A+ A-
16 ianuarie 2012

Scop

Creşterea impactului şi eficienţei acţiunilor sociale ale organizaţiilor membre sau partenere şi ale structurilor sociale ale Bisericii Ortodoxe Române, prin integrarea lor într-un răspuns unitar, coordonat, coerent şi eficient la provocările sociale actuale.