www.episcopiadevei.ro

Asociația „Filantropia Ortodoxă” DevaAsociația Filantropia Ortodoxă” Deva este o organizație non-guvernamentală care are misiunea de a dezvolta comunitățile teritoriale prin îmbunătățirea calității vieții. Asociația oferă servicii sociale, medicale, culturale, educaționale, economice și de mediu, furnizate în spirit creștin. Serviciile oferite se adresează: copiilor, tinerilor, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice și nu în ultimul rând, persoanelor aflate în risc social/vulnerabile.

Prin serviciile oferite Asociația Filantropia Ortodoxă” Deva își propune să ajute la îmbunătățirea calității vieții persoanelor vulnerabile și la reducerea marginalizării sociale.

DESCRIEREA SERVICIILOR FURNIZATE (ACREDITATE):

 • Centru care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu pentru persoanele vârstnice:
 • perioada de desfășurare: permanent;
 • beneficiari: 10 beneficiari;
 • servicii oferite: consiliere, suport emoțional, mediere cu alte servicii din comunitate, masă caldă la prânz în fiecare zi, programe de socializare, asistență și îngrijire în funcție de nevoile identificate.
 • Furnizor de servicii de informare, orientare și mediere pe piața muncii:
 • perioada de desfășurare: permanent începând cu luna august 2013;
 • beneficiari: 20 beneficiari;
 • servicii oferite: informare și consiliere profesională, medierea muncii, orientare profesională, consultanță, stimularea mobilității forței de muncă, servicii sociale.

PROIECTE CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ  IMPLEMENTATE:

 • Marșul pentru viață, eveniment de promovare a dreptului la viață pentru toate ființele umane – 100 de participanți. Acest eveniment s- a desfășurat în fiecare an;
 • „Hai în echipa mea”, proiect implementat în parteneriat cu Agenția Naționala Antidrog-Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Hunedoara.  Grupul țintă a fost format din 500 de elevi, 300 de părinți și 50 de profesori. Scopul proiectului a fost promovarea unui stil de viață sănătos în rândul tinerilor din clasele a VII-a de la școlile din Municipiul Deva. Obiectivul general al proiectului a fost conștientizarea tinerilor cu privire la importanța practicării unui stil de viață sănătos și a efectelor nocive ale consumului de droguri;
 • „NU pentru droguri, DA pentru viață” – în parteneriat cu Agenția Națională Antidrog-Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Hunedoara. Scopul proiectului: Întărirea factorilor de protecție, respectiv reducerea factorilor de risc cu privire la consumul de alcool și tutun prin informare și dezvoltarea de abilități sociale. Obiectiv general: Informarea elevilor din ciclul primar, clasele a II-a și a III-a, cu privire la efectele şi riscurile consumului de alcool si tutun, în perioada anului scolar 2017-2018.

PARTENERIATE: Asociația Filantropia Ortodoxă Deva este membră a Federației Filantropia, a Rețelei ONG de servicii dedicate persoanelor vârstnice – Seniori NET și în Pactul Regional pentru Ocuparea Forței de Muncă și Incluziune Socială – Regiunea Vest. Printre convențiile de parteneriat încheiate se numără cele cu: Primăria Municipiului Deva, Agenția Națională Antidrog, Episcopia Devei și Hunedoarei ,parohii ortodoxe din județ și diverse ONG-uri.

MUNCA ÎN REȚEA: Asociația Filantropia Ortodoxă Deva susține munca în rețea și participă, ori de câte ori este solicitată, la activități realizate de partenerii săi. Până în prezent reprezentanții asociației au participat la întâlniri și mese rotunde organizate de: Agenția Națională Antidrog, Primăria Municipiului Deva, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, Penitenciarul Bârcea Mare, Rețeaua SenioriNET.

Preşedinte: Pr. Cons. Diniș Dumitru Petru

Sediu:
Str. Avram Iancu, nr. 2, Deva, judeţul Hunedoara
Tel./ Fax: 0254.211.241
E-mail: social@episcopiadevei.ro
www.episcopiadevei.ro