A+ A-
25 February 2013

Clarificari pe procedura de achizitie consumabile nr. 86 / 20.02.2013

Urmare a primirii de cereri de clarificare pe procedura de achizitie nr. 86/20.02.2013, facem publice tuturor operatorilor economici urmatoarele: – referitor la intrebarea daca valoarea estimata a achizitiei este corecta, in conditiile in care piata indica un nivel mai scazut al valorii totale al produselor solicitate: valoarea estimata de 100.000 lei fara TVA este corecta. Aceasta valoare ramane insa una estimata si astfel se poate dovedi a fi mai mare decat valoarea de piata pe care o vor determina ofertantii. Un ofertant din piata poate oferta produsele solicitate, la o valoare mai mica decat cea estimata de noi, iar oferta acestuia va fi valida in conditiile in care cantitatile ofertate corespund cu cele solicitate si au caracteristicile tehnice solicitate. – referitor la posibilitatea completarii documentelor de calificare: Oferta depusa si inregistrata este un tot unitar si este tratata ca atare. Ofertele trebuie sa fie complete inclusiv din punct de vedere al documentelor de calificare, la momentul depunerii lor. In capitolul 4. ”Prezentarea ofertei” din documentatia de achizitie, la subcapitolul 4.5. ”Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei” se mentioneaza ca ”din momentul depunerii ofertelor si inregistrarii acestora de catre achizitor, acestea nu mai pot suferi modificari”. Depunerea de documente la oferta deja inregistrata se considera modificare a ofertei. – referitor la livrarea produselor integral sau in transe/pe baza de comanda: produsele se vor livra in transe, asa cum se intelege si din art 5.1(2) di modelul de contract atasat documentatiei de achizitie: ”Valoarea totala exacta a contractului va fi calculata la finalizarea acţiunii, conform comenzilor emise de catre Beneficiar si a proceselor verbale de receptie.” – referitor la termenul de plata al produselor furnizate: in conformitate cu art. 9 (1) din modelul de contract atasat documentatiei de achizitie: ”Beneficiarul se obliga sa plateasca preţul produselor, prin virament bancar, in maximum 30 zile lucratoare de la data primirii facturilor. Plata se va realiza in baza facturii fiscale de la Contractor si a procesului verbal de receptie a produselor.” – referitor la adresa de livrare a produselor: acestea vor fi livrate la adresa Federatiei Filantropia din Str. Sfanta Ecaterina nr. 4-6 Sector 4, 040155 Bucuresti. – referitor la termenul de livrare maxim acceptat: termenul de livrare nu va depasi 24 de ore de la plasarea comenzii ferme facute in scris (e-mail sau alta cale de comunicare scrisa de Beneficiar). Aceasta prevedere va fi trecuta si in contract.

10 August 2012

(Română) Anunt achizitie servicii de agentii de turism si servicii conexe – proiect FORTE

Cerere ofertă nr. 384/09.08.2012

Federaţia Filantropia achiziționează servicii de agenţii de turism şi servicii conexe (CPV 63510000-7). Plățile vor fi asigurate din bugetul proiectului FORTE „Formare trainică pentru parteneriat social” (ID proiect POSDRU 62277) derulat de Federația Filantropia cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare va fi prețul cel mai mic, cu condiția respectării condițiilor impuse prin caietul de sarcini. Ofertele vor fi depuse la sediul Federației Filantropia din București, B-dul Regina Maria, nr. 1, bloc P5b, scara 1, etaj 4, ap. 11-12, Sector 4. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 20.08.2012 ora 16:00. Documentația de atribuire cuprinzând caietul de sarcini și detaliile tehnice pentru depunerea ofertelor este disponibilă aici. Pentru informații suplimentare legate de contractul de achiziție, vă rugăm să luați legătura cu Dorel-Nicolae Moţoc la telefon 0735533368 sau prin e-mail dorel.motoc@federatia-filantropia.ro sau cu Rizoaica Florina la telefon 0735533374 sau e-mail ina.rizoaica@federatia-filantropia.ro.

Cerere ofertă nr. 384/09.08.2012

Federaţia Filantropia achiziționează servicii de agenţii de turism şi servicii conexe (CPV 63510000-7). Plățile vor fi asigurate din bugetul proiectului FORTE „Formare trainică pentru parteneriat social” (ID proiect POSDRU 62277) derulat de Federația Filantropia cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare va fi prețul cel mai mic, cu condiția respectării condițiilor impuse prin caietul de sarcini. Ofertele vor fi depuse la sediul Federației Filantropia din București, B-dul Regina Maria, nr. 1, bloc P5b, scara 1, etaj 4, ap. 11-12, Sector 4. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 20.08.2012 ora 16:00. Documentația de atribuire cuprinzând caietul de sarcini și detaliile tehnice pentru depunerea ofertelor este disponibilă aici. Pentru informații suplimentare legate de contractul de achiziție, vă rugăm să luați legătura cu Dorel-Nicolae Moţoc la telefon 0735533368 sau prin e-mail dorel.motoc@federatia-filantropia.ro sau cu Rizoaica Florina la telefon 0735533374 sau e-mail ina.rizoaica@federatia-filantropia.ro.

