CURS DE SPECIALIZARE “CONSILIER ÎN DOMENIUL ADICȚIILOR” organizat la SIBIU

Federația Filantropia, furnizor de formare profesională a adulților, a desfășurat în perioada 26 mai 2022 – 10 iunie 2022, modulele teoretice și practice pentru cursul de specializare “Consilier în domeniul adicțiilor”, cod COR 263502, la Sibiu.

Sesiunile de formare au avut loc la sediul Asociației Filantropia Sibiu și au întrunit un număr de 13 participanți, cu profesii precum: preoți, psihologi, asistenți sociali, profesioniști care lucrează cu beneficiari din categorii vulnerabile, inclusiv cu persoane aflate în dependență de droguri, alcool, jocuri de noroc și tehnologie digitală.

Prin intermediul acestui curs, participanții au dobândit competențe/abilități specifice cu privire la: competențe informatice, sociale și civice; menținerea integrității și siguranței beneficiarilor; planificarea activităților; comunicarea cu beneficiarii; participarea la lucrul în echipa multidisciplinară; gestionarea actelor și documentelor beneficiarilor; prevenirea și informarea tinerilor și adulților privind problematica dependenței; consilierea persoanelor afectate direct sau indirect de dependență; îndrumarea pacientului pentru stabilirea tratamentului; monitorizarea pacientului în timpul tratamentului de dezintoxicare și post-tratament.

Programul de formare profesională “Consilier în domeniul adicțiilor”, cod COR 263502, este autorizat de Autoritatea Națională de Calificări şi s-a finalizat cu examen de absolvire, organizat în data de 21 iunie 2022. Certificatul de absolvire obținut este recunoscut la nivel naţional şi este autorizat de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale.