Broșură - Ghid de elaborare politici publiceși propuneri alternative în domeniul socio-medical