Operatorii economici au solicitat următoarele clarificări:

 

Întrebare: Va rugam sa precizați daca valoarea estimată de 121600 lei, este valoare cu TVA inclus sau nu.

RăspunsValoarea estimată, ca și oferta financiară, este exprimată în lei fără TVA. TVA-ul va fi exprimat separat, dacă ofertantul este plătitor de TVA sau se va face mențiune dacă acest regim nu i se aplică.

 

Întrebare: La capitolul specificaţii tehnice se menţionează: „Pentru fiecare eveniment, formatorii vor dezvolta, ajusta, actualiza materialele necesare -Manualul participantului, Ghidul formatorului, Instrumente de lucru, Hand-out-uri, etc. “. Vă rugăm să ne transmiteţi câte astfel de evenimente sau cursuri se vor susţine și cu aproximaţie câte foi A3 respectiv A4 se vor cere pentru fiecare curs în parte.

Răspuns: În documentație la punctul 5.1 se face precizarea În cadrul proiectului Centrul Naţional pentru Formare Continuă Dumitru Stăniloae trebuie să asigure oferirea a cel puţin 32.160 ore formare pentru cel puţin 860 de beneficiari. Obiectivul specific al acestui contract de achiziţie îl reprezintă contractarea unui furnizor de servicii tipografice şi servicii conexe pentru realizarea materialelor necesare in procesele de formare profesională desfăşurate de Centrul Naţional pentru Formare Continuă Dumitru Stăniloae”. Nu poate fi precizat exact numărul de cursuri ce vor fi solicitate de beneficiari, nici modul în care aceștia vor opta pentru participarea la diferite module.

Mențiunea pe care ați evidențiat-o „Pentru fiecare eveniment, formatorii vor dezvolta, ajusta, actualiza materialele necesare -Manualul participantului, Ghidul formatorului, Instrumente de lucru, Hand-out-uri, etc. ” este necesară pentru a face cunoscut ofertanților necesitatea schimbării frecvente a conținutului materialelor, în funcție de deciziile viitoare ale echipelor de formatori. Numărul maxim de participanți într-o grupă de formare, conform standardelor în vigoare este de 28, dar anumite cursuri necesită organizarea unor grupe mai mici, de 12-16 persoane. Numărul estimat pentru toate evenimentele este cel precizat în Centralizator (pagina 10 din documentatie), iar numărul final va fi determinat de necesitățile concrete din procesul de implementare.

Consideram ca potentialii ofertanti au acces la toate informatiile privind derularea acestei achizitii si astfel au capacitatea de a stii daca pot accepta conditiile contractuale stabilite prin documentatia de atribuire nr. 120/01.03.2013 respectiv,caietul de sarcini

 

Întrebare: Dacă, de exemplu, vor fi 5.000 foi A4, 4+0 cul pentru un curs, va exista o singură macheta pentru foaia A4?

Răspuns: Nu. Conform celor prezentate în documentație „Toate cantităţile (număr de pagini, numarul de culori, tipul hartiei, finisajele necesare, etc) sunt orientative, ele urmând a fi stabilite definitiv cu Prestatorul, pentru fiecare eveniment în parte, în discuţii ulterioare semnării contractului”. „În comandă se va preciza tirajulnumărul de culori (4+0 color, doar faţă) sau (4+4 color, faţă verso), dimensiunea hârtiei A4 sau A3, greutatea hârtiei (90gr/mp pentru A4 şi A3 sau 250gr/mp pentru A4), calitatea hârtiei – mat sau lucios, tipul finisajelor necesare (capse, spire, etc.) şi modalitatea prin care s-a transmis materialul (atasament e-mail, încărcare în FTP, link pentru descărcare de pe internet, etc.), iar persoana din echipa de implementare a proiectului desemnată pentru monitorizarea contractului va figura totdeauna la Carbon Copy (CC)”.

Comenzile vor fi făcute în funcție de necesitățile identificate în implementare, iar estimarea cantităților totale se regăsește în Centralizator (pagina 10 din Documentatie).

 

Întrebare: Ne puteţi da un exemplu pentru prinderea acestor file, să știm cum se vor finisa? Câte file (foi) se vor prinde prin spiralare 50 buc sau 100 buc / bloc? Cum se vor capsa și cu câte capse?

Răspuns: Decizia privind conținutul materialelor și forma de prezentare urmează a fi luată de formatori pe parcursul implementării proiectului. Conform documentației „Finisarea comenzilor  se va face cu capse, spire, sine, indosariere simpla.” Nu se vor solicita alte formule de finisare. Ofertanții trebuie sa estimeze costurile astfel încât să poată oferi serviciul contractat indiferent de forma de finisare solicitată, dintre cele menționate în documentație.