Cerere ofertă nr. 384/09.08.2012

Federaţia Filantropia achiziționează servicii de agenţii de turism şi servicii conexe (CPV 63510000-7). Plățile vor fi asigurate din bugetul proiectului FORTE „Formare trainică pentru parteneriat social” (ID proiect POSDRU 62277) derulat de Federația Filantropia cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare va fi prețul cel mai mic, cu condiția respectării condițiilor impuse prin caietul de sarcini. Ofertele vor fi depuse la sediul Federației Filantropia din București, B-dul Regina Maria, nr. 1, bloc P5b, scara 1, etaj 4, ap. 11-12, Sector 4. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 20.08.2012 ora 16:00. Documentația de atribuire cuprinzând caietul de sarcini și detaliile tehnice pentru depunerea ofertelor este disponibilă aici. Pentru informații suplimentare legate de contractul de achiziție, vă rugăm să luați legătura cu Dorel-Nicolae Moţoc la telefon 0735533368 sau prin e-mail dorel.motoc@federatia-filantropia.ro sau cu Rizoaica Florina la telefon 0735533374 sau e-mail ina.rizoaica@federatia-filantropia.ro.

Proiect FORTE „Formare trainică pentru parteneriat social”.
Federaţia Filantropia achiziționează servicii de agenţii de turism şi servicii conexe (CPV 63510000-7). Plățile vor fi asigurate din bugetul proiectului FORTE „Formare trainică pentru parteneriat social” (ID proiect POSDRU 62277) derulat de Federația Filantropia cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare va fi prețul cel mai mic, cu condiția respectării condițiilor impuse prin caietul de sarcini. Ofertele vor fi depuse la sediul Federației Filantropia din București, B-dul Regina Maria, nr. 1, bloc P5b, scara 1, etaj 4, ap. 11-12, Sector 4. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 20.08.2012 ora 16:00. Documentația de atribuire cuprinzând caietul de sarcini și detaliile tehnice pentru depunerea ofertelor este disponibilă aici. Pentru informații suplimentare legate de contractul de achiziție, vă rugăm să luați legătura cu Dorel-Nicolae Moţoc la telefon 0735533368 sau prin e-mail dorel.motoc@federatia-filantropia.ro sau cu Rizoaica Florina la telefon 0735533374 sau e-mail ina.rizoaica@federatia-filantropia.ro.

(CPV 63510000-7)
Proiect FORTE „Formare trainică pentru parteneriat social”.
Federaţia Filantropia achiziționează servicii de agenţii de turism şi servicii conexe (CPV 63510000-7). Plățile vor fi asigurate din bugetul proiectului FORTE „Formare trainică pentru parteneriat social” (ID proiect POSDRU 62277) derulat de Federația Filantropia cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare va fi prețul cel mai mic, cu condiția respectării condițiilor impuse prin caietul de sarcini. Ofertele vor fi depuse la sediul Federației Filantropia din București, B-dul Regina Maria, nr. 1, bloc P5b, scara 1, etaj 4, ap. 11-12, Sector 4. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 20.08.2012 ora 16:00. Documentația de atribuire cuprinzând caietul de sarcini și detaliile tehnice pentru depunerea ofertelor este disponibilă aici. Pentru informații suplimentare legate de contractul de achiziție, vă rugăm să luați legătura cu Dorel-Nicolae Moţoc la telefon 0735533368 sau prin e-mail dorel.motoc@federatia-filantropia.ro sau cu Rizoaica Florina la telefon 0735533374 sau e-mail ina.rizoaica@federatia-filantropia.ro.

(CPV 63510000-7)
Proiect FORTE „Formare trainică pentru parteneriat social”.
Federaţia Filantropia achiziționează servicii de agenţii de turism şi servicii conexe (CPV 63510000-7). Plățile vor fi asigurate din bugetul proiectului FORTE „Formare trainică pentru parteneriat social” (ID proiect POSDRU 62277) derulat de Federația Filantropia cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare va fi prețul cel mai mic, cu condiția respectării condițiilor impuse prin caietul de sarcini. Ofertele vor fi depuse la sediul Federației Filantropia din București, B-dul Regina Maria, nr. 1, bloc P5b, scara 1, etaj 4, ap. 11-12, Sector 4. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 20.08.2012 ora 16:00. Documentația de atribuire cuprinzând caietul de sarcini și detaliile tehnice pentru depunerea ofertelor este disponibilă aici. Pentru informații suplimentare legate de contractul de achiziție, vă rugăm să luați legătura cu Dorel-Nicolae Moţoc la telefon 0735533368 sau prin e-mail dorel.motoc@federatia-filantropia.ro sau cu Rizoaica Florina la telefon 0735533374 sau e-mail ina.rizoaica@federatia-filantropia.ro.

18 July 2012

(Română) Anunt achizitie furnizare pachet software pentru gestionarea programelor de formare profesionala – FORTE

cererea oferta nr. 337 / 17.07.2012

 Federaţia Filantropia achizitioneaza prin un pachet software pentru gestionarea documentelor (CPV 48311000-1). Platile vor fi asigurate din bugetul proiectului FORTE – “Formare trainică pentru parteneriat social”  (ID proiect POSDRU 62277) derulat de Federatia Filantropia cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi pretul cel mai mic, cu conditia respectarii conditiilor impuse prin caietul de sarcini. Ofertele vor fi depuse la sediul Federatiei Filantropia din Bucuresti, B-dul Regina Maria, nr. 1, bloc P5b, scara 1, etaj 4, ap. 11-12, Sector 4.  Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 23.07.2012 ora 17.00. Documentatia de atribuire cuprinzand caietul de sarcini si detaliile tehnice pentru depunerea ofertelor este disponibila dand click aici: FORTE documentatie achizitie software pentru gestionarea programelor de formare profesionala . Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie, va rugam sa luati legatura cu Cosmin Grigorescu la telefon 0372.768.599 sau pe email la  cosmingrigorescu@gmail.com.

