www.fundatiamelchisedec.ro

Fundaţia „Episcop Melchisedec” Filiala BacăuFundaţia „Episcop Melchisedec” Filiala Bacău, înfiinţată în iulie 2008 la iniţiativa Înaltpreasfinţitului Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Băcăului, continuă opera de ajutorare a semenilor aflați în nevoi, începută de marele Ierarh al Bisericii Ortodoxe Române, Melchisedec Ștefănescu și are ca obiect de activitate dezvoltarea de servicii sociale pe raza judeţului Bacău, în mediul urban și rural.

Prin serviciile sociale de calitate pe care le oferă, copiii neglijaţi, cu dizabilități, aflați în prag de abandon şcolar, bătrânii singuri şi neputincioși, familiile foarte sărace, situate la limita de supraviețuire, persoanele șomere sau aflate în detenție au găsit în Fundaţia ”Episcop Melchisedec” Filiala Bacău o mână întinsă spre fiecare strigăt de ajutor, care le-a dăruit nădejde, speranța unei vieți mai bune și mângâierea că, în greutățile prin care trec nu sunt singuri.

Au fost dezvoltate programe filantropice care au în vedere oferirea unui sprijin material, constând în hrană caldă și pachete alimentare, medicamente, îmbrăcăminte, lemne de foc, ajutoare financiare, dar, suntem alături de beneficiarii noștri și prin servicii de consiliere spirituală și psihologică, servicii pentru recuperarea copiilor cu dizabilități (respectiv autism și deficiențe neuro-motorii, serviciile socio-medicale (cabinetul stomatologic și îngrijirea persoanelor vârstnice la domiciliu).

Toate aceste strădanii ale personalului și voluntarilor fundației, izvorâte din dragostea față de Dumnezeu și aproapele, cu scopul de a aduce mângâiere celor suferinzi, au făcut ca motto-ul „viața mea este aproapele meu!” să descrie în mod desăvârșit felul în care Fundația „Episcop Melchisedec” Filiala Bacău a sprijinit și sprijină pe cei peste 5000 de beneficiari, aflați în nevoi și fără de speranță, pe care i-a avut de la înființare și până în prezent.

SERVICII SOCIALE oferite:

 • Centrul de consiliere, informare şi sprijin;
 • Centre de zi pentru copii;
 • Centrul de recuperare neuro-motorie pentru copii;
 • Centrul de zi pentru persoane cu autism;
 • Centrul de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice;
 • Cabinet stomatologic socio-medical.

PROGRAME ŞI SERVICII SOCIAL-FILANTROPICE:

SERVICII SOCIALE ACORDATE COPIILOR:

 • Centre de zi pentru copii aflați în dificultate

Fundaţia „Episcop Melchisedec” Filiala Bacău derulează începând cu anul 2009 programul social „Cu drag, la şcoală!”, în cadrul căruia funcționează 4 centre de zi pentru copii aflaţi în dificultate, atât în mediul urban cât şi în mediul rural, după cum urmează: Centrul de zi „Sf. Ioan Botezătorul” și Centrul de zi „Sf. Filofteia”, ambele din Bacău, Centru de zi „Sf. Parascheva” Moinești, Centru de zi „Sf. Arh. Rafail” Holt. În aceste centre, în prezent, un număr de 100 copii beneficiază zilnic, gratuit, de servirea unei mese calde, de asistenţă la efectuarea temelor și participă la programe educative, de socializare și recreere, tabere, etc.

 • Centre pentru copii cu dizabilități

Centrul de recuperare neuro-motorie pentru copii „Sf. Vasile cel Mare” Bacău, accesul la servicii de kinetoterapie/logopedie este limitat pentru familiile cu o situaţie financiară precară şi nu numai, mulţi copii cu handicap nu pot beneficia de astfel de servicii. Pentru a creşte calitatea vieţii copiilor cu dizabilităţi şi a preîntâmpina instituţionalizarea lor, Fundaţia a implementat programul social ”Pentru trup şi suflet” în cadrul căruia a fost înfiinţat Centrul de recuperare neuro-motorie pentru copii „Sf. Vasile cel Mare” Bacău, inaugurat în luna august 2009. 

