) era gresit conceput, generand astfel rezultate eronate.

 

Astfel, pentru calculul corect al punctajului ofertantilor,

 

in loc de algoritmul “Coeficient S (O1) = Cel mai mare numar de studii similare raportate ca efectuate si finalizate de catre un ofertant, în ultimii 3 ani / S (O1) x 30 (nr. max. de puncte alocate factorului)” mentionat in documentatia de atribuire,

 

se va folosi algoritmul corectat: “Coeficient S (O1) = S (O1) / Cel mai mare numar de studii similare raportat ca efectuate si finalizate de catre un ofertant, în ultimii 3 ani / x 30 (nr. max. de puncte alocate factorului)” care permite generarea punctajelor corecte.

E R A T A

LA ANUNTUL DE ACHIZITIE SERVICII EVALUARE ORGANIZATIONALA

Dintr-o regretabila eroare, termenul limita initial pentru depunerea ofertelor in cadrul licitatiei pentru achizitia de servicii de evaluare organizationala, pomenit in documentatia de atribuire publicata pe site-ul Federatiei Filantropia era 24 iunie 2010. Termenul limita pe care de fapt intentionaseram sa-l punem era 24 MAI 2010. Acest termen a fost prelungit, conform anuntului publicat pe acelasi site, pana la 28 MAI 2010 ora 14.00.

 

A N U N T   I M P O R T A N T

S-a prelungit termenul de depunere a ofertelor pentru achizitie servicii de evaluare organizationala pentru proiectul SOCIAL – Strategia de ocupare si calificare prin invatare si activitati pentru libertate (partener ANP). Noul termen limita pentru depunerea ofertelor este 28 mai 2010, ora 14.00. Documentatiile de atribuire a contractului incarcate in prezent pe acest site, raman valabile, cu exceptia prevederii cu privire la termenul limita, modificata prin prezentul anunt.

SERVICII DE EVALUARE OPRGANIZATIONALA

Pentru a descarca documentatia de atribuire a contractului de achizitie servicii de evaluare organizationala (audit intern conform denumirii serviciului, in codificarea CPV) pe proiectul SOCIAL- Strategia de ocupare si calificare prin invatare si activitati pentru libertate (partener ANP), dati click aici pentru formatul PDF.

SERVICII MENTENANTA IT

Pentru a descarca documentatia de atribuire a contractului  de achizitie servicii mentenanta IT pe proiectul SOCIAL- Strategia de ocupare si calificare prin invatare si activitati pentru libertate (partener ANP), dati click aici pentru formatul PDF

SERVICII TRADUCERE

Pentru a descarca documentatia de atribuire a contractului  de achizitie servicii traducere pe proiectul Intreprinderi sociale pentru incluziune sociala (partener NESsT), dati click aici pentru formatul PDF

 

 

ACHIZITII CARBURANT

A N U N T   I M P O R T A N T

S-a prelungit termenul de depunere a  ofertelor pentru achizitie carburant pe proiectele:

1. SOCIAL – Strategia de ocupare si calificare prin invatare si activitati pentru libertate (partener ANP),

2. Integrare pe piata muncii pentru persoanele traficate (partener CPE),

3. Retea teritoriala de furnizori crestini de servicii sociale (partener IOCC),

4. Intreprinderi sociale pentru incluziune sociala (partener NESsT).

Noul termen limita pentru depunerea ofertelor este 18 februarie 2010, ora 10.00. Documentatiile de atribuire a contractelor care se vor incheia pe cele patru proiecte, incarcate in prezent pe acest site, raman valabile, cu exceptia prevederii cu privire la termenul limita, modificata prin prezentul anunt.

—————————————————————————————————————

Pentru a descarca documentatia de atribuire a contractului  de achizitie carburant pe proiectul SOCIAL- Strategia de ocupare si calificare prin invatare si activitati pentru libertate (partener ANP), dati click aici pentru formatul PDF

Pentru a descarca documentatia de atribuire a contractului  de achizitie carburant pe proiectul Integrare pe piata muncii pentru persoanele traficate (partener CPE), dati click aici pentru formatul PDF

Pentru a descarca documentatia de atribuire a contractului  de achizitie carburant pe proiectul Retea teritoriala de furnizori crestini de servicii sociale (partener IOCC), dati click aici pentru formatul PDF

Pentru a descarca documentatia de atribuire a contractului  de achizitie carburant pe proiectul Intreprinderi sociale pentru incluziune sociala (partener NESsT), dati click aici pentru formatul PDF

ACHIZITII AUDIT

Pentru a descarca documentatia de atribuire a contractului  de achizitie servicii audit pe proiectul Intreprinderi sociale pentru incluziune sociala (partener NESsT), dati click aici

ACHIZITII CONSUMABILE SI PAPETARIE

Pentru a descarca documentatia de atribuire a contractului  de achizitie consumabile papetarie pe proiectul Intreprinderi sociale pentru incluziune sociala (partener NESsT), dati click aici pentru formatul PDF si aici pentru Word

Pentru a descarca documentatia de atribuire a contractului  de achizitie consumabile papetarie pe proiectul Integrare pe piata muncii pentru persoanele traficate (partener CPE), dati click aici pentru formatul PDF si aici pentru Word

Pentru a descarca documentatia de atribuire a contractului  de achizitie consumabile papetarie pe proiectul SOCIAL- strategia de ocupare si calificare prin invatare si activitati pentru libertate (partener ANP), dati click aici pentru formatul PDF si aici pentru Word

Pentru a descarca documentatia de atribuire a contractului  de achizitie consumabile papetarie pe proiectul Retea teritoriala de furnizori crestini de servicii sociale (partener IOCC), dati click aicipentru formatul PDF si aici pentru Word