Proiectul, finantat de Renovabis – organizatie finantatoare a Conferintei Episcopilor Catolici germani din Bavaria, a fost conceput in urma analizei nevoilor ONG-urilor din cadrul Federatiei. El a demarat la 1 ianuarie 2009 și s-a derulat pe o perioadă de 18 luni.

Una din primele nevoi resimtite de catre membri este aceea de imbunatatire a proceselor interne de management. Un prim pas in aceasta directie il reprezinta si initierera acestui proiect de asistenta si formare individualizata a echipelor membrilor Federatiei, in managementul ciclului de proiect.

Pentru aceasta, in cadrul proiectului se furnizeaza asistenta tehnica (prin training si coaching) in vederea imbunatatirii nivelului de cunostinte teoretice si a abilitatilor practice a angajatilor ONG-urilor membre, astfel incat acestia sa fie mai performanti in procesele de:
– administrare (management) al proiectelor in curs de implementare in interiorul ONG-urilor.
– dezvoltarea/ planificarea de noi proiecte.
– atragerea de fonduri, in special fonduri nerambursabile europene (disponibile in Romania pana in 2013).

Pentru atingerea scopului propus in cadrul proiectului, s-au derulat urmatoarele activitati:
a) evaluarea nivelului initial de cunostinte si abilitati in domeniul managementului de proiecte existent la nivelul celor 20 de angajati cheie ai ONG-urilor membre, beneficiari ai serviciului de consultanta.
b) evaluarea practicilor, metodelor si instrumentelor utilizate in procesul de management al proiectelor in cadrul ONG-urilor membre ale Federatiei.
c) identificarea nevoilor de formare si asistenta tehnica in domeniul managementului de proiect.
d) dezvoltarea si conducerea unui proces de formare si coaching on the job a celor 20 de angajati ai ONG-urilor membre astfel incat acestia sa isi imbunatateasca nivelul cunostintelor cu cel putin 30%.
e) asistenta in procesul de identificare si implementare a solutiilor de optimizare a managementului proiectelor in curs de desfasurare in care sunt implicati cu roluri manageriale cei 20 de angajati ai ONG-urilor membre.