02 May 2012

(Română) Anunt achizitie servicii tiparire si livrare materiale informationale si promotionale IOCC 2 pe anul 2012

Federaţia Filantropia achiziționează servicii de tipărire şi de livrare materiale promoţionale şi informaţionale (CPV 79823000-9). Plățile vor fi asigurate din bugetul proiectului IOCC 2 – ”Împreunǎ pentru servicii sociale mai bune! Construirea capacitǎţii organizaţionale a unei reţele naţionale de ONG-uri creştine” (ID proiect POSDRU 57379) derulat de Federația Filantropia cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare va fi prețul cel mai mic, cu condiția respectării condițiilor impuse prin caietul de sarcini. Ofertele vor fi depuse la sediul Federației Filantropia din București, B-dul Regina Maria, nr. 1, bloc P5b, scara 1, etaj 4, ap. 11-12, Sector 4.  Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 14 mai 2012, ora 10:00. Pentru documentația de atribuire, dati clic pe…. Pentru informații suplimentare legate de contractul de achiziție, vă rugăm să luați legătura cu Cosmin Grigorescu la telefon 0372768597 sau pe e-mail: office@federatia-filantropia.ro.

10 April 2012

(Română) Anunt achizitie design si tehnoredactare IOCC 2 pe 2012

ANUNŢ ACHIZITIE
Prestare servicii de design şi tehnoredactare (CPV 79822500-7; 79553000-5)
proiect IOCC 2 -”Impreunǎ pentru servicii sociale mai bune! Construirea capacitǎţii organizaţionale a unei reţele naţionale de ONG-uri creştine”

(cerere oferta nr. 168 / 04.04.2012)

          Federaţia Filantropia achizitioneaza servicii de design şi tehnoredactare (CPV 79822500-7; 79553000-5). Platile vor fi asigurate din bugetul proiectului IOCC 2 -”Impreunǎ pentru servicii sociale mai bune! Construirea capacitǎţii organizaţionale a unei reţele naţionale de ONG-uri creştine”  (ID proiect POSDRU 57379) derulat de Federatia Filantropia cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi pretul cel mai mic, cu conditia respectarii conditiilor impuse prin caietul de sarcini. Ofertele vor fi depuse la sediul Federatiei Filantropia din Bucuresti, B-dul Regina Maria, nr. 1, bloc P5b, scara 1, etaj 4, ap. 11-12, Sector 4.  Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 18.04.2012 ora 17.00. Documentatia de atribuire cuprinzand caietul de sarcini si detaliile tehnice pentru depunerea ofertelor este disponibila dand click aici: Documentatie design si tehnoredactare 2012.  Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie, va rugam sa luati legatura cu Cosmin Grigorescu la telefon 0372.768.599 sau pe email la  cosmingrigorescu@gmail.com.

 

ANUNŢ ACHIZITIE
Prestare servicii de design şi tehnoredactare (CPV 79822500-7; 79553000-5)
proiect IOCC 2 -”Impreunǎ pentru servicii sociale mai bune! Construirea capacitǎţii organizaţionale a unei reţele naţionale de ONG-uri creştine”

(cerere oferta nr. 168 / 04.04.2012)

          Federaţia Filantropia achizitioneaza servicii de design şi tehnoredactare (CPV 79822500-7; 79553000-5). Platile vor fi asigurate din bugetul proiectului IOCC 2 -”Impreunǎ pentru servicii sociale mai bune! Construirea capacitǎţii organizaţionale a unei reţele naţionale de ONG-uri creştine”  (ID proiect POSDRU 57379) derulat de Federatia Filantropia cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi pretul cel mai mic, cu conditia respectarii conditiilor impuse prin caietul de sarcini. Ofertele vor fi depuse la sediul Federatiei Filantropia din Bucuresti, B-dul Regina Maria, nr. 1, bloc P5b, scara 1, etaj 4, ap. 11-12, Sector 4.  Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 18.04.2012 ora 17.00. Documentatia de atribuire cuprinzand caietul de sarcini si detaliile tehnice pentru depunerea ofertelor este disponibila dand click aici: Documentatie design si tehnoredactare 2012.  Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie, va rugam sa luati legatura cu Cosmin Grigorescu la telefon 0372.768.599 sau pe email la  cosmingrigorescu@gmail.com.

ANUNŢ ACHIZITIE
Prestare servicii de design şi tehnoredactare (CPV 79822500-7; 79553000-5)
proiect IOCC 2 -”Impreunǎ pentru servicii sociale mai bune! Construirea capacitǎţii organizaţionale a unei reţele naţionale de ONG-uri creştine”

(cerere oferta nr. 168 / 04.04.2012)

          Federaţia Filantropia achizitioneaza servicii de design şi tehnoredactare (CPV 79822500-7; 79553000-5). Platile vor fi asigurate din bugetul proiectului IOCC 2 -”Impreunǎ pentru servicii sociale mai bune! Construirea capacitǎţii organizaţionale a unei reţele naţionale de ONG-uri creştine”  (ID proiect POSDRU 57379) derulat de Federatia Filantropia cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi pretul cel mai mic, cu conditia respectarii conditiilor impuse prin caietul de sarcini. Ofertele vor fi depuse la sediul Federatiei Filantropia din Bucuresti, B-dul Regina Maria, nr. 1, bloc P5b, scara 1, etaj 4, ap. 11-12, Sector 4.  Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 18.04.2012 ora 17.00. Documentatia de atribuire cuprinzand caietul de sarcini si detaliile tehnice pentru depunerea ofertelor este disponibila dand click aici: IOCC 2 documentatie design si tehnoredactare 2012.  Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie, va rugam sa luati legatura cu Cosmin Grigorescu la telefon 0372.768.599 sau pe email la  cosmingrigorescu@gmail.com.

