Cadru inovativ de proceduri și instrumente al Federației Filantropia pentru fundamentarea, formularea, susţinerea şi promovarea iniţiativelor alternative de politici publice şi de interacţiune cu autorităţile şi instituțiile administraţiei publice