A+ A-
28 mai 2013

”Împreună pentru servicii sociale mai bune” – final de proiect

Organizaţia Internaţională pentru Caritate Creştin-Ortodoxă (IOCC România) și Federația Filantropia  vor organiza vineri, 31 mai 2013, ora 10.00, Conferinţa de încheiere a proiectului “Împreună pentru servicii sociale mai bune – Construirea capacităţii organizaţionale a unei reţele naţionale de ONG-uri creştine”. Evenimentul se va desfăşura la Palatului Patriarhiei, Sala Conventus.

Implementat în perioada septembrie 2010 – mai 2013, în parteneriat cu Patriarhia Română, proiectul a inclus obiective precum îmbunǎtǎţirea abilităților manageriale și de colaborare ale angajaţilor celor 18 ONG-uri membre ale Federației, elaborarea strategiei de dezvoltare și stabilirea de noi parteneriate.

Prin acest proiect s-au consolidat competențele Federaţiei Filantropia pe toate palierele organizaționale, pentru a putea răspunde cât mai bine nevoilor sectorului social la nivel național. Astfel, pe parcursul a peste 1000 de ore, 227 ai ONG-urilor membre au fost instruiți prin programe de training, schimburi de experiență, cursuri de mentorat, cu scopul de a stimula performanţa şi calitatea servicii sociale oferite de aceste organizaţii celor peste 26.000 de beneficiari.

Cu prilejul Conferinţei de încheiere, vor fi prezentate activitățile derulate în cadrul proiectului, rezultatele obținute și oportunitățile de dezvoltare identificate, care reprezintă punctul de plecare în dezvoltarea viitoare a acestei structuri naţionale de servicii sociale creştine pentru sprijinirea persoanelor aflate în dificultate.