Proiect ”Politici publice alternative în domeniul sănătății”
SIPOCA/My SMIS 245/111413

 

Azi, 01 aprilie 2019, am demarat a 3-a grupă din cadrul cursului ”Politici publice”, găzduită la Sinaia, Hotel Mara, organizat în cadrul proiectului ”Politici publice alternative în domeniul sănătății” și implementat de către Federația Filantropia în parteneriat cu Ministerul Sănătății.

Această a treia serie este formată din participanți care provin din următoarele organizații non-guvernamentale, membre ale Federației Filantropia, respectiv: Asociația Diaconia București, Asociaţia Centrul Diaconal „Casa Creştină” Târgoviște, Fundaţia Episcop Mechisedec – Filiala Bacău, Asociaţia „Sfântul Voievod Ştefan cel Mare” – Hârja, Bacău.

Acest modul de formare profesională reunește specialiști cu expertiză în domenii diverse precum: medical, medico-social, teologic, psihologie, asistență socială etc.

Scopul programului de formare îl reprezintă dezvoltarea capacității organizaționale a Federației Filantropia în domeniul formulării și promovării de politici publice alternative, respectiv a celor 20 de organizații membre și a celor 60 de reprezentanți ai acestora și se axează pe domeniul ales aferent Strategiei Naționale de Sănătate (SNS), vizând obiective specifice prezente în Planul de acțiune al acesteia.

Cursul ”Politici publice” al grupei a treia continuă cu aprofundarea următoarelor tematici: conceptul de politici publice, contribuția politicilor publice în dezvoltarea durabilă a României, etapele elaborării unei politici publice, temele orizontale.

Sesiunile și lucrările fiecărui program de instruire sunt conduse și facilitate de o echipă alcătuită din doi formatori: un expert coordonator formare și un formator, angajați ai Federației Filantropia. Echipei de formatori i se alătură un expert din partea Ministerului Sănătății, ce are rol de sprijin metodologic.

Fiecare participant primește un set cu materiale suport, cât și un material privind cercetarea ce a vizat analiza stadiului actual al serviciilor de sănătate la nivel național, cu rolul de a contribui la fundamentarea fiecărei propuneri de politică publică ce va rezulta în urma desfășurării fiecărui program de formare.

Participanții la toate cele cinci serii de formare vor finaliza cursurile prin susținerea unui examen de tip grilă, în conformitate cu metodologia certificării formării profesionale a adulților, și vor primi un Certificat de participare care să ateste absolvirea cursului de Politici Publice.