Săptămâna 10-14 iunie 2019 a reunit 26 de participanți, reprezentanți ai ONG-urilor membre ale Federației Filantropia și ai Ministerului Sănătății, ce au avut ca scop comun implicarea în procesul de definitivare a variantelor de propuneri publice alternative în domeniul sănătății, rezultate din activitatea de instruire, într-o inițiativă alternativă unică, conform de H.G. 775/2005.

Cele 5 Atelierele de lucru comune privind definitivarea propunerii de politică publică alternativă au fost organizate la Sinaia, Hotel Mara, fiind formate din câte 5 participanți fiecare, 1 formator și 4 reprezentanți de ONG.

Pe parcursul desfășurării lucrărilor s-au urmărit deopotrivă și aspecte precum:

  • analiza individuală și comparativă a variantelor aferente politicii publice, în formele rezultate în urma parcurgerii sesiunilor de instruire;
  • identificarea variantelor de soluționare pentru problema de politică publică rezultată și înscrisă în agenda de lucru;
  • estimarea preliminară a impactului (economic, social, de mediu etc.) pentru fiecare variantă a propunerii de politică publică;
  • estimarea preliminară a bugetului pentru fiecare variantă aferentă propunerii de politică publică;
  • identificarea, stabilirea procesului de consultare pentru fiecare variantă a propunerii de politică publică.

Rezultatele preconizate pentru această serie de ateliere constau în obținerea unei variante preliminare aferente propunerii de politică publică alternativă în domeniul sănătății, care urmează sa fie completată în acțiunile din viitorul imediat cu datele finale de fundamentare, rezultatele consultărilor cu factorii interesați, precum și cu informațiile din studiul de analiză de impact.

Proiectul “Politici Publice Alternative în Domeniul Sănătății” este implementat în parteneriat cu Ministerul Sănătății și cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar.