ASOCIAŢIA „FILANTROPIA MARAMUREȘEANĂ”Asociația „Filantropia Maramureșeană” a fost înființată la inițiativa și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, în baza Încheierii Ședinței Publice nr. 2940 din data de 02.04.2018 a Judecătoriei Baia Mare. Totodată, Asociaţia a fost înregistrată la Administraţia Financiară a Judeţului Maramureș sub Codul de Identificare Fiscală: 39351031.

Asociația „Filantropia Maramureșeană” funcționează pe baza propriului Statut, adoptat într-o primă formă de Adunarea Membrilor Fondatori, în conformitate cu legislația referitoare la organizațiile neguvernamentale din România.

Asociația „Filantropia Maramureșeană” este persoană juridică cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit Legii nr. 246/2005 ai cărei membri fondatori sunt:

 • Pr. Casian Filip, Preşedinte
 • Florin Tămaș,Vicepreşedinte
 • Adela Ioana Bontoș, Secretar General

Sediul Asociației este înregistrat în Baia Mare, judeţul Maramureș, strada Avram Iancu nr. 5, având punct de lucru pe B-dul Unirii nr. 24. Asociaţia nu este momentan ramificată în sucursale sau filiale.

Baza legală de funcţionare a Asociaţiei este asigurată de OG 26/2000, iar pentru stabilirea obiectivelor și în organizarea administrativă sunt valabile:

 • Statutul;
 • Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare;
 • Regulamentul de Ordine Interioară (ROI);
 • Hotărârile Adunării Generale / Consiliului Director.

La data de 11 octombrie 2018, Asociația „Filantropia Maramureșeană”, în timpul Adunării generale a Federației Filantropia, găzduită de Centrul de Formare Continuă „Dumitru Stăniloae” din capitală, a aderat și devenit membră a Federației.

Asociația „Filantropia Maramureșeană” are ca scop: dezvoltarea conștiinței umanitare și promovarea unei atitudini responsabile față de semenii noștri; reactivarea conștiinței morale prin promovarea de virtuți creștine – iubirea și milostenia, îndeosebi în rândul cetățenilor; organizarea de acțiuni cu caracter umanitar, social, cultural și de sprijinire a unor categorii sociale defavorizate.

Activitatea desfășurată în cadrul Asociației „Filantropia Maramureșeană”:

 • s-a licenţiat „SERVICIUL DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ”, care face parte din categoria centre de zi pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie, cod 8899 CZ-PN-V, Servicii de asistenţă comunitară;
 • s-a oferit training pentru 3 persoane, membre ale Asociaţiei, în perioada 04 – 06 decembrie 2018 în cadrul proiectului “Inițiative în politici publice alternative pentru servicii sociale de impact”.
 • a participat la Conferinţa de lansare a proiectului „Politici publice alternative în domeniul sănătăţii”, SIPOCA 245/111413, a Federaţiei Filantropia, în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii, în luna noiembrie 2018.
 • a oferit cu ocazia Sfintelor Sărbători de iarnă, prin voluntarii care activează în cadrul Asociaţiei, 100 pachete persoanelor cu posibilităţi materiale reduse.
 • s-a semnat un acord de parteneriat între Auchan Baia Mare și Asociația Filantropia Maramureșeană, astfel primind lunar contravaloarea sumei de 1000 ron reprezentând alimente de bază și hrană rece pentru persoanele defavorizate.

 

Președinte: Pr. Adrian Morar
Adresa: Str. Avram Iancu, nr. 5, Loc. Baia Mare, Jud. Maramureș
Telefon: 0262.214.614
E-mail: filantropiamm@yahoo.com