A+ A-
19 martie 2013

CURS DEZVOLTARE COMPETENȚE SOCIALE ȘI CIVICE

 –primul curs se va desfăşura în perioada  02-05.04.2013, la Bucureşti, 20 participanți /serie;

Cursul este certificat ANC

Competenţele cheie comune mai multor ocupaţii sunt cele care aduc beneficii atât pe plan personal cât şi profesional şi vin în sprijinul activităţilor pe care le desfăşurăm în orice domeniu de activitate, indiferent de nivelul profesional, statusul social, rolul sau funcţia deținută.

 Partea cea mai însemnată a competenţelor sociale şi civice include capacitatea de a comunica în mod constructiv în diferite medii, de a fi tolerant, de a exprima şi înţelege diferite puncte de vedere, de a negocia cu abilitate pentru a produce încredere şi de a empatiza. Ele ne ajută să apreciem diversitatea şi respectul pentru alţii, să fim pregătiți atât pentru a depăşi prejudiciile dar şi pentru a gestiona un compromis.

Pe baza lor putem să fim capabili să gestionăm situaţiile de stres şi frustrare, să le exprimăm într-un mod constructiv şi să distingem între sferele personale şi profesionale. Competenţele sociale se bazează pe o atitudine de colaborare, asertivitate şi integritate.

Competente dobândite:

La finalul cursului, fiecare participant va avea următoarele abilități:

 • Abilități de a comunica eficient și de a înțelege rolul comunicării în activitatea interumană și interorganizațională;
 • Capacitatea de a comunica eficient și de a gestiona procesul de lucru în echipă, înțelegând strategiile pentru stabilirea încrederii și a productivității echipei;
 • Va putea descrie elementele ce definesc o echipă eficientă și de a evidenția rolul grupului în realizarea sarcinilor;
 • Va putea organiza întâlniri de lucru eficiente;
 • Va putea identifica tipul rolului asumat în cadrul echipei;
 • Va demonstra abilități de analiză și înțelegere a contextul problemei pentru identificarea și analiza soluțiilor posibile;
 • Va înțelege ce înseamnă luarea deciziei, implementarea și evaluarea efectelor deciziei;
 • Va înțelege conceptul de Leadership și necesitatea folosirii acestuia;
 • Va avea capacitatea de a comunica constructiv în situații sociale diferite (asertivitate, a tolera alte puncte de vedere, a conștientiza responsabilitatea individuală și colectivă)

Participanți eligibili

      angajați ai structurilor din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, personal clerical și neclerical;

      angajați ai organizațiilor neguvernamentale, care au experiență de colaborare sau doresc pe viitor să dezvolte parteneriate sau colaborări cu instituții din cadrul Bisericii Ortodoxe Române

 

Aspecte logistice

 • se oferă prin proiect cazare, masă, materialele necesare participării la formare
 • este susținut prin proiect costul formării și decontare transport (7,5 l/100km)
 • cursurile vor fi organizate la București, în incinta Centrului pentru Formare Continuă “Dumitru Stăniloae”;

 

Acte necesare pentru înscriere și modalitătea de aplicare

      Copie certificat naștere

      Copie certificate căsătorie (daca s-a schimbat numele prin căsătorie)

      Copie buletin/CI

      Copii – diploma studii (ultima instituţie şcolară absolvită)

      Curriculum Vitae în format Europass

      scurtă scrisoare de intenție privind utilitatea acestei formări pentru activitatea dvs., iar pentru angajații ONG va fi prezentată și relația ONG (colaborări, interes pentru colaborare) cu structurile BOR

 

Aplicațiile complete vor fi  înregistrate în ordinea primirii pe e-mail. Vă rugăm trimiteți aplicațiile la adresa office@federatia-filantropia.ro. Pentru mai multe detalii ne puteți contacta și telefonic: 0735.533.374, Ina Rizoaica, 0735.533.369, Adriana Cojocaru.