Consideram ca potentialii ofertanti au acces la toate informatiile privind derularea acestei achizitii si astfel au capacitatea de a stii daca pot accepta conditiile contractuale stabilite prin documentatia de atribuire nr. 120/01.03.2013 respectiv,caietul de sarcini

 

Întrebare:Cursurile vor avea machete diferite?

Răspuns: Da.

 

Întrebare: pentru fiecare model se realizează cantitatea într-o singură tranșă ?

Răspuns: Nu. Conform documentației, Pentru fiecare eveniment, formatorii vor dezvolta, ajusta, actualiza materialele necesare -Manualul participantului, Ghidul formatorului, Instrumente de lucru, Hand-out-uri, etc. “. Unele materiale vor necesita ajustări, altele nu. Decizia va fi luată de formatori, pe parcursul implementării proiectului.

 

Întrebare: pentru un tip de servicii, pentru fiecare cantitate este același model de tipar? Ex: pentru foaie A4 simplă față, cantitatea 34.030 buc se folosește același tipar ?

Răspuns: Nu. Materialele se vor adapta pentru fiecare eveniment și fiecare grup de participanți.

 

Întrebare: în capitolul detaliere specificațiilor tehnice caiet de sarcini menționați faptul că „Plata se va face strict pentru cantitățile efectiv folosite, conform comunicărilor beneficiarului, în conformitate cu instrucțiunile emise de Autoritatea de Management și legislația în vigoare”. Vă rugăm să ne comunicați dacă formularea „cantitățile efectiv folosite” reprezintă același lucru cu „cantitățile comandate”, fiindcă în mod normal se plătește ceea ce se comandă.

Răspuns: Da, dar numai pentru comenzile realizate la standardele impuse prin contract (conformitate, timp de execuție, recepție). În documentație se precizează „În comandă se va preciza tirajulnumărul de culori (4+0 color, doar faţă) sau (4+4 color, faţă verso), dimensiunea hârtiei A4 sau A3, greutatea hârtiei (90gr/mp pentru A4 şi A3 sau 250gr/mp pentru A4), calitatea hârtiei – mat sau lucios, tipul finisajelor necesare (capse, spire, etc.) şi modalitatea prin care s-a transmis materialul (atasament e-mail, încărcare în FTP, link pentru descărcare de pe internet, etc.)”.

Orice tiraje realizate de Prestator înaintea primirii Bunului de tipar sau neconforme ca format sau culoare cu materialele pe care s-a acordat bun de tipar, sau neconforme ca dimensiune, caracteristici cu cele transmise în comanda, nu vor fi receptionate de Beneficiar şi nu fac parte din prezentul contract.

Dupa transmiterea Bunului de Tipar Prestatorul are obligaţia de a finaliza comanda în maxim 24 de ore dacă este mai mică de 10.000 pagini şi în maxim 48 de ore dacă depăşeşte acest prag.

Comanda se consideră finalizată în momentul recepţionării de cărte Beneficiar a materialelor conforme la adresa Centrului pentru Formare Continua Dumitru Staniloae.

 

Întrebare: vă rugăm să ne comunicați tirajele pentru fiecare din materialele menționate ( Manualul participantului, Ghidul formatorului, Instrumente de lucru, Hand-out-uri, etc.), numărul de pagini, precum și modul finisării pentru fiecare dintre ele.

Răspuns: După cum se precizează în documentație „Toate cantităţile (număr de pagini, numarul de culori, tipul hartiei, finisajele necesare, etc) sunt orientative, ele urmând a fi stabilite definitiv cu Prestatorul, pentru fiecare eveniment în parte, în discuţii ulterioare semnării contractului”. „În comandă se va preciza tirajulnumărul de culori (4+0 color, doar faţă) sau (4+4 color, faţă verso), dimensiunea hârtiei A4 sau A3, greutatea hârtiei (90gr/mp pentru A4 şi A3 sau 250gr/mp pentru A4), calitatea hârtiei – mat sau lucios, tipul finisajelor necesare (capse, spire, etc.) şi modalitatea prin care s-a transmis materialul (atasament e-mail, încărcare în FTP, link pentru descărcare de pe internet, etc.)”

 

Întrebare: vă rugăm să ne comunicați dacă veți da comanda în tranșe sau o singură dată.

Răspuns: Comenzile se vor da pe parcursul desfășurării proiectului, în funcție de necesitățile fiecărui eveniment de formare și de particularitățile grupului de participanți.

În documentație se precizează faptul că

– materialele vor fi diferite pentru fiecare eveniment de formare

-comenzile vor fi transmise pentru fiecare eveniment în parte.

 

Consideram ca potentialii ofertanti au acces la toate informatiile privind derularea acestei achizitii si astfel au capacitatea de a stii daca pot accepta conditiile contractuale stabilite prin documentatia de atribuire nr. 120/01.03.2013 respectiv,caietul de sarcini