Octombrie-decembrie 2009 şi ianuarie 2010

 • constituirea echipei de proiect
 • întalniri lunare de coordonare a echipei de proiect
 • realizarea Planului de achiziţii
 • au fost identificaţi 24 de participanţi din cadrul celor 12 ONGuri membre ale Federaţiei Filantropia care au completat un chestionar în vederea evaluării nevoilor de învăţare pe tema “Întreprinderilor sociale”
 • au fost efectuate 12 vizite de coordonare, monitorizare şi asistenţă tehnică pentru sprijinirea organizaţiilor în vederea completării documentaţiei de proiect
 • a fost organizat, desfăşurat şi evaluat atelierul de lucru, susţinut de către specialiştii NESsT; acesta a fost organizat în perioada 10-11 decembrie 2009 în Palatul Patriarhiei
 • consultanţii partenerului NESsT au asigurat asistenţă directă ONG-urilor pentru autoevaluare şi pentru realizarea celor minim 8 studii de prefezabilitate
 • echipa de proiect a efectuat vizite de monitorizare şi asistenţă managerială la ONGurile din cadrul Federaţiei Filantropia

Februarie 2010

 • elaborarea si înaintarea workplanurilor pentru trimestrul III si IV
 • elaborarea listei cu documentaţia necesară pentru raportare
 • întâlniri online cu participarea tuturor partenerilor
 • vizite de monitorizare in teritoriu
 • clarificări metodologice şi de buget
 • stabilirea regulilor de comunicare
 • colectarea documentelor pentru raportare de la toti partenerii
 • realizarea rapoartelor individuale ale echipei de proiect
 • realizarea organigramei de proiect
 • detalierea workplanului pentru anul I de proiect
 • elaborarea setului de proceduri

Martie-aprilie 2010

 • întâlnirea echipei de management
 • clarificări metodologice şi de buget
 • vizite de sprijin pentru organizaţiile membre
 • colectarea si actualizarea documentaţiei de proiect în urma întâlnirii echipei de management a proiectului
 • conferinţe online cu toţi partenerii pentru clarificarea aspectelor procedurale legate de raportare şi pregătirea dosarului pentru rambursare
 • realizarea rapoartelor individuale ale echipei de proiect
 • redactarea raportării tehnice de implementare 1 octombrie 2009- 28 februarie 2010
 • încheierea contractului de achiziţii de servicii pentru traducere
 • monitorizare a procesului de consultanţă implementat de specialiştii partenerului NESsT
 • demararea pregătirii procesului de selecţie pentru cele 5 organizaţii care vor continua procesul de dezvoltare a unei întreprinderi sociale

Mai 2010

 • clarificări metodologice şi de buget
 • colectarea documentelor pentru raportare
 • realizarea rapoartelor individuale ale echipei de proiect
 • definitivarea/ verificarea fişelor de pontaj conform cerinţelor specialiştilor în audit
 • redactarea raportării tehnice de implementare 1 octombrie 2009- 28 februarie 2010
 • depunerea primei cereri de rambursare
 • monitorizare a procesului de consultanţă implementat de specialiştii partenerului NESsT
 • desfăşurarea selecţiei pentru cele 5 organizaţii care vor continua procesul de dezvoltare a unei întreprinderi sociale
 • propunerea de a continua procesul cu aceleaşi costuri, dar incluzând 6 organizaţii
 • pregătirea întâlnirii cu toţi partenerii

Iunie 2010

 • conferinţe online cu toţi partenerii pentru clarificarea aspectelor procedurale legate de raportare şi pregătirea dosarului pentru rambursare
 • colectarea documentelor pentru raportare – formate necesare
 • realizarea rapoartelor individuale ale echipei de proiect
 • redactarea raportării tehnice de implementare 1 octombrie 2009- 28 februarie 2010
 • formularea de răspunsuri în termenele acordate la solicitările AMPOSDRU
 • întâlnirea echipei de management
 • desfăşurarea selecţiei pentru cele 5 organizaţii care vor continua procesul de dezvoltare a unei întreprinderi sociale
 • propunerea de a continua procesul cu aceleaşi costuri, dar incluzând 6 organizaţii
 • finalizarea procesului de selecţie a organizaţiilor care vor dezvolta studii de fezabilitate: şase organizaţii membre ale Federaţiei Filantropia continuă procesul
  • Fundaţia Solidaritate şi Speranţă
  • Fundaţia pentru Copii Sfântul Sava Buzău
  • Asociaţia Sfântul Vasile cel Mare
  • Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia
  • Asociaţia Filantropia Severin
  • Fundaţia Episcop Melchisedec Filiala Bacău
 • finalizarea documentelor necesare pentru documentarea procesului de consultanţă în mod transparent şi profesionist
 • colectarea si actualizarea documentaţiei de proiect în urma întâlnirii echipei de management a proiectului
 • s-a organizat atelierul de lucru Studiul de fezabilitate pentru 18 membri ai celor 6 organizaţii selectate. Atelierul a durat 2 zile şi a fost organizat împreună cu partenerul NESsT, care a asigurat echipa de traineri şi designul atelierului