ANUNŢ ACHIZITIE
Prestare servicii de design şi tehnoredactare (CPV 79822500-7; 79553000-5)
proiect IOCC 2 -”Impreunǎ pentru servicii sociale mai bune! Construirea capacitǎţii organizaţionale a unei reţele naţionale de ONG-uri creştine”

(cerere oferta nr. 168 / 04.04.2012)

          Federaţia Filantropia achizitioneaza servicii de design şi tehnoredactare (CPV 79822500-7; 79553000-5). Platile vor fi asigurate din bugetul proiectului IOCC 2 -”Impreunǎ pentru servicii sociale mai bune! Construirea capacitǎţii organizaţionale a unei reţele naţionale de ONG-uri creştine”  (ID proiect POSDRU 57379) derulat de Federatia Filantropia cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi pretul cel mai mic, cu conditia respectarii conditiilor impuse prin caietul de sarcini. Ofertele vor fi depuse la sediul Federatiei Filantropia din Bucuresti, B-dul Regina Maria, nr. 1, bloc P5b, scara 1, etaj 4, ap. 11-12, Sector 4.  Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 18.04.2012 ora 17.00. Documentatia de atribuire cuprinzand caietul de sarcini si detaliile tehnice pentru depunerea ofertelor este disponibila dand click aici: IOCC 2 documentatie design si tehnoredactare 2012.  Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie, va rugam sa luati legatura cu Cosmin Grigorescu la telefon 0372.768.599 sau pe email la  cosmingrigorescu@gmail.com.

ANUNŢ ACHIZITIE
Prestare servicii de design şi tehnoredactare (CPV 79822500-7; 79553000-5)
proiect IOCC 2 -”Impreunǎ pentru servicii sociale mai bune! Construirea capacitǎţii organizaţionale a unei reţele naţionale de ONG-uri creştine”

(cerere oferta nr. 168 / 04.04.2012)

          Federaţia Filantropia achizitioneaza servicii de design şi tehnoredactare (CPV 79822500-7; 79553000-5). Platile vor fi asigurate din bugetul proiectului IOCC 2 -”Impreunǎ pentru servicii sociale mai bune! Construirea capacitǎţii organizaţionale a unei reţele naţionale de ONG-uri creştine”  (ID proiect POSDRU 57379) derulat de Federatia Filantropia cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi pretul cel mai mic, cu conditia respectarii conditiilor impuse prin caietul de sarcini. Ofertele vor fi depuse la sediul Federatiei Filantropia din Bucuresti, B-dul Regina Maria, nr. 1, bloc P5b, scara 1, etaj 4, ap. 11-12, Sector 4.  Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 18.04.2012 ora 17.00. Documentatia de atribuire cuprinzand caietul de sarcini si detaliile tehnice pentru depunerea ofertelor este disponibila dand click aici: IOCC 2 documentatie design si tehnoredactare 2012.  Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie, va rugam sa luati legatura cu Cosmin Grigorescu la telefon 0372.768.599 sau pe email la  cosmingrigorescu@gmail.com.

ANUNŢ ACHIZITIE
Prestare servicii de design şi tehnoredactare (CPV 79822500-7; 79553000-5)
proiect IOCC 2 -”Impreunǎ pentru servicii sociale mai bune! Construirea capacitǎţii organizaţionale a unei reţele naţionale de ONG-uri creştine”

(cerere oferta nr. 168 / 04.04.2012)

          Federaţia Filantropia achizitioneaza servicii de design şi tehnoredactare (CPV 79822500-7; 79553000-5). Platile vor fi asigurate din bugetul proiectului IOCC 2 -”Impreunǎ pentru servicii sociale mai bune! Construirea capacitǎţii organizaţionale a unei reţele naţionale de ONG-uri creştine”  (ID proiect POSDRU 57379) derulat de Federatia Filantropia cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi pretul cel mai mic, cu conditia respectarii conditiilor impuse prin caietul de sarcini. Ofertele vor fi depuse la sediul Federatiei Filantropia din Bucuresti, B-dul Regina Maria, nr. 1, bloc P5b, scara 1, etaj 4, ap. 11-12, Sector 4.  Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 18.04.2012 ora 17.00. Documentatia de atribuire cuprinzand caietul de sarcini si detaliile tehnice pentru depunerea ofertelor este disponibila dand click pe linkul din subtitlu.  Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie, va rugam sa luati legatura cu Cosmin Grigorescu la telefon 0372.768.599 sau pe email la  cosmingrigorescu@gmail.com.

