poca-2

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente
Operațiunea: Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune în administrația publica ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP
Titlul proiectului: ”Politici publice alternative în domeniul sănătății”
Contract de finanțare: 226/13.08.2018
Cod SIPOCA/SMIS2014+: 245/111413

Nr. înregistrare 6/ 14.01.2019

COMUNICARE PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE SELECȚIE
A 60 DE PERSOANE CARE VOR PARTICIPA LA ACTIVITĂȚILE DE FORMARE PROFESIONALĂ ȘI CARE VOR CONSTITUI GRUPUL ȚINTĂ DIN CADRUL PROIECTULUI
”Politici publice alternative în domeniul sănătății”
SIPOCA 245/ My SMIS 111413

Începând cu 13 august 2018, Federația Filantropia în parteneriat cu Ministerul Sănătății implementează proiectul “Politici publice alternative în domeniul sănătății” (Cod SIPOCA/ MySMIS: 245/ 111413).

În acest context, în perioada 20 decembrie 2018 – 12 ianuarie 2019, Federația Filantropia a derulat procedura de selecție a 60 de persoane care vor participa la activitățile de formare profesională (sesiuni de instruire – subactivitatea 3.6)  și care vor constitui grupul țintă din cadrul proiectului, cu respectarea legislației în vigoare și a procedurilor interne.

Anunțul de selecție a grupului țintă a fost postat pe site-ul instituției Beneficiarului, iar termenul limită pentru depunerea candidaturilor a fost 09 ianuarie 2019, ora. 15.00.

În urma publicării anunțului au depus dosarul de înscriere 60 de persoane care provin din 20 de ONG-uri membre ale Federației Filantropia, respectiv:

 1. Asociația Diaconia
 2. Fundația Solidaritate și Speranță Iași
 3. Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu
 4. Asociația Vasiliada – Craiova
 5. Fundația Filantropia Timișoara
 6. Asociația Filantropica Medical-Creștină – Christiana, filiala Cluj
 7. Asociația Centrul Diaconal Casa Creștină Târgoviște
 8. Asociația Filantropia Ortodoxă de Alba Iulia
 9. Fundația pentru copii “Sfântul Sava de la Buzău”
 10. Fundația „Episcop Melchisedec” – Filiala Bacău
 11. Asociația „Sfântul Voievod Ştefan cel Mare” – Hârja
 12. Asociația Creştină de Caritate şi Ajutor „Ovidenia Bacău 2005”
 13. Asociația Filantropia Arad
 14. Asociația Filantropia Oradea
 15. Asociația Socio-Culturală Matei Basarab
 16. Asociația Filantropia Severin
 17. Asociația “Filantropia Porolissum”
 18. Asociația Filantropia Ortodoxă Deva
 19. Asociația Filantropia Maramureșeană
 20. Asociația Sf. Iosif Mărturisitorul

Toți candidații au corespuns criteriilor de selecție fiind admiși în vederea participării la sesiunile de instruire din domeniul elaborării politicilor publice de sănătate aferente Strategiei Naționale de Sănătate (SNS).

proiect-cofinantat