A+ A-
16 ianuarie 2012

Asociatia – Filantropia Ortodoxa Alba Iulia

Asociaţia “Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” este o organizaţie non­guvernamentală, cu caracter creştin şi filantropic, care acţionează în domeniul serviciilor sociale, sub patronajul Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Organizaţia a fost înfiinţată în anul 2001, iar în prezent are 16 filiale în judeţele Alba şi Mureş.

Prin misiunea sa, organizaţia îşi propune îmbunătăţirea calităţii vieţii în comunităţile teritoriale prin oferirea de servicii sociale, medicale, culturale, educaţionale, economice şi de mediu, furnizate în spirit creştin.

În activitatea socială desfăşurată de organizaţie se regăseşte o paletă largă de servicii oferite:

  • 12 servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice;
  • 11 servicii de zi pentru copii (un centru de zi şi 10 centre educaţionale);
  • 5 servicii rezidenţiale pentru copii (4 case de tip familial şi 1 centru pentru recuperarea copiilor abuzaţi);
  • 1 centru de criză (servicii acordate în regim de urgenţă);
  • 2 servicii rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap (locuinţe protejate);
  • 2 servicii pentru persoane cu handicap;
  • 2 cantine sociale;
  • 2 servicii de consiliere;
  • 1 centru regional de incluziune socială.

Aceste tipuri de servicii se adresează tututor categorii sociale defavorizate, pe care organizaţia le are în vedere prin acţiunile ei. În anul 2011 au fost acreditate două noi servicii sociale şi a fost obţinută autorizaţia de operator de date cu caracter personal pentru proiecte europene.

Preşedinte:  pr. consilier Nicolae Călin Ignat
Director: Laura Pleşa

Sediu:
Str. Mihai Viteazu nr. 16, Alba Iulia 510010, judeţul Alba
Tel./ Fax:  (0258) 817.766
e-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com
www.filantropiaortodoxa.ro