A+ A-
16 ianuarie 2012

Asociatia – Vasiliada

Asociaţia “Vasiliada” este o organizaţie nonguvernamentală cu caracter creştin şi social, înfiinţată în anul 2001 sub patro­najul Mitropoliei Olteniei. Preşedintele de Onoare al organizației este Înalt­prea­sfinţitul Părinte Acad. Dr. Irineu, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolitul Olteniei.

Organizaţia oferă servicii sociale persoanelor, familiilor, grupurilor sociale şi co­munităţilor aflate în situaţii de dificultate sau generatoare de marginalizare/excluziune socială, având la bază dragostea faţă de semeni. De la în­fi­ințare, Asociația “Vasiliada” s-a impus drept una dintre cele mai reprezentative ONG-uri filan­tro­pice din sud-vestul României.

Serviciile sale se adresează mai multor categorii de persoane precum copiii cu risc de abandon școlar, tineri postinstituţionalizaţi, copii şi tineri de etnie rromă, tineri cu dizabilități, per­soane vârstnice, persoane fără adăpost, șomeri sau persoane inactive pe piața muncii, deținuți sau persoane care s-au eliberat din siste­mul de detenție, persoane victime ale violenței în familie.

Asociaţia “Vasiliada” este membru activ al comunităţii locale în domeniul social, prin prezenţa în diferite organisme şi consilii locale, judeţene şi naţionale, cu responsabilităţi în acest domeniu:

  • Pactul Teritorial Sud-Vest Oltenia pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială,
  • Comisia Judeţeană Anti-Sărăcie şi pentru Promovare a Incluziunii Sociale;
  • Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România;
  • Comisia de Acreditare Judeţeană a Furnizorilor de Servicii Sociale Dolj 
  • Grupul local de coordonare HIV/SIDA
  • Grupul de lucru în domeniul incluziunii sociale prin Metoda Deschisă de Co­ordonare;
  • Rețeaua APARTE, a specialiștilor în colectare de fonduri.

Preşedintele de onoare:
Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei

Preşedinte:
pr. consilier Adrian Stănulică
Director de programe:
Sorin Boboc

Sediu: Str. Fraţii Buzeşti nr. 20, Craiova, judeţul Dolj
Tel./ fax: (0251) 521 040
e-mail office@asociatiavasiliada.ro
www.asociatiavasiliada.ro