poca-2

În zilele de 14 și 15 noiembrie au continuat – de această dată la Cluj – atelierele de lucru cu furnizorii de servicii medicale, ateliere desfășurate de către Federația Filantorpia, în parteneriat cu Ministerul Sănătății.

În cadrul proiectului se realizează pași importanți în cercetarea desfășurată la nivel național, prin intermediul căreia se analizează stadiul actual al serviciilor de sănătate.

Cele două zile de ateliere derulate la Cluj au fost intense în activități, atât în ceea ce privește partea de focus – grupuri, cât și în partea de realizare de interviuri semistructurate.

La aceste ateliere de lucru au participat reprezentanți din: Direcția de Sănătate Publică Cluj, manageri de spitale, coordonatori de centre medico-sociale, medici, psihologi, farmaciști clinicieni, asistenți medicali, precum și directorul Centrului de Îngrijri Paliative Sfântul Nectarie din Cluj.

Temele de lucru pentru participanți au fost:

  • Legislația care reglementează activitatea furnizorilor de servicii medicale, probleme identificate în practică și propuneri de îmbunătățire (legi, normative, reglementări, ordine, hotărâri, standarde, alte tipuri);
  • Probleme cu care se confruntă furnizorii de servicii medicale care pot fi soluționate prin politici publice (sistemice, organizaționale, resurse financiare, resurse umane, resurse materiale, resurse informaționale, alte tipuri);
  • Propuneri de dezvoltare a serviciilor medicale la nivelul furnizorului de servicii medicale și la nivel local;
  • Exemple de bune practici în activitatea medicală la nivel local și național.

Din partea Federației Filantropia, în calitate de experți, grupurile au fost moderate de către Adriana Căruntu și Monica Alexandru, care au împărțit participanții pe echipe de lucru. Participanții au adus completări informațiilor furnizate de celelalte echipe. Moderatorii s-au implicat direct în discuțiile participanților, au oferit explicații asupra modului de lucru, felului în care este indicat să fie sintetizate informațiile și au adresat întrebări de clarificare acolo unde a fost cazul.

Toate informațiile primite de la participanți au fost notate de către moderatori, pentru a avea datele complete, pe baza cărora se va alcătui imaginea de ansamblu a studiului realizat în cadrul proiectului.

Acestea se vor completa cu activitățile de cercetare care urmează să se desfășoare în atelierele de lucru de la Iași, în viitorul apropiat.

proiect-cofinantat