Azi, 13 noiembrie 2017, s-a finalizat cursul de specializare ”Pedagog social”, COD COR 341202, autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), prin susținerea examenului de absolvire, ce a constat într-un test pentru evaluarea cunoștințelor teoretice, dar și prin susținerea portofoliilor individuale privind evaluarea abilităților dobândite. Examenul a avut loc la Centrul Naţional de Formare Continuă Dumitru Stăniloae, din cadrul Centrului Cultural-Social Iustin Patriarhul, Bucureşti, pentru 2 serii de cursanți.

Cele doua grupe de curs, organizate de Federația Filantropia, s-au desfășurat în perioadele 18 septembrie – 12 noiembrie 2017 și respectiv, 9 octombrie 2017 – 12 noiembrie 2017, pentru 56 de cursanți din diverse eparhii din țară, la Centrul Social-Pastoral „Sfânta Cruce” din cadrul Mănăstirii „Sfânta Cruce” Caraiman.

Acest curs s-a realizat prin susținerea finanțării din partea International Orthodox Christian Charities (IOCC) si a fost destinat specialiștilor care lucrează în centrele de zi pentru copii, administrate fie de unitățile de cult ale eparhiilor, fie de organizațiile membre ale Federației Filantropia.

Competențele profesionale dobândite de participanți, conform Standardului Ocupațional, sunt următoarele: consilierea juridică şi socială a familiei copilului, derularea procesului educațional al copilului, elaborarea planului personalizat al copilului, pledarea pentru respectarea intereselor copilului, realizarea profilului psihosocial şi fizic al copilului și integrarea copilului în colectivitate. Cursul a fost susținut de către doi formatori, cu vastă experiență în acest domeniu: Roxana Stoica și Carmen Rotaru.