Începand din septembrie 2010, Federaţia Filantropia împreună cu Patriarhia Română, Instituto de Formacion Integral (IFI) şi Global Commercium Development implementează proiectul FORTE – Formare trainică pentru parteneriat social. Proiectul se desfăşoară pe parcursul a 36 de luni, până în august 2013, pe teritoriul României, fiind susţinut financiar prin Programul Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU.

Scopul proiectului este dezvoltarea capacităţii organizaţionale a structurilor active în domeniul parteneriatului social din cadrul Administraţiei Patriarhale şi a nouă eparhii din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române, pentru a deveni parteneri mai puternici pentru incluziunea socială la nivel naţional.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Realizarea unei evaluări sistematice, obiective şi profesionale a capacităţii organizaţionale şi de livrare de servicii sociale ale Administraţiei Patriarhale şi a următoarelor eparhii: Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, Arhiepiscopia Sibiului, Arhiepiscopia Alba Iuliei, Episcopia Severinului şi Strehaiei, Arhiepiscopia Timişoarei, Arhiepiscopia Dunării de Jos, Episcopia Giurgiului, Episcopia Tulcii şi Episcopia Oradiei;
  • Generarea unei strategii instituţionale în domeniul incluziunii sociale, la nivel central şi regional;
  • Îmbunătăţirea competentelor angajaţilor din cadrul structurilor instituţionale naţionale, regionale şi locale, astfel încât Patriarhia Română să acţioneze ca un partener de acţiune mai eficient, mai transparent şi sustenabil în domeniul incluziunii sociale.

Proiectul de faţă extinde acţiunea de dezvoltare a capacităţii organizaţionale a Patriarhiei Române, începuta în 2009 cu trei dintre eparhiile sale, în cadrul proiectului “Rețea teritorială de furnizori creștini de servicii sociale”.

Proiectul propune o intervenţie structurată pentru sprijinirea dezvoltării organizaţionale a eparhiilor, în funcţie de caracteristicile lor şi de priorităţile identificate la nivel local.

Prima etapă o constituie realizarea unei evaluari organizaţionale la nivelul celor 9 eparhii şi a Administraţiei Patriarhale pentru a identifica elementele caracteristice, nivelul dezvoltării organizaţionale, nevoile de formare şi priorităţile de dezvoltare.

Pentru a pregăti resursele umane locale astfel încât să se poată implica eficient în procesele de dezvoltare organizaţională, proiectul oferă o componentă de training consistentă, structurată în funcţie de nevoile identificate local. Vor fi organizate sesiuni de training pe teme de dezvoltare organizaţională, alternate cu exerciţii practice, asistenţă în teren şi consultanţă. La acestea vor participa 90 de persoane din eparhiile alese. Scopul trainingului este să îmbunatăţeasca competenţele şi abilităţile de management ale beneficiarilor şi să-i sprijine în conceperea şi implementarea unui proces participativ de planificare strategică. Vor fi organizate şi vizite de studiu în scopul de a oferi participanţilor ocazia să cunoască strategii şi modele de incluziune socială şi de a selecta modele aplicabile care să fie încorporate în procesul de planificare strategică.

În cadrul proiectului se va dezvolta un Centru Naţional de Formare Continuă, care va duce mai departe şi va extinde programul de formare demarat în proiect. Formatorii vor fi selectaţi din cadrul eparhiilor cuprinse în proiect, în funcţie de abilităţile specifice. Ei vor parcurge un proces de pregătire şi vor lucra în echipă cu specialişti pentru a-şi dezvolta şi în practică abilităţile şi cunoştinţele.

Vor fi dezvoltate şi nouă Centre de resurse la nivelul eparhiilor alese. În cadrul lor vor lucra consultanţi pregătiţi în proiect, care vor oferi informaţii, servicii de consiliere şi asistenţă, vor sprijini dezvoltarea parteneriatelor locale şi dezvoltarea şi implementarea strategiilor.

Se va organiza un proces de consultare prin intermediul a 10 ateliere locale şi două ateliere regionale în care participanţii vor dezvolta o viziune, o misiune, un set de valori de bază şi principii directoare pentru incluziunea socială la nivel regional şi local.

Beneficiarii vor fi sprijiniţi de experţi şi de Centrele de resurse pentru a elabora şi, ulterior, implementa strategii eficiente la nivel regional pentru incluziunea socială şi planuri de acţiune pentru dezvoltare organizaţională.