Urmare a primirii de cereri de clarificare pe procedura de achizitie nr. 86/20.02.2013, facem publice tuturor operatorilor economici urmatoarele:

– referitor la intrebarea daca valoarea estimata a achizitiei este corecta, in conditiile in care piata indica un nivel mai scazut al valorii totale al produselor solicitate: valoarea estimata de 100.000 lei fara TVA este corecta. Aceasta valoare ramane insa una estimata si astfel se poate dovedi a fi mai mare decat valoarea de piata pe care o vor determina ofertantii. Un ofertant din piata poate oferta produsele solicitate, la o valoare mai mica decat cea estimata de noi, iar oferta acestuia va fi valida in conditiile in care cantitatile ofertate corespund cu cele solicitate si au caracteristicile tehnice solicitate.

– referitor la posibilitatea completarii documentelor de calificare: Oferta depusa si inregistrata este un tot unitar si este tratata ca atare. Ofertele trebuie sa fie complete inclusiv din punct de vedere al documentelor de calificare, la momentul depunerii lor. In capitolul 4. ”Prezentarea ofertei” din documentatia de achizitie, la subcapitolul 4.5. ”Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei” se mentioneaza ca ”din momentul depunerii ofertelor si inregistrarii acestora de catre achizitor, acestea nu mai pot suferi modificari”. Depunerea de documente la oferta deja inregistrata se considera modificare a ofertei.

– referitor la livrarea produselor integral sau in transe/pe baza de comanda: produsele se vor livra in transe, asa cum se intelege si din art 5.1(2) di modelul de contract atasat documentatiei de achizitie: ”Valoarea totala exacta a contractului va fi calculata la finalizarea acţiunii, conform comenzilor emise de catre Beneficiar si a proceselor verbale de receptie.”

– referitor la termenul de plata al produselor furnizate: in conformitate cu art. 9 (1) din modelul de contract atasat documentatiei de achizitie: ”Beneficiarul se obliga sa plateasca preţul produselor, prin virament bancar, in maximum 30 zile lucratoare de la data primirii facturilor. Plata se va realiza in baza facturii fiscale de la Contractor si a procesului verbal de receptie a produselor.”

– referitor la adresa de livrare a produselor: acestea vor fi livrate la adresa Federatiei Filantropia din Str. Sfanta Ecaterina nr. 4-6 Sector 4, 040155 Bucuresti.

– referitor la termenul de livrare maxim acceptat: termenul de livrare nu va depasi 24 de ore de la plasarea comenzii ferme facute in scris (e-mail sau alta cale de comunicare scrisa de Beneficiar). Aceasta prevedere va fi trecuta si in contract.