A+ A-
24 ianuarie 2013

Anunt achizitie servicii intretinere echipamente si retea IT – proiect FORTE

Procedura de achiziţie nr. 37 / 24.01.2013
 
Federaţia Filantropia achiziţionează servicii intretinere echipamente si retea IT (cod CPV 452590000-7, in cadrul proiectului FORTE – Formare trainică pentru parteneriat social ID 62277 derulat cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

Locul de prestare a serviciilor: Str. Sf. Ecaterina nr. 4-6,  Bucureşti
Tipul şi durata contractului Contract de servicii cu durata 1 februarie – 31 august 2013.
Valoarea estimată 5.000 lei
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut cu condiţia respectării condiţiilor impuse prin caietul de sarcini.
Data şi ora limită de depunere a ofertelor 30.01.2013, ora 16:00
Adresa de contact şi la care se pot trimite ofertele: Federaţia Filantropia, Str. Sfânta Ecaterina nr. 4-6, Bucureşti, cod 040155.
Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuirehttp://federatia-filantropia.ro/category/achizitii/
Cursul de referinţă leu / euro aplicabil Ofertele vor fi depuse în lei, conform documentaţiei de atribuire. Pentru conformitate menţionăm că folosim pentru echivalarea în euro a valorii contrctului cursul de schimb BNR din data lansării acesteia, 24 ianuarie 2013.
 
Documentatia de atribuire cuprinzand caietul de sarcini si detaliile tehnice pentru depunerea ofertelor este disponibila in format PDF in linkul: FORTE documentatie mentenanta IT. Pentru informaţii suplimentare puteţi lua contact cu Cosmin Grigorescu la telefon 0722505155 sau prin e-mail cosmingrigorescu@gmail.com
04 ianuarie 2013

Răspuns la solicitarea de clarificare aferentă documentației pentru ofertanți, cu privire la achiziția de servicii hoteliere nr 590/28.12.2012

Nr. înregistrare răspuns 2 / 04.01.2013

 Operatorii economici au solicitat următoarele clarificări:

Întrebare: Avand in vedere ca in cadrul certificatelor de atestare fiscala, plata impozitelor si taxelor locale se precizeaza clar ca agentia nu are datorii catre stat va rugam sa ne transmiteti daca trebuie sa mai depundem in cadrul ofertei documentul privind plata CAS?

Achizitorul “Federația Filantropia” răspunde:  

În documentația de atribuire se menționează necesitatea depunerii Certificatului pentru plata CAS valabil la data deschiderii ofertelor numai daca autoritățile fiscale nu colectează si CAS.

În cazul în care ofertantul colectează și virează spre ANAF toate taxele și impozitele, inclusiv pentru CAS, iar situația tuturor plăților aferente taxelor și impozitelor, inclusiv spre CAS, se regăsește în Certificatul de atestare fiscală, nu mai este necesară depunerea Certificatului pentru plata CAS.

29 decembrie 2012

Anunț de achiziție servicii hoteliere

Procedura de achiziţie nr. 590 / 29.12.2012

 Federaţia Filantropia achiziţionează servicii hoteliere , cod CPV 55100000-1, in cadrul proiectului FORTE – Formare trainică pentru parteneriat social ID 62277 derulat cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

  INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

Locul de prestare a serviciilor Serviciile hoteliere vor fi oferite la nivelul celor 13 judeţe (Sibiu, Braşov, Alba, Mureş, Galaţi, Brăila, Bacău, Neamţ, Timişoara, Mehedinţi, Giurgiu, Bihor şi Tulcea)  aferente celor nouă eparhii implicate în implementarea proiectului şi în Municipiul Bucureşti

Tipul şi durata contractului Contract de servicii Durata contractului va fi februarie – august 2013.

Valoarea estimată 1.450.000 lei

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut cu condiţia respectării condiţiilor impuse prin caietul de sarcini.

Data şi ora limită de depunere a ofertelor 09.01.2013, ora 16:00

Adresa de contact şi la care se pot trimite ofertele: Federaţia Filantropia, Centrul pentru Formare Continuă ”Dumitru Stăniloae”, Str. Sfânta Ecaterina nr. 4-6, Bucureşti, cod 040155.