IOCC 2 documentatie design si tehnoredactare 2012

ANUNŢ ACHIZITIE
Prestare servicii de design şi tehnoredactare (CPV 79822500-7; 79553000-5)
proiect IOCC 2 -”Impreunǎ pentru servicii sociale mai bune! Construirea capacitǎţii organizaţionale a unei reţele naţionale de ONG-uri creştine”

(cerere oferta nr. 168 / 04.04.2012)

          Federaţia Filantropia achizitioneaza servicii de design şi tehnoredactare (CPV 79822500-7; 79553000-5). Platile vor fi asigurate din bugetul proiectului IOCC 2 -”Impreunǎ pentru servicii sociale mai bune! Construirea capacitǎţii organizaţionale a unei reţele naţionale de ONG-uri creştine”  (ID proiect POSDRU 57379) derulat de Federatia Filantropia cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi pretul cel mai mic, cu conditia respectarii conditiilor impuse prin caietul de sarcini. Ofertele vor fi depuse la sediul Federatiei Filantropia din Bucuresti, B-dul Regina Maria, nr. 1, bloc P5b, scara 1, etaj 4, ap. 11-12, Sector 4.  Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 18.04.2012 ora 17.00. Documentatia de atribuire cuprinzand caietul de sarcini si detaliile tehnice pentru depunerea ofertelor este disponibila dand click pe linkul din subtitlu.  Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie, va rugam sa luati legatura cu Cosmin Grigorescu la telefon 0372.768.599 sau pe email la  cosmingrigorescu@gmail.com.

IOCC 2 documentatie design si tehnoredactare 2012

ANUNŢ ACHIZITIE
Prestare servicii de design şi tehnoredactare (CPV 79822500-7; 79553000-5)
proiect IOCC 2 -”Impreunǎ pentru servicii sociale mai bune! Construirea capacitǎţii organizaţionale a unei reţele naţionale de ONG-uri creştine”

(cerere oferta nr. 168 / 04.04.2012)

          Federaţia Filantropia achizitioneaza servicii de design şi tehnoredactare (CPV 79822500-7; 79553000-5). Platile vor fi asigurate din bugetul proiectului IOCC 2 -”Impreunǎ pentru servicii sociale mai bune! Construirea capacitǎţii organizaţionale a unei reţele naţionale de ONG-uri creştine”  (ID proiect POSDRU 57379) derulat de Federatia Filantropia cu cofinantare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi pretul cel mai mic, cu conditia respectarii conditiilor impuse prin caietul de sarcini. Ofertele vor fi depuse la sediul Federatiei Filantropia din Bucuresti, B-dul Regina Maria, nr. 1, bloc P5b, scara 1, etaj 4, ap. 11-12, Sector 4.  Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 18.04.2012 ora 17.00. Documentatia de atribuire cuprinzand caietul de sarcini si detaliile tehnice pentru depunerea ofertelor este disponibila dand click pe linkul din subtitlu.  Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie, va rugam sa luati legatura cu Cosmin Grigorescu la telefon 0372.768.599 sau pe email la  cosmingrigorescu@gmail.com.

IOCC 2 documentatie design si tehnoredactare 2012

28 February 2012

(Română) Raspunsuri la cererile de clarificare pe procedura achizitie “Lucrari de constructii (amenajare/recompartimentare spatii) si instalatii pentru cladiri intreprinderi sociale”

Proiect SOCIAL (ID 32801) 
(cerere de oferta nr. 87/14.02.2012)

Operatorii economici au adresat urmatoarele cereri de clarificare:

  • - art 16 şi art. 17 – cantitatea de ciment în lista de cantităţi este 1 kg.
  • - art. 25 (termosistem) – lipseşte adezivul de lipit şi masa de şpaclu.
  • - pentru articolele 45, 46 si 77 solicităm tabloul de tâmplărie. În planul parter propus sunt şi uşi REI 45′, iar în lista de cantităţi sunt numai uşi din profile PVC.
  • - în cazul în care uşa U8 este rezistentă la incendiu, trebuie ca şi peretele care compartimentează depozitul produs finit să fie rezistent la incendiu. 

Proiect SOCIAL (ID 32801) 
(cerere de oferta nr. 87/14.02.2012)

Operatorii economici au adresat urmatoarele cereri de clarificare:

  • - art 16 şi art. 17 – cantitatea de ciment în lista de cantităţi este 1 kg.
  • - art. 25 (termosistem) – lipseşte adezivul de lipit şi masa de şpaclu.
  • - pentru articolele 45, 46 si 77 solicităm tabloul de tâmplărie. În planul parter propus sunt şi uşi REI 45′, iar în lista de cantităţi sunt numai uşi din profile PVC.
  • - în cazul în care uşa U8 este rezistentă la incendiu, trebuie ca şi peretele care compartimentează depozitul produs finit să fie rezistent la incendiu. 

Proiect SOCIAL (ID 32801) 
(cerere de oferta nr. 87/14.02.2012)

Operatorii economici au adresat urmatoarele intrebari
- art 16 si art. 17 – cantitatea de ciment  in lista de cantitati este 1 kg
- art. 25 – termosistem – lipseste adezivul de lipit si masa de spaclu
- pentru articolele 45, 46 si 77 solicitam tabloul de tamplarie. In planul parter propus sunt si usi REI 45′ iar in lista de cantitati sunt numai usi din profile PVC.
- In cazul in care usa U8 este rezistenta la incendiu trebuie ca si peretele care compartimenteaza depozitul produs finit sa fie rezistent la incendiu. 

Proiect SOCIAL (ID 32801) 
(cerere de oferta nr. 87/14.02.2012)

Operatorii economici au adresat urmatoarele intrebari
- art 16 si art. 17 – cantitatea de ciment  in lista de cantitati este 1 kg
- art. 25 – termosistem – lipseste adezivul de lipit si masa de spaclu
- pentru articolele 45, 46 si 77 solicitam tabloul de tamplarie. In planul parter propus sunt si usi REI 45′ iar in lista de cantitati sunt numai usi din profile PVC.
- In cazul in care usa U8 este rezistenta la incendiu trebuie ca si peretele care compartimenteaza depozitul produs finit sa fie rezistent la incendiu. 

