Durata: 24 luni
Data începerii proiectului: 1 ianuarie 2009
Data finalizării: decembrie 2010
Beneficiari: 11 organizații membre ale Federației Filantropia.
Aplicant principal: Federația Filantropia
Finanțator: Asociația Renovabis a Conferinței Episcopilor Catolici din landul Bavaria

Proiectul și-a propus cresterea impactului actiunilor sociale ale membrilor Federatiei Filantropia, prin intarirea capacitatii angajatilor acestor ONG-uri de a gestiona intreg ciclul managementului de proiect, incepand cu faza de identificare a nevoilor si continuand cu elaborarea de propuneri de proiecte/cereri de finantare si administrarea proiectelor.

Consolidarea capacitatii Federatiei Filantropia de gestionare a ciclului de proiect