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: http://federatia-filantropia.ro/category/achizitii/

Cursul de referinţă leu / euro aplicabil Ofertele vor fi depuse în lei, conform documentaţiei de atribuire. Pentru conformitate menţionăm că folosim pentru echivalarea în euro a valorii contrctului cursul de schimb BNR din data lansării acesteia, 29 decembrie 2012.

Documentatia de atribuire cuprinzand caietul de sarcini si detaliile tehnice pentru depunerea ofertelor este disponibila in format PDF aici. Pentru informaţii suplimentare puteţi lua contact cu Dorel-Nicolae Moţoc la telefon 0735533368 sau prin e-mail dorel.motoc@federatia-filantropia.ro  sau cu Rizoaica Florina la telefon  0735533374 sau e-mail ina.rizoaica@federatia-filantropia.ro

21 decembrie 2012

Anunt de relansare procedura achizitie materie prima productie panificatie si patiserie – proiect SOCIAL

Procedura de achiziție nr. 566 / 21.12.2012

 Având în vedere că în cadrul procedurii de achiziție nr. 541 / 11.12.2012 pentru materie prima productie panificatie si patiserie pe proiectul SOCIAL nu s-au primit minim trei oferte acceptabile,

 Federația Filantropia lansează o nouă procedură de achiziție de materie prima productie panificatie si patiserie: faina, sare, drojdie, amelioratori, margarina, zahăr, ulei, oţet, umpluturi pentru foetaje (CPV: 15612150-7, 15400000-2, 15831000-2, 15800000-6 15500000-3 15600000-4 15898000-9), in cadrul proiectului SOCIAL (32801) derulat cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

 INFORMAȚII DESPRE PROCEDURĂ

 Locul de livrare a produselor:

1. Craiova, (cartier Mofleni), Str. Coșuna nr. 17,

2. Timisoara (cart. Mehala), Piata Avram Iancu nr. 14

Tipul și durata contractului Contract de furnizare încheiat pe perioada 28.12.2012 – 31.12.2012

Valoarea estimată 88.000 lei. Factura pe suma totala contractata se emite pana la 31.12.2012, cel tarziu. Plata se face la max. 90 zile lucratoare de la emiterea facturii.

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut

Data și ora limită de depunere a ofertelor 28.12.2012,ora 16.00

Adresa de contact și la care se pot trimite ofertele: Federația Filantropia, Centrul pentru Formare Continuă ”Dumitru Stăniloae”, Str. Sfânta Ecaterina nr. 4-6, București, cod 040155.

Locul și modul de obținere a documentației de atribuireSOCIAL documentatie achizitie materie prima inteprinderi sociale RELANSATA.doc

Cursul de referință leu / euro aplicabil (dacă este cazul) 1 euro = 4,5317 lei

 Pentru informații suplimentare puteți lua contact cu Cosmin Grigorescu la telefon 0722505155 sau e-mail office@federatia-filantropia.ro

20 decembrie 2012

Anunt prelungire termen depunere oferte achizitie mobilier – proiect SOCIAL

Avand in vedere conditiile meteo nefavorabile din toata tara, care ar putea impiedica ofertantii sa trimita in timp util ofertele lor, Federatia Filantropia prelungeste cu o zi termenul de depunere a ofertelor pentru procedura de achizitie nr. 539 / 11.12.2012 pentru echipamente IT.

Procedura de achizitie a fost lansata in cadrul proiectului SOCIAL (32801) derulat cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Noul termen de depunere a ofertelor este vineri 21.12.2012, ora 17.00.

Toate celelalte conditii de ofertare raman neschimbate 

20 decembrie 2012

Anunt prelungire termen depunere oferte achizitie materie prima intreprinderi sociale – proiect SOCIAL

Avand in vedere conditiile meteo nefavorabile din toata tara, care ar putea impiedica ofertantii sa trimita in timp util ofertele lor, Federatia Filantropia prelungeste cu o zi termenul de depunere a ofertelor pentru procedura de achizitie nr. 541 / 11.12.2012 pentru materie prima productie panificatie si patiserie

Procedura de achizitie a fost lansata in cadrul proiectului SOCIAL (32801) derulat cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Noul termen de depunere a ofertelor este vineri 21.12.2012, ora 17.00.

