Grupa 2 – perioada 22-24 iulie 2020 – București

Azi, 24 iulie 2020, Federația Filantropia a încheiat a doua serie de instruire, organizată în cadrul programului de formare profesională, specializarea “Consilier în domeniul adicțiilor”, cod COR  263502, la Centrul Național de Formare Continuă ”Dumitru Stăniloaie”, care a întrunit profesioniști, reprezentanți ai organizațiilor membre ale Federației Filantropia, dornice în a se specializa în domeniul adicțiilor, cu precădere în adicțiile digitale.

Participanții au dobândit dobândi competențe specifice cu privire la: competențe informatice, sociale și civice; menținerea integrității și siguranței beneficiarilor; planificarea activităților; comunicarea cu beneficiarii; participarea la lucrul în echipa multidisciplinară; gestionarea actelor și documentelor beneficiarilor; prevenirea și informarea tinerilor și adulților privind problematica dependenței; consilierea persoanelor afectate direct sau indirect de dependență; îndrumarea pacientului pentru stabilirea tratamentului; monitorizarea pacientului în timpul tratamentului de dezintoxicare și post-tratament.

Cursul “Consilier în domeniul adicțiilor”, cod COR 263502, este autorizat de Autoritatea Națională de Calificări şi se va finaliza cu examen de absolvire. Certificatul de absolvire obținut este recunoscut la nivel naţional şi este autorizat de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale. Cursul este autorizat cu 76 ore de formare profesională, compuse din Module de teorie: 26 ore și Module de practică: 50 ore.

Autorizarea și organizarea acestui program de formare profesională, privind specializarea a 60 de profesioniști, a fost posibilă prin finanțarea oferită de către International Orthodox Christian Charities (IOCC).

Sesiunile de formare au fost organizate ținând cont de măsurile de prevenire a răspândirii infecției cu noul coronavirus SARS-CoV-2, conform Ordinului nr. 1.228 din 3 iulie 2020 și a altor Ordonanțe emise anterior. Federația Filantropia respecta toate regulile de distanțare fizică, a principiilor și măsurilor generale prevăzute (măști de protecție, soluție dezinfectantă, scaune distanțate etc.).