Federația Filantropia, în colaborare cu Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, derulează programul de formare Manager servicii sociale, cu sprijinul financiar al Asociației International Orthodox Christian Charities (IOCC). În perioada 17-21 iunie 2019,  la Centrul Național de Formare Continuă „Dumitru Stăniloae”, București, se desfășoară seria a II-a, a cursului de Manager servicii sociale.

Cursul se adresează personalului cu funcții de conducere în domeniul social, precum: consilieri coordonatori ai sectoarelor social-filantropice din cadrul eparhiilor, dar și coordonatori, directori sau manageri de centre și servicii sociale din țară.

În cadrul cursului sunt abordate următoarele tematici: modele de leadership și stiluri manageriale; procesul de luare a deciziei; procesul de comunicare în contextul managementului; managementul echipei; planificarea strategică; învățare și dezvoltare organizațională; cultură organizațională; managementul schimbării; managementul calității; sisteme de management al calității.

În urma promovării examenului, cei 28 de cursanți, provenind dintre angajații organizațiilor membre ale Federației Filantropia, primesc certificate de absolvire recunoscute de Autoritatea Națională pentru Calificări.