Beneficiarul achizitiei ofera urmatoarele clarificari

- art 16 si art. 17 – cantitatea de ciment  in lista de cantitati este 1 kg
răspuns: într’adevăr, este scăpat în deviz. Atasăm devizul rectificat.

- art. 25 – termosistem – lipseste adezivul de lipit si masa de spaclu
răspuns: adezivul de lipit și masa de șpaclu sunt incluse în rețeta normei IZF12A1. A se vedea formularele C6. Nu sunt necesare modificări

- pentru articolele 45, 46 si 77 solicitam tabloul de tamplarie. In planul parter propus sunt si usi REI 45′ iar in lista de cantitati sunt numai usi din profile PVC.
răspuns: atașăm în format *pdf tabloul de tâmplărie solicitat, împreună cu planul parter (PTH-04-A PLAN PARTER PROPUS) corelat cu indicativele din tabloul de tâmplărie. Deasemenea, în devizul anexat au fost defalcate separat ușile PVC/ metalice/ antifoc.

- In cazul in care usa U8 este rezistenta la incendiu trebuie ca si peretele care compartimenteaza depozitul produs finit sa fie rezistent la incendiu. 
răspuns: ușa U8 în discuție, REI 45′, între Depozitare produs finit și Răcire pâine este într’un perete tip P4 de 15 cm. Conform stratificației și în funcție de producătorul plăcilor de gips-carton, Rf este între 90′ și 120′. Conform scenariului de siguranță la foc, avem nevoie doar de 60′. În concluzie este OK, nu sunt necesare modificări.

Cu titlu informativ, anexăm detaliile tehnice ale unui producător (Rigips) – fără a fi limitați la acesta – pentru perete antifoc Rf 60′, cu placă normală, RB (2×12,5 mm + 2×12,5 mm).

De asemenea, cu ocazia revizuirii detaliilor legate de PSI, am evidențiat separat în deviz placarea tavanelor antifoc de cele normale. Documentatia de deviz suplimentara care evidentiaze detaliat raspunsurile, se poate consulta dand clic aici.

27 February 2012

(Română) Anunt de prelungire procedura achizitie (cerere de oferta nr. 87/14.02.2012)

Lucrari de constructii (amenajare/recompartimentare spatii) şi
instalatii pentru cladiri intreprinderi sociale.
Proiect SOCIAL (ID 32801)

Federatia Filantropia anunta prelungirea perioadei de depunere a ofertelor, in cadrul procedurii de achizitie de lucrari de constructii şi instalatii. Termenul limita initial comunicat era de 28.02.2012, ora 17.00. In urma prelungirii perioadei, noul termen limita va fi de 02.03.2012, ora 17.00. Celelalte detalii comunicate initial in cadrul acestei proceduri, nu se modifica.

Lucrari de constructii (amenajare/recompartimentare spatii) şi
instalatii pentru cladiri intreprinderi sociale.
Proiect SOCIAL (ID 32801)

Federatia Filantropia anunta prelungirea perioadei de depunere a ofertelor, in cadrul procedurii de achizitie de lucrari de constructii şi instalatii. Termenul limita initial comunicat era de 28.02.2012, ora 17.00. In urma prelungirii perioadei, noul termen limita va fi de 02.03.2012, ora 17.00. Celelalte detalii comunicate initial in cadrul acestei proceduri, nu se modifica.

27 February 2012

(Română) Anunt de prelungire procedura achizitie (cerere de oferta nr. 85/14.02.2012)

Utilaje de productie panificatie şi patiserie şi autovehicule utilitare.
Proiect SOCIAL (ID 32801)

Federatia Filantropia anunta prelungirea perioadei de depunere a ofertelor, in cadrul procedurii de achizitie in leasing de utilaje de productie panificatie şi patiserie şi autovehicule utilitare. Termenul limita initial comunicat era de 27.02.2012, ora 10.00. In urma prelungirii perioadei, noul termen limita va fi 01.03.2012, ora 10.00. Celelalte detalii comunicate initial in cadrul acestei proceduri nu se modifica.

14 February 2012

(Română) Anunt achizitie lucrari de constructii (amenajare/recompartimentare spatii) si instalatii pentru cladiri intreprinderi sociale

Proiect SOCIAL (ID 32801)
(cerere oferta nr. 87 / 14.02.2012)

Federaţia Filantropia achiziţionează lucrări construcții (amenajare / recompartimentare spații) și instalații (CPV 45213250-0, 45300000-0) pentru amenajarea a două cladiri de producție în municipiile Craiova și Timișoara în care vor funcționa două întreprinderi sociale cu profil de panificație. Plăţile vor fi asigurate din bugetul proiectului SOCIAL (ID 32801) derulat de Federaţia Filantropia în calitate de partener, cu cofinanţare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare va fi prețul cel mai scăzut, cu condiţia respectării condiţiilor impuse prin caietul de sarcini. Data limită pentru depunerea ofertelor este 28.02.2012, ora 17.00. Documentația de atribuire este disponibilă dand clic aici. Proiectul tehnic si devizul pentru executia lucrarilor de constructii, reamenajare/recompartimentare spatii pentru imobilul din Craiova poate fi descarcat dand clic aici. Proiectul tehnic pentru executia lucrarilor de constructii, reamenajare/recompartimentare spatii pentru imobilul din Timisoara poate fi descarcat dand clic aici. Pentru informații suplimentare legate de procedura și de contractul de achiziție, vă rugăm să luați legătura cu Cosmin Grigorescu la telefon 0372768599 sau pe email la office@federatia-filantropia.ro.

