Joi, 05 decembrie 2019, în cadrul Hotelului Ibis Palatul Parlamentului, din București, s-a desfășurat Atelierul de lucru final planificat în cadrul proiectului “Politici publice alternative în domeniul sănătății” (Cod SIPOCA/ MySMIS: 245/ 111413), cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 şi implementat de Federația Filantropia în parteneriat cu Ministerul Sănătății.

La acest ultim eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Sănătății, ai Federației Filantropia și Patriarhiei Române, cât și ai grupului de lucru și experți implicați pe durata implementării activităților proiectului, având ca principale tematici de discuție următoarele subiecte:

  • prezentarea procesului participativ de elaborare a inițiativelor de politici publice alternative parcurs în activitățile din proiect;
  • prezentarea proiectului elaborat de inițiativă de politică publică alternativă;
  • prezentarea scrisorilor de susținere a propunerii de politică publică alternativă realizată în urma desfășurării activităților, primite din partea ONG-urilor membre și a partenerilor sociali implicați în activitățile proiectului;
  • prezentarea importanței acceptării de către Ministerul Sănătății a propunerii de Politică publică alternativă ” Eficientizarea sistemului de asistență medicală comunitară – Sănătate în comunitate” și obținerea răspunsului de acceptare.

Proiectul a demarat în data de 13 august 2018 și a avut o perioadă de derulare de 16 luni, cu un buget în valoare totală de 975.818,35 LEI, din care valoarea cofinanțării Uniunii Europene este de 939.527,57 LEI, iar contribuția proprie a Beneficiarului/ Partenerului este în valoare de 36.290, 78 LEI.