A+ A-
16 ianuarie 2012

Misiunea Sociala – Diaconia

Din anul 2001, Misiunea Socială “Diaconia” este organizația nonguvernamentală care acționează în domeniul social pe teritoriul Republicii Moldova, sub patronajul Mitropoliei Basarabiei.

Organizația își propune să pro­moveze în societate conceptul de caritate creştină și sensibilizarea publicului faţă de problemele persoanelor vulnerabile. Prin­cipalele direcţii de activitate ale “Diaconia” sunt: acordarea de sprijin material sau financiar persoanelor nevoiaşe, înfiinţarea unor grupuri de voluntari care să se implice în oferirea anumitor servicii sociale, susţinerea activităţii a diverse așezăminte sociale.

Misiunea Socială “Diaconia” a inaugurat în 2011 cel mai mare aşezământ social al Mitropoliei Basarabiei – Centrul Maternal “În braţele mamei”. Organizaţia îşi propune ca acesta să devină un reper al serviciilor sociale de calitate oferite mamelor cu copii, aflate în dificultate.

Director executiv: Igor Belei

Secretar general: Oleg Paraschiv

Sediu:
Str. Criuleni 22 (Cartierul Posta Veche), Chisinau, Republica Moldova
Tel. (00 373 22) 46-32-28, (00 373 22) 46-32-31, (00 373 22) 46-32-34      
Fax. (00 373 22) 46-32-29
E-mail: office@diaconia.md

Coordonator comunicare: Anna Zastavneţcaia
e-mail: annazastavnetcaia@gmail.com
www.diaconia.md