Proiect SOCIAL (ID 32801)
(cerere oferta nr. 87 / 14.02.2012)

Federaţia Filantropia achiziţionează lucrări construcții (amenajare / recompartimentare spații) și instalații (CPV 45213250-0, 45300000-0) pentru amenajarea a două cladiri de producție în municipiile Craiova și Timișoara în care vor funcționa două întreprinderi sociale cu profil de panificație. Plăţile vor fi asigurate din bugetul proiectului SOCIAL (ID 32801) derulat de Federaţia Filantropia în calitate de partener, cu cofinanţare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare va fi prețul cel mai scăzut, cu condiţia respectării condiţiilor impuse prin caietul de sarcini. Data limită pentru depunerea ofertelor este 28.02.2012, ora 17.00. Documentația de atribuire este disponibilă dand clic aici. Proiectul tehnic si devizul pentru executia lucrarilor de constructii, reamenajare/recompartimentare spatii pentru imobilul din Craiova poate fi descarcat dand clic aici. Proiectul tehnic pentru executia lucrarilor de constructii, reamenajare/recompartimentare spatii pentru imobilul din Timisoara poate fi descarcat dand clic aici. Pentru informații suplimentare legate de procedura și de contractul de achiziție, vă rugăm să luați legătura cu Cosmin Grigorescu la telefon 0372768599 sau pe email la office@federatia-filantropia.ro.

Proiect SOCIAL (ID 32801)
(cerere oferta nr. 87 / 14.02.2012)

Federaţia Filantropia achiziţionează lucrări construcții (amenajare / recompartimentare spații) și instalații (CPV 45213250-0, 45300000-0) pentru amenajarea a două cladiri de producție în municipiile Craiova și Timișoara în care vor funcționa două întreprinderi sociale cu profil de panificație. Plăţile vor fi asigurate din bugetul proiectului SOCIAL (ID 32801) derulat de Federaţia Filantropia în calitate de partener, cu cofinanţare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare va fi prețul cel mai scăzut, cu condiţia respectării condiţiilor impuse prin caietul de sarcini. Data limită pentru depunerea ofertelor este 28.02.2012, ora 17.00. Documentația de atribuire este disponibilă dand clic aici. Proiectul tehnic si devizul pentru executia lucrarilor de constructii, reamenajare/recompartimentare spatii pentru imobilul din Craiova poate fi descarcat dand clic aici. Proiectul tehnic pentru executia lucrarilor de constructii, reamenajare/recompartimentare spatii pentru imobilul din Timisoara poate fi descarcat dand clic aici. Pentru informații suplimentare legate de procedura și de contractul de achiziție, vă rugăm să luați legătura cu Cosmin Grigorescu la telefon 0372768599 sau pe email la office@federatia-filantropia.ro. 

Proiect SOCIAL (ID 32801)
(cerere oferta nr. 87 / 14.02.2012)

Federaţia Filantropia achiziţionează lucrări construcții (amenajare / recompartimentare spații) și instalații (CPV 45213250-0, 45300000-0) pentru amenajarea a două cladiri de producție în municipiile Craiova și Timișoara în care vor funcționa două întreprinderi sociale cu profil de panificație. Plăţile vor fi asigurate din bugetul proiectului SOCIAL (ID 32801) derulat de Federaţia Filantropia în calitate de partener, cu cofinanţare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare va fi prețul cel mai scăzut, cu condiţia respectării condiţiilor impuse prin caietul de sarcini. Data limită pentru depunerea ofertelor este 28.02.2012, ora 17.00. Documentația de atribuire este disponibilă dand clic aici. Proiectul tehnic si devizul pentru executia lucrarilor de constructii, reamenajare/recompartimentare spatii pentru imobilul din Craiova poate fi descarcat dand clic aici. Proiectul tehnic pentru executia lucrarilor de constructii, reamenajare/recompartimentare spatii pentru imobilul din Timisoara poate fi descarcat dand clic aici. Pentru informații suplimentare legate de procedura și de contractul de achiziție, vă rugăm să luați legătura cu Cosmin Grigorescu la telefon 0372768599 sau pe email la office@federatia-filantropia.ro. 

Proiect SOCIAL (ID 32801)
(cerere oferta nr. 87 / 14.02.2012)

Federaţia Filantropia achiziţionează lucrări construcții (amenajare / recompartimentare spații) și instalații (CPV 45213250-0, 45300000-0) pentru amenajarea a două cladiri de producție în municipiile Craiova și Timișoara în care vor funcționa două întreprinderi sociale cu profil de panificație. Plăţile vor fi asigurate din bugetul proiectului SOCIAL (ID 32801) derulat de Federaţia Filantropia în calitate de partener, cu cofinanţare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare va fi prețul cel mai scăzut, cu condiţia respectării condiţiilor impuse prin caietul de sarcini. Data limită pentru depunerea ofertelor este 28.02.2012, ora 17.00. Documentația de atribuire este disponibilă dand clic aici. Proiectul tehnic si devizul pentru executia lucrarilor de constructii, reamenajare/recompartimentare spatii pentru imobilul din Craiova poate fi descarcat dand clic aici. Proiectul tehnic pentru executia lucrarilor de constructii, reamenajare/recompartimentare spatii pentru imobilul din Timisoara poate fi descarcat dand clic aici. Pentru informații suplimentare legate de procedura și de contractul de achiziție, vă rugăm să luați legătura cu Cosmin Grigorescu la telefon 0372768599 sau pe email la office@federatia-filantropia.ro. 

