În perioada 01 – 05 octombrie 2019 s-au desfășurat la Sinaia Atelierele de lucru comune în vederea finalizării politicii publice alternative în domeniul sănătății ”Sănătate în comunitate”.

Grupul de lucru a fost format din reprezentanții ONG-urilor membre ale Federației Filantropia și din cei 5 formatori, precum și 1 reprezentant expert în elaborarea de politici publice alternative (PPA) din partea Ministerului Sănătății, sub îndrumarea celor 2 consultanți în elaborare de politici publice.

S-a urmărit atât realizarea Analizei SWOT pentru cele 5 obiective ale variantei de soluționare a inițiativei de PPA (ce privește multifuncționalitatea Centrelor comunitare integrate (CCI), mobilitatea, informarea/promovarea și conștientizarea în rândul populației cu privire la importanța furnizării serviciilor socio-medicale oferite de CCI-uri, relații interinstituționale, metode de lucru), cât și realizarea Planului de acțiune cf. HG 577/2006, privind implementarea acesteia, prin dezvoltarea mecanismelor pentru implementare, monitorizare și evaluare a măsurilor propuse.

Atelierele de lucru au vizat:

a) prezentarea rezultatelor consultării cu factorii interesați realizate în cadrul conferințelor regionale privind dezvoltarea responsabilității civice și a dialogului social;
b) finalizarea propunerii de PPA;
c) realizarea unui plan de acțiune privind implementarea PPA;
d) stabilirea instrumentelor și mecanismelor pentru implementarea, monitorizarea și evaluarea măsurilor de PP, incluzând o structură mixtă inovativă (ONG-uri, autorități publice) de monitorizare și evaluare, implementare PPA;
e) prezentarea și utilizarea de instrumente specifice de susținere și promovare a propunerii de PPA (lobby, advocacy) adecvate.

Propunerea de politică publică alternativă (proiect), bazată pe rezultatele Atelierelor de lucru de la Sinaia (10–14.06.2019), desfășurate cu reprezentanții organizațiilor membre ale Federației Filantropia, ale cercetării derulate în cadrul fundamentării PPA și ale analizei de impact (studiu de impact), cât și a rezultatelor desfășurării Conferințelor regionale (București, 11.09.2019, Iași, 13.09.2019 și Cluj Napoca, 17.09.2019) privind analizarea și dezbaterea formei preliminare a propunerii de politică publică alternativă în domeniul socio-medical, a identificat ca variantă de soluționare recomandată: Centre Comunitare Integrate multifuncționale care furnizează servicii comunitare integrate și utilizează tehnologii medicale mobile.

Schimbări preconizate: elaborarea și aplicarea unei propuneri de politică publică alternativă în domeniul sănătății cu privire la multifuncționalitatea Centrelor Comunitare Integrate în ceea ce privește serviciile medicale furnizate prin telemedicină, donare de sânge, screening, ar conferi acestor centre pe lângă o competență medicală și de nursing foarte bine încadrată și o eficientizare sporită a furnizării serviciilor comunitare în teritoriul arondat.