Începând din octombrie 2009, Federaţia Filantropia în parteneriat cu Patriarhia Română şi cu asociaţia Nonprofit Enterprise and Self-sustainability Team – Europe (NESsT) a implementat proiectul ÎNTREPRINDERI SOCIALE PENTRU INCLUZIUNE SOCIALĂ. Proiectul s-a derulat pe parcursul a 24 de luni, până în septembrie 2011, pe teritoriul României, fiind susţinut financiar prin Programul Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU.

SCOPUL proiectului a fost crearea, la nivelul organizaţiilor membre, a capacităţii de iniţiere şi administrare a întreprinderilor sociale. Acestea vor acţiona ca instrumente practice şi inovative de creştere a sustenabilităţii financiare a organizaţiilor şi pentru promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile.

OBIECTIVE:
Dezvoltarea capacităţii organizaţionale şi tehnice a ONG-urilor ţintă de a planifica şi implementa întreprinderi sociale;
Îmbunătăţirea capacităţilor ONG-urilor ţintă de a identifica şi mobiliza resursele necesare pentru iniţierea de întreprinderi sociale;
Iniţierea şi administrarea eficientă a trei întreprinderi sociale focalizate pe oportunităţi de asigurare a locurilor de muncă şi integrarea socială pentru grupurile vulnerabile;
Sporirea oportunităţilor de integrare în muncă şi de asistare socială a membrilor grupurilor vulnerabile cu care ONG-urile ţintă lucrează;
Diseminarea conceptului de întreprindere socială ca model pentru incluziunea socială pentru alte 40 de ONG-uri partenere ale Bisericii Ortodoxe Române şi 40 de factori de decizie locali şi regionali.

În cadrul proiectului, 30 de persoane vulnerabile beneficiare ale ONG-urilor ţintă, au fost calificate pentru a obţine abilităţi corespunzatoare activităţilor de muncă din cadrul celor trei întreprinderi sociale. Din acestea, 15 au fost angajate. Ca urmare a implicării lor în proiect, organizaţiile beneficiare și-au dezvoltat capacitatea şi oferta de servicii sociale adresate persoanelor în nevoie din comunitate. 100 de persoane cu risc de excluziune socială au beneficiat indirect de serviciile celor trei noi intreprinderi sociale. Echipele organizaţiilor ţintă, implicate în activităţile de dezvoltare profesională din cadrul proiectului, vor putea, în final, să deservească mai bine, prin intermediul propriilor proiecte, 3.000 dintre beneficiarii organizaţiilor lor. Astfel, proiectul va contribui la crearea unei societăţi mai incluzive, creşterea calităţii vieţii şi reducerea inegalităţii prin promovarea serviciilor către grupurile vulnerabile şi creşterea accesului acestora la piaţa muncii.

În cadrul proiectului, partenerul NESsT aduce o vastă experienţă de lucru cu organizaţii neguvernamentale din regiuni în curs de dezvoltare ale lumii, cum sunt America Latina şi Europa Centrală şi de Est, pentru dezvoltarea de întreprinderi sociale ca instrument de dezvoltare locală şi integrarea socială a grupurilor defavorizate. NESsT a asigurat consultanţă de specialitate şi livrarea sesiunilor de instruire specifice. Federaţia Filantropia, Patriarhia Română şi NESsT au pus accentul atât pe susţinerea implementării procesului de dezvoltare a întreprinderilor sociale, cât şi pe integrarea acestuia în gama metodelor de intervenţie socială pe care le vor folosi în viitor.

Proiectul a debutat cu un exerciţiu de comunicare, analiza şi auto-evaluare. Organizaţiile membre ale Federaţiei vor primi spre completare chestionare de evaluare, pe baza acestora fiind definitivat design-ul primului atelier.
La acest prim atelier, denumit „Întreprinderi sociale”, au participat reprezentanţi ai tuturor ONG-urilor ţintă. Următorul pas a fost realizarea unor studii de perefezabilitate în cadrul ONG-urilor, de către persoanele ce au participat la primul atelier, cu sprijinul tuturor colegilor din organizaţie şi, de asemenea, cu sprijinul consultanţilor din echipa de proiect. Șase dintre ONG-uri, selectate pe baza procesului de elaborare a studiului de prefezabilitate, au continuat procesul.

În cadrul echipelor acestor șase organizaţii, s-au realizat studii de fezabilitate complexe pentru câte un concept de întreprindere socială, iar la finalul procesului, consultanţii au recomandat selectarea a trei idei, acelea care au cel mai bun potenţial pentru sustenabilitate şi succes. Reprezentanţi ai acestor trei organizaţii vor participa la atelierul „Planificarea afacerii” şi apoi vor dezvolta un plan de afaceri şi investitii, tot cu ajutorul consultanţilor.

Odată finalizate planurile de investiţii şi afaceri, au avut loc achiziţiile necesare iniţierii afacerilor, cu fonduri asigurate prin proiect şi, după selectarea beneficiarilor, s-au lansat cele trei întreprinderi sociale. Timp de 8 luni, partenerii au acordat asistenţă şi consultanţă permanentă în conducerea şi administrarea întreprinderilor sociale, pentru a asigura succesul şi sustenabilitatea acestora.

Persoanele implicate în administrarea întreprinderilor sociale au avut ocazia să cunoasca şi alte modele de întreprinderi sociale, prin intermediul unor vizite de studiu, şi au împărtășit din experienţa acumulată în cadrul unor conferinţe. Experienţele din proiect vor fi diseminate şi multiplicate și dupa finalizarea proiectului.

Proiectul sprijină dezvoltarea de noi întreprinderi sociale, ajutând astfel persoanele excluse social să obtină un loc de muncă într-un mediu protejat, pregătindu-i pentru piaţa muncii. De asemenea, proiectul a facilitat organizaţiilor participante crearea de noi servicii sociale, a promovat economia socială la nivel regional şi local şi cooperarea între organizaţiile implicate în economia socială şi alti susţinători locali interesaţi.