ATELIERE DE LUCRU  cu furnizorii de servicii medicale din Municipiul Craiova

Federația Filantropia, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, implementează proiectul “Politici publice alternative în domeniul sănătății” (Cod SIPOCA/ MySMIS: 245/ 111413), având ca obiectiv general creșterea capacitații ONG-urilor membre ale Federației Filantropia, de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice din domeniul sănătății.

În cadrul acestui proiect, se realizează un studiu de cercetare la nivel național, prin intermediul căruia va fi analizat stadiul actual al serviciilor de sănătate.

O etapă importantă a acestui demers a fost realizată prin organizarea a două focus-grupuri, cât și interviuri, în perioada 22-23 octombrie 2018, la Craiova. La aceste activități au participat reprezentanți din: Direcția de Sănătate Publică Craiova, Spitale de stat, Centrul de transfuzie, furnizori de servicii medicale și Asociația Vasiliada. Focus-grupurile au fost moderate de Adriana Căruntu și Monica Alexandru, în calitate de experți ai Federației Filantropia.

Temele de discuție în cadrul focus-grupurilor au fost:

  • Legislația care reglementează activitatea furnizorilor de servicii medicale, probleme identificate în practică și propuneri de îmbunătățire;
  • Probleme cu care se confruntă furnizorii de servicii medicale care pot fi rezolvate prin politici publice;
  • Propuneri de dezvoltare a serviciilor medicale la nivelul furnizorului de servicii medicale și la nivel local;
  • Exemple de bune practici în activitatea medicală la nivel local și național.

Participanții au fost organizați pe grupe de lucru, moderate de câte un lider, cele două evenimente finalizându-se prin discuții în care s-au identificat soluții, cât și propuneri de îmbunătățire a legislației și activității furnizorilor de servicii medicale.

Această etapă a activității de cercetare va fi urmată de alte două întâlniri de lucru de tip focus-grup, care vor fi organizate la Cluj-Napoca și Iași și care vor fi adresate furnizorilor de servicii medicale din aceste județe.

ATELIERE DE LUCRU  cu furnizorii de servicii medicale din Municipiul Craiova