Toate celelalte conditii de ofertare raman neschimbate 

14 decembrie 2012

Anunt achizitie servicii arhivare – proiect SOCIAL

Procedura achizitie nr. 542 / 11.12.2012

Federația Filantropia achiziționează servicii arhivare (CPV: 39130000-2), in cadrul proiectului SOCIAL (32801) derulat cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

CAIET DE SARCINI

- Funizarea de cutii de arhivare suficiente pentru 50 bibliorafturi cu grosime de 8 cm. continand cca. 400 coli fiecare

- arhivarea a 50 bibliorafturi cu grosime de 8 cm. continand cca. 400 coli fiecare

- impachetare si organizare arhiva

- preluare si transport arhivă la depozit

- asigurarea accesului la documentele originale

- livrarea documentelor solicitate pentru consultare in original, la sediul beneficiarului

- preluarea documentelor solicitate si returnarea lor in arhiva

- frecventa de solicitari de livrare documente: max. 2 solicitari pe an

- arhivarea electronica a documentelor

- asigurarea serviciilor de arhivare pana la data de 31 decembrie 2021

- facturarea serviciilor intr-o singura transa, imediat dupa preluarea arhivei, nu mai tarziu de 31 decembrie 2012

 Plata se va face la max. 90 zile lucrătoare de la facturare

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scazut

Adresa la care se pot trimite ofertele: FEDERAȚIA FILANTROPIA, Centrul pentru Formare Continuă ”Dumitru Stăniloae”, Str. Sfânta Ecaterina nr. 4-6, București, cod 040155. Ofertele se pot trimite in varianta .jpeg scanate, pe email, la office@federatia-filantropia.ro

Data si ora limita de depunere a ofertelor: 20 decembrie 2012, ora 16.00.

Factura se va emite până cel târziu la 31 decembrie 2012

14 decembrie 2012

Anunt achizitie echipamente IT intreprinderi sociale – proiect SOCIAL

Procedura achizitie nr. 540 / 11.12.2012

Federația Filantropia achiziționează echipamente IT (CPV: 30000000-9), in cadrul proiectului SOCIAL (32801) derulat cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

 

CAIET DE SARCINI

Lot 1 Craiova

- 3 computere tip desktop (procesor min. 2.0 GHz, memorie RAM min. 2GB, hard disk tip SATA, min. 500GB, unitate optica DVD/RW, placa video, min. 2 porturi USB 2.0, garantie: 24 luni).

- 3 pachete software (fiecare pachet va fi preinstalat pe cate un computer):

- sistem de operare Windows 7 Home,

- aplicatie Microsoft Office (inclusiv Word, Excel) si

- antivirus cu licenta de min. 1 an

- 3 seturi tastatură şi mouse

- 3 monitoare cu ecran de min. 18 inch (garantie: 24 luni)

- 1 imprimanta multifunctionala laser ab negru cu fax si scanner (garantie: 24 luni)

Lot 2 Timisoara

- 3 computere tip desktop (procesor min. 2.0 GHz, memorie RAM min. 2GB, hard disk tip SATA, min. 500GB, unitate optica DVD/RW, placa video, min. 2 porturi USB 2.0, garantie: 24 luni).

- 3 pachete software (fiecare pachet va fi preinstalat pe cate un computer):

- sistem de operare Windows 7 Home,

- aplicatie Microsoft Office (inclusiv Word, Excel) si

- antivirus cu licenta de min. 1 an

- 3 seturi tastatură şi mouse

- 3 monitoare cu ecran de min. 18 inch (garantie: 24 luni)

- 1 imprimanta multifunctionala laser ab negru cu fax si scanner (garantie: 24 luni)

Informații despre procedură

Preţul va include livrarea in:

- Craiova (cartier Mofleni), Str. Coșuna nr. 17 (pentru LOT 1 Craiova)

- Timisoara (cartier Mehala) Piata Avram Iancu nr. 14 (pentru LOT 2 Timisoara)

Plata se va face la max. 90 zile lucrătoare de la facturare

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scazut

Adresa la care se pot trimite ofertele: FEDERAȚIA FILANTROPIA, Centrul pentru Formare Continuă ”Dumitru Stăniloae”, Str. Sfânta Ecaterina nr. 4-6, București, cod 040155. Ofertele se pot trimite in varianta .jpeg scanate, pe email, la office@federatia-filantropia.ro

Data si ora limita de depunere a ofertelor: joi, 20 decembrie 2012, ora 16.00.

