Iată și echipa care lucrează la implementarea proiectului:

Anemarie Gasser (IOCC Romania) – manager de proiect

Cosmin Grigorescu (Federaţia Filantropia)

Monica Secoșan (Federaţia Filantropia) – coordonator de dezvoltare organizaţională

Oscar Stănciulescu (Federaţia Filantropia) – coordonator relaţii publice

Doina Iordache (Patriarhia Română)