Rezultatele obţinute la nivel regional vor fi prezentate în cadrul unei Conferinţe Naţionale pe tema Incluziunii Sociale şi se vor planifica următorii paşi pentru extinderea procesului de planificare strategică la alte regiuni.

Rezultate ale proiectului

 • 10 rapoarte de evaluare organizaţională;
 • 10 angajaţi ai eparhiilor vor fi specializaţi ca formatori;
 • 10 angajaţi ai eparhiilor vor fi formaţi ca şi consultanţi ai Centrelor resursă
 • va fi creat Centrul Naţional de Formare Continuă, care va oferi servicii de training angajaţilor BOR şi partenerilor sociali ai acesteia;
 • 10 Centre de Resurse înfiinţate;
 • 800 de beneficiari direcţi vor fi instruiţi în 40 sesiuni de training;
 • 4.000 beneficiari indirecţi ai sesiunilor de training;
 • 200 de reprezentanţi ai eparhiilor implicate în proiect şi ai Administraţiei Patriarhale vor elabora 10 Declaraţii de viziune şi misiune la nivel de structură regională şi centrală;
 • 420 de membri ai eparhiilor implicate vor participa în procesele de planificare strategică;
 • strategii şi planuri operaţionale vor fi dezvoltate pentru eparhiile din proiect şi Administraţia Patriarhală;
 • un Manual de management organizational;
 • o conferinţă naţională pe tema Incluziunii Sociale;
 • Patriarhia Română se va fi alăturat cel puţin la trei noi Pacte Locale; Operaţionale pentru Integrare Socială;
 • eparhiile şi Administraţia Patriarhală au atins o creştere cu cel puţin 25% a capacităţii organizatorice;
 • planurile operaţionale vor fi implementate;
 • cel puţin 30% din personalul administrativ de vârf instruit îşi va fi îmbunătăţit competenţele;
 • organizaţionale în planificare strategică, comunicare, management financiar şi de strângere de fonduri;
 • cel puţin 75% din cursanţi vor continua să folosească şi să aplice noile abilităţi dobândite;
 • cel puţin alte 5 eparhii îşi vor trimite angajaţii la cursurile oferite de Centrul de Formare Continuă.