REZULTATE ŞI PRODUSE

 • 2 rapoarte de evaluare organizaţionalǎ (pre şi post intervenţie) ;
 • 1 strategie pe 3 ani de dezvoltare a Federaţiei pentru ghidarea deciziilor, reglementarea şi garantarea responsabilitǎţilor şi transparenţei activitǎţilor Federaţiei;
 • 1 manual de evaluare organizaţionalǎ ;
 • 1 manual administrativ (proceduri şi politici interne);
 • 1 manual de proceduri şi management financiar;
 • 5 module (curricule) de training vor fi dezvoltate;
 • 5 angajaţi ai membrilor reţelei vor fi pregǎtiţi şi certificaţi ca formatori;
 • vor fi instruiţi 70 de manageri de top şi nivel mediu, manageri de proiecte şi financiari (dintre care 55% femei);
 • 1.520 de ore de asistenţǎ specializatǎ furnizate angajaţilor ONG-urilor reţelei (640 de ore de training şi 880 de ore de asistenţă tehnică);
 • 200 de zile de schimburi de experienţă oferite la 40 de angajaţi ai membrilor reţelei (5 zile/om);
 • dezvoltarea unei pagini web interactive cu informaţii şi instrumente utile activitǎţii membrilor Federaţiei şi informǎrii publicului;
 • organizarea unui forum virtual de discuţii pentru membrii Federaţiei;
 • 3.000 de broşuri de prezentare a Federaţiei vor fi produse şi distribuite;
 • 8 buletine de informare lunarǎ vor fi elaborate şi distribuite;
 • 18 expuneri media a poziţiei reţelei asupra aspectelor critice în domeniul serviciilor sociale, ocuparea forţei de muncǎ şi coeziunii sociale;
 • organizarea unui eveniment naţional de recunoaştere (Simpozion Anual al Federaţiei);
 • 1.000 de persoane, angajaţi ai ONG-urilor cu potenţial de a deveni membri ai Federaţiei, vor fi informate privind activitatea Federaţiei.

EFECTE

 • Reţeaua va înregistra o creştere cu 25% a capacitǎţii organizaţionale.
 • 70% din personalul pregǎtit va continua sǎ foloseascǎ abilitǎţile noi dobândite dupǎ finalizarea proiectului.
 • Cunoştinţele şi competenţele manageriale ale angajaţilor instruiţi vor creşte cu 30% ca urmare a cursurilor de pregatire.
 • Reţeaua va avea o creştere de 60% a numǎrului de membri şi o creştere de 28% a participǎrii în structuri consultative naţionale de dezvoltare a serviciilor şi incluziunii sociale.