poca-2

În zilele de 3 și 4 decembrie 2018 au fost organizate la Iași, atelierele de lucru cu furnizorii de servicii medicale, ateliere desfășurate de către Federația Filantropia, în parteneriat cu Ministerul Sănătății în cadrul Proiectului ,,Politici publice alternative în domeniul sănătății”.

Prima zi a debutat cu realizarea de interviuri semistructurate cu specialiști de la spitale de stat și private.

În a doua zi, au fost organizate 2 focus grupuri la care au participat 19 reprezentanți ai furnizorilor de servicii medicale din Iași.

Temele de lucru pentru participanți au fost:

  • legislația care reglementează activitatea furnizorilor de servicii medicale,
  • probleme identificate în practică și
  • propuneri de îmbunătățire (legi, normative, reglementări, ordine, hotărâri, standarde etc.)ș
  • provocările cu care se confruntă furnizorii de servicii medicale care pot fi soluționate prin politici publice (sistemice, organizaționale, resurse financiare, umane, materiale, informaționale, alte tipuri);
  • propuneri de dezvoltare a serviciilor medicale la nivelul furnizorului de aceste servicii și la nivel local;
  • exemple de bune practici în activitatea medicală la nivel local și național.

Din parteaFederației Filantropia, în calitate de experți, grupurile au fost moderate decătre AdrianaCăruntu și Monica Alexandru, care s-au implicat direct în discuțiileparticipanților, au oferit explicații asupra modului de lucru, felului în careeste indicat să fie sintetizate informațiile și au adresat întrebări de clarificareacolo unde a fost cazul.Atelierelede lucru de la Iași vor fi continuate și completate cu activitățile decercetare care urmează să se desfășoare în cadrul atelierelor de lucru de la București, din viitorul apropiat.

proiect-cofinantat