logo-active-citizens-fund

În perioada 15.06.2022 – 16.07.2022, Federația Filantropia, prin intermediul proiectului CRESC – Capacitate, Responsabilitate, Eficiență, Sustenabilitate și Calitate prin dezvoltare organizațională, derulează programul de formare profesională, specializarea Manager proiect, cod COR 242101, în mediul online pe platforma ZOOM.

Cu un număr total de 120 de ore de formare, cursul se adresează persoanelor licențiate, care provin din cele 5 ONG-uri din grupul țintă vizat de procesul de dezvoltare organizațională planificat în proiect și care își doresc ca prin cunoștințele, teoretice și practice, dobândite în cadrul cursului să reprezinte un sprijin pentru organizațiile pe care le deservesc.

Prin intermediul acestui curs, participanții vor dobândi competențe/abilități specifice cu privire la:

1. Stabilirea scopului proiectului;
2. Stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului;
3. Planificarea activităților și jaloanelor proiectului;
4. Gestionarea utilizării costurilor și a resurselor operaționale pentru proiect;
5. Realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect;
6. Managementul riscurilor;
7. Managementul echipei de proiect;
8. Managementul comunicării în cadrul proiectului;
9. Managementul calității proiectului;

Coordonatorul de proiecte este o persoană de referință într-o organizație neguvernamentală, întrucât principalele resurse de finanțare provin din implementarea proiectelor de la diverși finanțatori.

Cursul “Manager proiect”, cod COR 242101, este autorizat de Autoritatea Națională de Calificări și se va finaliza cu examen de absolvire. Certificatul de absolvire obținut este recunoscut la nivel național și este autorizat de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale.

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă!
Învățăm, construim, creștem împreună!
Federația Filantropia
#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens, #EEANorwayGrants Active Citizens Fund – Romania
@Active Citizens Fund Romania