Proiect SOCIAL (ID 32801)
(cerere oferta nr. 87 / 14.02.2012)

Federaţia Filantropia achiziţionează lucrări construcții (amenajare / recompartimentare spații) și instalații (CPV 45213250-0, 45300000-0) pentru amenajarea a două cladiri de producție în municipiile Craiova și Timișoara în care vor funcționa două întreprinderi sociale cu profil de panificație. Plăţile vor fi asigurate din bugetul proiectului SOCIAL (ID 32801) derulat de Federaţia Filantropia în calitate de partener, cu cofinanţare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare va fi prețul cel mai scăzut, cu condiţia respectării condiţiilor impuse prin caietul de sarcini. Data limită pentru depunerea ofertelor este 28.02.2012, ora 17.00. Documentația de atribuire este disponibilă dand clic aici. Proiectul tehnic si devizul pentru executia lucrarilor de constructii, reamenajare/recompartimentare spatii pentru imobilul din Craiova poate fi descarcat dand clic aici. Proiectul tehnic pentru executia lucrarilor de constructii, reamenajare/recompartimentare spatii pentru imobilul din Timisoara poate fi descarcat dand clic aici. Pentru informații suplimentare legate de procedura și de contractul de achiziție, vă rugăm să luați legătura cu Cosmin Grigorescu la telefon 0372768599 sau pe email la office@federatia-filantropia.ro. 

Proiect SOCIAL (ID 32801)
(cerere oferta nr. 87 / 14.02.2012)

Federaţia Filantropia achiziţionează lucrări construcții (amenajare / recompartimentare spații) și instalații (CPV 45213250-0, 45300000-0) pentru amenajarea a două cladiri de producție în municipiile Craiova și Timișoara în care vor funcționa două întreprinderi sociale cu profil de panificație. Plăţile vor fi asigurate din bugetul proiectului SOCIAL (ID 32801) derulat de Federaţia Filantropia în calitate de partener, cu cofinanţare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare va fi prețul cel mai scăzut, cu condiţia respectării condiţiilor impuse prin caietul de sarcini. Data limită pentru depunerea ofertelor este 28.02.2012, ora 17.00. Documentația de atribuire este disponibilădand clic aici. Proiectul tehnic si devizul pentru executia lucrarilor de constructii, reamenajare/recompartimentare spatii pentru imobilul din Craiova poate fi descarcatdand clic aici. Proiectul tehnic pentru executia lucrarilor de constructii, reamenajare/recompartimentare spatii pentru imobilul din Timisoara poate fi descarcatdand clic aici. Pentru informații suplimentare legate de procedura și de contractul de achiziție, vă rugăm să luați legătura cu Cosmin Grigorescu la telefon 0372768599 sau pe email la office@federatia-filantropia.ro. 

Proiect SOCIAL (ID 32801)
(cerere oferta nr. 87 / 14.02.2012)

Federaţia Filantropia achiziţionează lucrări constructii (amenajare / recompartimentare spații) si instalatii (CPV 45213250-0, 45300000-0) pentru amenajarea a două cladiri de producție în municipiile Craiova și Timișoara în care vor funcționa două întreprinderi sociale cu profil de panificație. Plăţile vor fi asigurate din bugetul proiectului SOCIAL (ID 32801) derulat de Federaţia Filantropia în calitate de partener, cu cofinanţare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare va fi prețul cel mai scăzut, cu condiţia respectării condiţiilor impuse prin caietul de sarcini. Data limită pentru depunerea ofertelor este 28.02.2012, ora 17.00.Documentația de atribuire este disponibilă dand clic aici. Proiectul tehnic si devizul pentru executia lucrarilor de constructii, reamenajare/recompartimentare spatii pentru imobilul dinCraiova poate fi descarcat dand clic aici. Proiectul tehnic pentru executia lucrarilor de constructii, reamenajare/recompartimentare spatii pentru imobilul din Timisoara poate fi descarcatdand clic aici. Pentru informații suplimentare legate de procedura și de contractul de achiziție, vă rugăm să luați legătura cu Cosmin Grigorescu la telefon 0372768599 sau pe email la office@federatia-filantropia.ro.  

Proiect SOCIAL (ID 32801)
(cerere oferta nr. 87 / 14.02.2012)

Federaţia Filantropia achiziţionează lucrări constructii (amenajare / recompartimentare spații) si instalatii (CPV 45213250-0, 45300000-0) pentru amenajarea a două cladiri de producție în municipiile Craiova și Timișoara în care vor funcționa două întreprinderi sociale cu profil de panificație. Plăţile vor fi asigurate din bugetul proiectului SOCIAL (ID 32801) derulat de Federaţia Filantropia în calitate de partener, cu cofinanţare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare va fi prețul cel mai scăzut, cu condiţia respectării condiţiilor impuse prin caietul de sarcini. Data limită pentru depunerea ofertelor este 28.02.2012, ora 17.00.Documentația de atribuire este disponibilă dand clic aici. Proiectul tehnic si devizul pentru executia lucrarilor de constructii, reamenajare/recompartimentare spatii pentru imobilul dinCraiova poate fi descarcat dand clic aici. Proiectul tehnic pentru executia lucrarilor de constructii, reamenajare/recompartimentare spatii pentru imobilul din Timisoara poate fi descarcatdand clic aici. Pentru informații suplimentare legate de procedura și de contractul de achiziție, vă rugăm să luați legătura cu Cosmin Grigorescu la telefon 0372768599 sau pe email la office@federatia-filantropia.ro.