Federația Filantropia, organizaţie non-guvernamentală a Patriarhiei Române, furnizor de formare profesională a adulților, autorizată din anul 2012, are plăcerea să vă invite să participați în perioada 20 octombrie – 04 noiembrie 2020 la programul de formare profesională, specializarea “Consilier în domeniul adicțiilor”, cod COR  263502.

Cursul se adresează tuturor persoanelor, licențiate în domeniul socio-medical, care vor să lucreze sau care sunt deja angajate în Centre de zi, Centre de plasament în regim de urgență și rezidențiale, Școli de reeducare, Așezăminte sociale și alte instituții, care au ca beneficiari copii și tineri cu diverse adicții.

Prin intermediul acestui curs, participanții vor dobândi competențe/abilități specifice cu privire la:

 • Competențe informatice, sociale și civice;
 • Menținerea integrității și siguranței beneficiarilor;
 • Planificarea activităților;
 • Comunicarea cu beneficiarii;
 • Participarea la lucrul în echipa multidisciplinară;
 • Gestionarea actelor și documentelor beneficiarilor;
 • Prevenirea și informarea tinerilor și adulților privind problematica dependenței;
 • Consilierea persoanelor afectate direct sau indirect de dependență;
 • Îndrumarea pacientului pentru stabilirea tratamentului;
 • Monitorizarea pacientului în timpul tratamentului de dezintoxicare și post-tratament.

Consilierul în domeniul adicțiilor: este o persoană de referință în relațiile cu copiii sau tinerii din cadrul unei comunități educative, ce înțelege educația ca pe un proces conștient și orientat spre un scop, în baza unui angajament perseverent și optimist. Deține cunoștințe de specialitate în domeniul psihologiei și sociologiei, precum și temeinice cunoștințe de cultură generală. Previne și informează tinerii și adulții privind problematica dependenței, planifică, realizează și evaluează procesul dezvoltării copilului/tânărului, ajutându-l să devină un adult conștient de sine, responsabil și integrat în societate.

Cursul “Consilier în domeniul adicțiilor”, cod COR 263502, este autorizat de Autoritatea Națională de Calificări şi se va finaliza cu examen de absolvire. Certificatul de absolvire obtinuţ este recunoscut la nivel naţional şi este autorizat de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale.

Nivelul de studii: Licențiat în domeniul socio-medical

Calendarul cursului: cursul va avea loc în perioada 20 octombrie – 4 noiembrie 2020 ( (Modul TEORIE – 20-22 octombrie 2020 si Modul PRACTICA 23 octombrie – 4 noiembrie 2020)

Nr. ore formare: 76 (Modul teoretic: 26 ore, desfășurate pe durata a 3 zile / Modul practic: 50 ore – pe toată durata modulului de practică cursanții vor beneficia de consultanță din partea formatorilor, în vederea îndrumării realizării proiectului/ portofoliului necesar la examenul de absolvire.

EXAMEN: 6 noiembrie 2020 (data poate suferi posibile modificări)

Evaluarea cursului:

 • Proba teoretică: test grilă de evaluare a cunoștințelor
 • Proba practică: prezentarea proiectului/portofoliului

Locul de desfășurare: cursul se va organiza la Bucuresti, la Centrul National pentru Formare Continua ”Dumitru Stăniloaie” (zona Piata Unirii – Facultatea de Teologie).

Formarea, materialele, pauza de cafea vor fi asigurate de către Federația Filantropia. La cerere oferim suport pentru rezervare cazare și servirea mesei de prânz contra-cost.

Număr maxim de participanți per grupă: 20 persoane

Prețul cursului: 500 lei/ cursant

Documentele necesare înscrierii vor fi transmise scanate, în format pdf pe adresa de e-mail office@federatia-filantropia.ro

 • Copie CI
 • Copie certificat de naștere
 • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copie dupa diploma de studii a ultimei instituţii de învăţământ absolvite (minim licență)
 • Formular de înscriere.

Data limită de înscriere: 07 octombrie 2020

Datele bancare necesare pentru efectuarea plății:

FEDERAŢIA FILANTROPIA
CIF 24004212
Cont bancar (IBAN): RO23 BTRL 0410 1205 M037 55XX 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm nu ezitați să ne scrieți pe adresa de email mai sus menționată sau la numărul de telefon 0741.088.936. Persoanele interesate vor solicita FORMULARUL DE ÎNSCRIERE pe email.

Persoana de contact: Olivia Bîrdici, Coordonator proiecte, Federația Filantropia.