 • Centrul de zi pentru persoane cu autism „Sf. Cosma şi Damian” Bacău

Copiii diagnosticaţi cu autism au nevoie să fie incluşi într-un program intensiv şi îndelungat de terapie specifică pentru recuperare. În Bacău, numărul  copiilor care sunt afectaţi de autism este  în creştere, nevoia deschiderii de centre specializate fiind foarte mare. Din acest considerent, Fundaţia „Episcop Melchisedec” – filiala Bacău în parteneriat cu Asociaţia Părinţilor Copiilor Autişti din Bacău a înfiinţat în februarie 2012 Centrul de zi pentru persoane cu autism „Sf. Cosma şi Damian”, oferind servicii precum: terapie de intervenţie specializată (ABA) în sistem centru de zi sau ambulator, terapia ABA (Analiza comportamentală aplicată), activități educative de grup și socializare, terapie cu cai (hipoterapie), Hidroterapie, activități educative de grup, socializare, ludoterapie, consiliere individuală pentru părinți, grupuri de suport pentru familiile copiilor diagnosticați cu autism.

 • Grupurile de suport pentru părinţi: Centrul de zi pentru persoane cu autism ”Sf. Cosma şi Damian” Bacău oferă şi servicii de consiliere individuală şi de grup pentru familiile beneficiarilor. Întâlnirile grupului de suport au loc lunar, sunt mult aşteptate de părinţi, fiind considerate un moment de respiro, o ocazie de a-şi împărtăşi gândurile, emoţiile, temerile sau nedumeririle.
 • Terapia cu cai (hipioterapia): o particularitate a Centrului nostru o reprezintă terapia cu cai, care se desfăşoară pe toată perioada călduroasă a anului la Centrul Sportiv Ecvestru Decebal Bacău. Aceată terapie face parte din terapiile complemetare care sunt incluse în programul individualizat de recuperare al copilului diagnosticat cu autism şi este din ce în ce mai des folosită în ultima perioadă pentru remedierea sau ameliorarea diverselor probleme de sănătate.
 • Campanii de informare: anual, în parteneriat cu diverse instituții și școli/colegii din municipiul Bacău, Fundația a iniţiat campanii de conştientizare, informare şi sensibilizare a elevilor, studenților, cadrelor didactice și comunității cu privire la problematica autismului, dar și campanii care au vizat în primul rând, dificultățile pe care le întâmpina copii cu autism și respectiv parinții lor atunci cînd sunt integrați în comunitate. Campanii derulate anual: „Autismul nu doare, indiferenţa ta, da”, Acceptă Unicitatea! Topește Indiferența! Schimbă Mentalități!, “O lume aparte cu suflete curate”–campanie de conștientizare a autismului în comunitatea băcăuană”, ”Zâmbete de cer senin”.

SERVICII SOCIALE OFERITE FAMILIILOR ȘI PERSOANELOR AFLATE ÎN SITUAȚIE DE CRIZĂ, ȘOMERI

Pentru a veni în sprijinul acestei categorii de persoane Fundația ”Episcop Melchisedec”-Filiala Bacău derulează diverse programe sociale. În anul 2008 a fost înființat Centrul de consiliere, informare și sprijin în cadrul căruia se oferă persoanelor aflate în dificultate sau în situație de criză ajutoare materiale, financiare, sprijin în găsirea unui loc de muncă, consiliere, mediere, etc.

 • “Pâine pentru mâine”, program cu derulare continuă în cadrul căruia persoane și familii defavorizate primesc pachete alimentare;
 • “Masa Bucuriei”, proiect inițiat de SC SELGROS Cash&Carry SRL și Patriarhia Română. Sprijinul oferit constă în ajutoare alimentare și nealimentare de strictă necesitate oferite acestora bisăptămânal, la sediul fundației sau acasă la beneficiar. Proiectul se desfăşoară în parteneriat cu Asociația ACCA Ovidenia 2005 Bacău și a fost extins ulterior și în magazinele Carrefour.
 • “Tineri în slujba aproapelui”, program cu derulare continuă constând în identificarea de către tineri voluntari a persoanelor vârstnice din cuprinsul Eparhiei Romanului și Bacăului, urmată apoi de oferirea de ajutoare cu ocazia marilor sărbători creștine. Programul se desfăşoară în parteneriat cu protopopiatele Eparhiei, parohii, școli, licee şi diverse instituţii.

SERVICII SOCIALE OFERITE PERSOANELOR VÂRSTNICE

 • Centrul de Îngrijire la Domiciliu Persoane Vârstnice „Sf. Gheorghe” Bacău

Serviciul de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice s-a dezvoltat din dorința de a veni în sprijinul bătrânilor din municipiul Bacău și al enoriașilor vârstnici din Parohia Ortodoxă Lazaret.

