Federația Filantropia, organizaţie non-guvernamentală a Patriarhiei Române, furnizor de formare profesională a adulților, autorizată din anul 2010, cu experiență bogată în formarea continuă a adulților (peste 1400 de persoane instruite, dintre care 60 persoane instruite în domeniul politicilor publice), are plăcerea să vă invite să participați, în perioada 11 – 13 ianuarie 2021, la cursul “Politici publice”, care se va desfășura online pe platforma Zoom.

Trăind într-o societate într-o continuă schimbare, considerăm foarte important ca implicarea cetățenilor în demersurile propuse de autoritățile publice să se realizeze conștient și informat.

Cursul se adresează oricărei persoane interesate să se implice activ în dezvoltarea de inițiative care vizează implementarea de noi politici publice locale, schimbarea atitudinii autorităților publice sau aducerea în discuție a unor probleme de interes local, în principal celor cu studii și experiență în domeniile ştiinţelor politice, sociologiei, psihologiei sociale, ştiinţei juridice sau economice, dar și celor care doresc să învețe să elaboreze o politică publică, cât și să înțeleagă diferența dintre o politică publică și o propunere alternativă la aceasta.

Obiectivele generale de învățare:

 • Înţelegerea modelului procedural de adoptare a unei politici publice şi a relaţiei dintre politici, politică, strategie şi administrare (guvernare);
 • Dezvoltarea abilităţilor necesare identificării problemelor de politici publice, articulării politicilor şi găsirii soluţiilor în vederea satisfacerii interesului public;
 • Identificarea de tehnici şi instrumente care să stimuleze participarea sectorului neguvernamental şi a celui privat în procesul politicilor publice;
 • Ințelegerea importanței conceptului de propunere de politică publică alternativă și a contextului de formulare a acesteia;
 • Abordarea temelor orizontale Dezvoltarea durabilă și egalitatea de șanse în elaborarea politicilor publice.

La sfârşitul modulului de instruire participanţii vor putea explica /discuta următoarele aspecte:

 • Maniera în care sistemul instituţional şi procesele de politici publice contribuie la creşterea calităţii şi eficienţei unei politici;
 • Modul în care pot fi folosite diverse tehnici pentru a identifica realist problemele, a le asocia soluţii posibile şi, în cele din urmă, a selecta cea mai bună dintre opţiuni;
 • Instrumentele de politici publice care vor fi utile în etapa de implementare a politicii publice;
 • Modul în care pot formula o propunere de politică publică alternativă, privind o situație sau o problemă identificată prin tehnicile studiate;
 • Metode de evaluare post-implementare.

De asemenea, participanţii vor dezvolta:

 • Abilităţi necesare lucrului într-un mediu complex;
 • Abilităţi de a analiza şi de a prezenta o informaţie în mod clar şi obiectiv;
 • Abilităţi de a influenţa şi de a convinge (persuasiune);
 • Abilități de comunicare și negociere.

Durata cursului: 3 zile, a câte 4h/zi, în intervalul 16:00 – 20:00

Perioada cursului: 11-13 ianuarie 2021

Structura cursului: Modulele de teorie vor fi intercalate cu sesiuni de lucru practice, constând în completarea Formularului de propuneri de politici publice și a Planului de acțiune.

Număr minim de participanți per grupă: 15 persoane

Prețul cursului: 100 lei/ cursant (include formarea, suportul de curs și materialele aferente în format electronic, diplomă de participare eliberată de Federația Filantropia).

Documentele necesare înscrierii vor fi transmise scanate, în format pdf pe adresa de e-mail office@federatia-filantropia.ro

*  Copie CI;
*  Copie dupa diploma de studii a ultimei instituţii de învăţământ absolvite;
*  Formular de înscriere. 

Data limită de înscriere: 07 ianuarie 2021 

Datele bancare necesare pentru efectuarea plății:

FEDERAŢIA FILANTROPIA
CIF 24004212
Cont bancar (IBAN): RO23 BTRL 0410 1205 M037 55XX 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm nu ezitați să ne scrieți pe adresa de email mai sus menționată. Persoanele interesate vor solicita FORMULARUL DE ÎNSCRIERE pe email.

Persoana de contact: Olivia Bîrdici, Coordonator proiecte, Federația Filantropia.

Vă așteptăm alături de noi!