REZULTATE ale proiectului:

 •      25 de persoane din ONG-urile membre ale Federatiei Filantropia vor urma un program de instruire practica;
 •      80 de detinuti vor participa la cursuri de formare profesionala si vor beneficia de servicii de consiliere, mediere si orientare profesionala; cel putin 60 vor absolvi cursul de calificare profesionala;
 •      Doua structuri de economie sociala vor fi functionale si 20 de fosti detinuti vor fi inclusi in activitatile derulate in cadrul acestora;
 •      50 de detinuti vor fi selectionati pentru desfasurarea activitatilor de amenajare a structurilor de economie sociala;
 •      36 de unitati penitenciare vor elabora propuneri privind masuri inovative de reintegrare pe piata mucii si reintegrare sociala;
 •      24 de propuneri vor fi selectate si analizate;
 •      60 de lucratori din sistemul penitenciar vor fi instruiti in domeniile: formare de formatori, elaborarea si managementul proiectelor, dezvoltarea culturii antreprenoriale si a initiativelor de angajare si autoangajare in cadrul economiei sociale;
 •      15 lucratori din penitenciare vor participa la sesiuni de instruire practica in penitenciare din Italia;
 •      Va fi elaborat catalogul “Practici Europene in dezvoltarea locala integrata, promovarea ocuparii si incluziunii sociale”;
 •      Va fi elaborat un studiu comparativ al cadrului legislativ si analiza implicatiilor adoptarii diverselor modele de buna practica;
 •      Se va dezvolta un instrumentul de autoevaluare on-line: Atlasul interactiv;
 •      Se va dezvolta ghidul „Dezvoltare socio-economica integrata, ocupare si incluziune prin participare si parteneriat”;
 •      Se va dezvolta un portal web, cu atlas de bune practici, instrumente on-line, forum de discutii;
 •      Punct info -Centrul de Competenta in Dezvoltarea Locala Inclusiva si Integrata.