Îngrijiri paliative:  o parte dintre beneficiari au necesitat îngrijiri paliative, deoarece suferă de boli în fază terminală. Scopul nostru, pe acest palier de servicii, este ca bolnavul să se bucure de fiecare clipă de viată, alături de cei dragi, beneficiind și de consilierea spirituală oferită prin intermediul preotului, prin intermediul căruia, suferința capătă alt sens, în care aceasta nu conduce către sfârșit, cât mai ales spre o viață veșnică fără durere. Îngrijirea paliativă nu se rezumă doar la partea medicală, cât la împlinirea suferinzilor ca om, ca şi creştin. Prin acest serviciu am putut da glas dorinței lor de a participa la săvârșirea Sfintelor Taine ale Spovedaniei, Împărtășirii, Maslului, a Sfintei Liturghii și a catehezelor.

 • Aşezământul Social-Filantropic Lăzăret Bacău

Pentru dezvoltarea serviciilor sociale pe care le oferim în prezent, dar şi pentru implementarea altor noi servicii, insuficient acoperite la nivel judeţean (ex.centrul de zi pentru copiii cu autism), în parteneriat cu Parohia Ortodoxă Lazaret fundaţia noastră a inaugurat Aşezământul Social Filantropic Lazaret, în curtea Bisericii ortodoxe ”Adormirea Maicii Domnului”.

În cadrul acestui asezământ începând din ianuarie 2012 se acordă următoarele tipuri de servicii:

 • Centru de consiliere, sprijin şi informare pentru persoane defavorizate;
 • Centru de zi pentru copii şi adulţi cu autism „Sf. Cosma şi Damian”;
 • Centru de zi tip şcoală după şcoală pentru copii „Sf. Filofteia”;
 • Cabinet stomatologic cu servicii socio-medicale pentru persoane cu venituri mici;
 • Centru de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu.
 • Cabinet stomatologic socio-medical “Sf. Luca al Crimeei”

În cadrul Aşezământului Social Filantropic Lazaret funcţionează un cabinet stomatologic adresat persoanelor cu probleme financiare şi sociale, care nu au posibilitatea să apeleze la serviciile cabinetelor stomatologice private din cauza costurilor ridicate la care se ridică acestea. Cabinetul are rolul de a oferi servicii de asistenţă stomatologică, suport emoţional şi după caz consiliere psihologică şi spirituală pentru  persoanele care au o situaţie materială precară. Asistenţa medicală stomatologică va consta în evaluare, intervenţie terapeutică şi recuperare medicală de specialitate.

PROGRAME ȘI PROIECTE CU DERULARE CONTINUĂ:

 • ”Pentru trup și suflet”, având ca beneficiari copii cu dizabilități, care participă la activitățile Centrului de recuperare neuro-motorie ”Sf. Vasile cel Mare” și Centrului de zi pentru persoane cu autism ”Sf. Cosma și Damian”;
 • ”Cu drag, la școală!”, derulat pentru a veni în sprijinul copiilor aflați în dificultate care participă la activitățile centrelor de zi ale fundației;
 • ”Alături de tine!” având ca beneficiari persoane vârstnice;
 • ”Masa Bucuriei”, demarat în 2009, constând în ajutoare alimentare pentru persoane în dificultate, desfăşurat în parteneriat cu Asociația “Ovidenia Bacău 2005” şi Patriarhia Română;
 • „Tineri în slujba aproapelui”, proiect social de ajutorare a persoanelor vârstnice cu alimente de sfintele sărbători, în parteneriat cu școli, licee, colegii şi diverse instituţii din cuprinsul eparhiei;
 • „Pâine pentru mâine”, program cu derulare continuă, demarat în 2010, pentru ajutorarea persoanelor defavorizate, care primesc masă caldă sau pachete alimentare, din 2010;
 • Burse şcolare pentru stimularea elevilor cu rezultate deosebite la învățătură, dar şi pentru acei copii aflaţi în situaţie de abandon școlar;
 • ”Zilele Melchisedec”, elevii din centrele de zi ale Fundației evocă personalitatea acestui mare ierarh, realizează expoziții de desene, etc, primesc în dar dulciuri şi rechizite;
 • Programul educațional-social de tip “Şcoala de vară”, pentru copii cu vârsta între 4-14 ani, derulat şi cu sprijinul voluntarilor și care a avut până în prezent 4 ediții (workshop-uri de inițiere în organizarea unor activități de tip școală de vară pentru copiii din parohii).

Vicepreședinte: Pr. Cons. Eugen Cristian Ciuche

Sediu:
Str. 9 Mai nr. 48, Bacău 600023, judeţul Bacău
Tel./ Fax: (0334) 423 476
Mobil: 0771 431 422
e-mail: fembacau@yahoo.com
www.fundatiamelchisedec.ro