Iulie 2010

 • informarea organizaţiilor cu privire la rezultatele selecţiei
 • pregătire notificare pentru schimbarea diagramei Gantt
 • discutarea cu partenerul NESsT a schimbărilor intervenite prin modificarea statutului organizaţiei
 • stabilirea documentelor necesare pentru clarificarea situaţiei parteneriatului şi notificarea AMPOSDRU
 • conferinţe online cu toţi partenerii pentru clarificarea aspectelor procedurale legate de raportare şi pregătirea dosarului pentru rambursare
 • colectarea documentelor pentru raportare – formate necesare
 • realizarea rapoartelor individuale ale echipei de proiect
 • planificarea procesului de consultanţă pentru dezvoltarea studiilor de fezabilitate
 • asistenţă acordată în teren de către consultanţii NESsT
 • pregătirea documentaţiei necesare pentru al doilea dosar de rambursare
 • pregătirea raportului tehnico-financiar corespunzător rambursării nr.2

August-septembrie 2010

 • raportul de curs este realizat şi transmis spre echipa de management,
 • întâlniri de management prin intermediul conferinţelor online
 • continuă procesul de dezvoltare a studiilor de fezabilitate de către cele 6 organizaţii selectate
 • consultanţii NESsT sprijina organizaţiile prin vizite directe şi asistenţă tehnică oferită prin intermediul e-mail-ului
 • finalizarea şi depunerea celei de a doua cereri de rambursare
 • elaborarea a 6 studii de fezabilitate şi trimiterea lor pentru evaluare
 • evaluarea studiilor de fezabilitate şi pregătirea selecţiei celor 3 ONG-uri care continuă procesul de dezvoltare a întreprinderilor sociale
 • colectarea documentaţiei necesare pentru raportare, conform procedurilor din proiect

Octombrie-noiembrie 2010

 • întâlniri de management prin intermediul conferinţelor online
 • pregătirea celui de al treilea atelier de lucru „Planificarea afacerii”
 • livrarea atelierului de lucru si realizarea raportului privind evenimentul
 • realizarea raportarilor conform procedurilor de lucru
 • colectarea documentaţiei necesare pentru raportare, conform procedurilor din proiect

Decembrie 2010-februarie 2011

 • întâlniri de management
 • selectarea celor 3 ONG-uri care continuă procesul de dezvoltare a întreprinderilor sociale
 • transmiterea rezultatelor selectiei
 • dezvoltarea a trei planuri de afacere
 • dezvoltarea a trei planuri de investitii
 • consultanţii NESsT sprijina organizaţiile prin vizite directe şi asistenţă tehnică oferită prin intermediul e-mail-ului
 • construirea retelei de suport pentru cele trei intreprinderi sociale
 • identificarea si contactarea posibililor investitori
 • demararea procedurilor de achizitii pentru dotarea intreprinderilor sociale
 • pregatirea evenimentelor de prezentare a planurilor de investitii si afaceri
 • colectarea documentaţiei necesare pentru raportare, conform procedurilor din proiect
 • realizarea raportarilor conform procedurilor de lucru

Martie 2011

 • întâlniri de management
 • realizarea evenimentelor de prezentare a planurilor de investitii si afaceri
 • consultanţii NESsT sprijina organizaţiile prin vizite directe şi asistenţă tehnică oferită prin intermediul e-mail-ului
 • achiziţionarea echipamentelor necesare pentru dotarea intreprinderilor sociale
 • colectarea documentaţiei necesare pentru raportare, conform procedurilor din proiect
 • realizarea raportarilor conform procedurilor de lucru

Aprilie – iunie 2011

 • întâlniri de management
 • întreprinderile sociale îşi încep activitatea
 • consultanţii NESsT sprijina organizaţiile prin vizite directe şi asistenţă tehnică oferită prin intermediul e-mail-ului
 • workshopuri şi ateliere de lucru pentru profesionalizarea personalului din întreprinderile sociale
 • schimburi de experienţă între echipele întreprinderilor sociale
 • colectarea documentaţiei necesare pentru raportare, conform procedurilor din proiect
 • realizarea raportarilor conform procedurilor de lucru

Iulie – august 2011

 • întâlniri de management
 • formare de diseminatori în economie socială: 10 reprezentanţi ai organizaţiilor ţintă au participat la cele 2 sesiuni de formare profesională ( 18 – 21 iulie, Timişoara, 22-25 august, Bucureşti), devenind, urmare a cursurilor, disminatori în economie socială
 • diseminarea conceptului de economie sociala – 5 evenimente de promovare organizate în locaţiile: Timişoara – 22 iulie, Iaşi – 4 august, Bucureşti – 26 august, Craiova – 30 august, Drobeta Tr. Severin – 31 august
 • întreprinderile sociale isi continua activitatea
 • consultanţii NESsT sprijină organizaţiile prin vizite directe şi asistenţă tehnică oferită prin intermediul e-mail-ului
 • schimburi de experienta intre echipele intreprinderilor sociale
 • realizarea unei brosuri de prezentare a studiilor de caz şi distribuirea acesteia în cadrul evenimentelor de promovare a conceptului de economie socială
 • colectarea documentaţiei necesare pentru raportare, conform procedurilor din proiect
 • realizarea raportarilor conform procedurilor de lucru

Septembrie 2011

 • dezvoltarea platformei de comunicare on-line
 • 3 evenimente de diseminare a conceptului de economie socială: 16 septembrie – Galaţi, 22 Septembrie – Alba Iulia, 23 Septembrie – Sibiu
 • conferinţa de închidere de proiect, 29 septembrie 2011, Bucureşti