Legislaţia în vigoare vă oferă posibilitatea de a direcţiona 2% din impozitul individual pe venit datorat statului către o instituţie non-profit (asociaţie, fundaţie sau federaţie). Acest lucru vă permite astfel să susţineți, fără niciun cost suplimentar pentru dumneavoastră, o organizaţie neguvernamentală, aşa cum este şi FEDERAŢIA FILANTROPIA.

CUM FACI ASTA?

Federația Filantropia vă pune la dispoziție formularele 230 si 200, pe care le puteți descărca accesând link-ul de mai jos.

În funcţie de sursa dvs. de venit, completaţi declaraţia 230 sau 200, dupa cum urmează:

  • Dacă sunteţi angajat şi aveţi venituri numai din salarii, completaţi Declaratia 230 (punctele A și B) şi apoi trimiteţi-o împreună cu o copie a fişei dumneavoastră fiscale la Administraţia Financiară de care aparţineţi. Daca nu cunoasteţi suma corespunzătoare procentului de 2% din impozit, puteti lăsa căsuţa necompletată. Va fi calculată de către organele fiscale.

Puteţi descărca şi imprima formularul 230 completat cu datele Federaţiei Filantropia, dând click aici.

  • Daca sunteţi PFA, IMM sau aveţi venituri suplimentare din alte surse decât salariul, completaţi Declaraţia 200 (punctul III). Trimiteţi apoi formularul completat la Administraţia Financiară de care aparţineţi sau de care aparţine PFA-ul sau firma dumneavoastră.

Puteţi descărca şi imprima formularul 200 completat cu datele Federaţiei Filantropia, dând click aici.

BAZA LEGALĂ: Codul Fiscal, Art. 84 din Legea 571 / 2003

(2) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume, reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise, câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

VĂ MULŢUMIM PENTRU ÎNCREDEREA ACORDATĂ!

DATE FISCALE ALE FEDERAŢIEI FILANTROPIA

Denumire entitate nonprofit: FEDERAŢIA FILANTROPIA
Cod de identificare fiscală al entităţii nonprofit: 24004212
Cont bancar (IBAN): RO23 BTRL 0410 1205 M037 55XX