Factura se va emite până cel tarziu la 31 decembrie 2012

14 decembrie 2012

Anunt achizitie mobilier intreprinderi sociale – proiect SOCIAL

Procedura achizitie nr. 539 / 11.12.2012

Federația Filantropia achizitioneaza mobilier birou (CPV: 39130000-2), in cadrul proiectului SOCIAL (32801) derulat cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

CAIET SARCINI

Lot 1 Craiova

Set mobilier:

3 birouri (dimensiuni: lungime 160 cm ± 10 cm, latime 80 cm ± 10 cm, inaltime 75 cm)

3 etajere (dimensiuni: lungime 80 cm ± 10 cm, adancime 38 cm ± 5 cm, inaltime 185 cm)

3 scaune de birou rotative

Lot 2 Timisoara

Set mobilier:

3 birouri (dimensiuni: lungime 160 cm ± 10 cm, latime 80 cm ± 10 cm, inaltime 75 cm)

3 etajere (dimensiuni: lungime 80 cm ± 10 cm, adancime 38 cm ± 5 cm, inaltime 185 cm)

3 scaune de birou rotative

 Informatii despre procedura

Pretul va include livrarea in:

- Craiova (cartier Mofleni), Str. Cosuna nr. 17 (pentru LOT 1 Craiova)

- Timisoara (cartier Mehala) Piata Avram Iancu nr. 14 (pentru LOT 2 Timisoara)

Plata se va face la max. 90 zile lucratoare de la facturare

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Adresa la care se pot trimite ofertele: FEDERATIA FILANTROPIA, Centrul pentru Formare Continuă ”Dumitru Staniloae”, Str. Sfânta Ecaterina nr. 4-6, București, cod 040155. Ofertele se pot trimite in varianta .jpeg scanate, pe email, la office@federatia-filantropia.ro

Data si ora limita de depunere a ofertelor: joi, 20 decembrie 2012, ora 16.00.

Factura se va emite pana cel tarziu la 31 decembrie 2012

 

12 decembrie 2012

Anunț de achiziție materie prima productie panificatie si patiserie

Procedura de achiziție nr. 541 / 11.12.2012

Federația Filantropia achiziționează materie prima productie panificatie si patiserie: faina, sare, drojdie, amelioratori, margarina, zahăr, ulei, oţet, umpluturi pentru foetaje (CPV: 15612150-7, 15400000-2, 15831000-2, 15800000-6 15500000-3 15600000-4 15898000-9), in cadrul proiectului SOCIAL (32801) derulat cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

INFORMAȚII DESPRE PROCEDURĂ

Locul de livrare a produselor:

1. Craiova, (cartier Mofleni), Str. Coșuna nr. 17,

2. Timisoara (cart. Mehala), Piata Avram Iancu nr. 14

Tipul și durata contractului Contract de furnizare încheiat pe perioada 21.12.2012 – 31.12.2012

Valoarea estimată 88.000 lei. Factura pe suma totala contractata se emite pana la 31.12.2012, cel tarziu. Plata se face la max. 90 zile lucratoare de la emiterea facturii.

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut

Data și ora limită de depunere a ofertelor 20.12.2012,ora 16.00

Adresa de contact și la care se pot trimite ofertele: Federația Filantropia, Centrul pentru Formare Continuă ”Dumitru Stăniloae”, Str. Sfânta Ecaterina nr. 4-6, București, cod 040155.

Locul și modul de obținere a documentației de atribuire:SOCIAL documentatie achizitie materie prima inteprinderi sociale

Cursul de referință leu / euro aplicabil (dacă este cazul) 1 euro = 4,5317 lei

Pentru informații suplimentare puteți lua contact cu Cosmin Grigorescu la telefon 0722505155 sau e-mail office@federatia-filantropia.ro