poca-2

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente
Operațiunea: Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune în administrația publica ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP
Titlul proiectului: ”Politici publice alternative în domeniul sănătății”
Contract de finanțare: 226/13.08.2018
Cod SIPOCA/SMIS2014+: 245/111413

Nr înregistrare 21/ 21.01.2019

 

COMUNICARE PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE SELECȚIE A EXPERȚILOR IMPLICAȚI ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
”Politici publice alternative în domeniul sănătății”
SIPOCA 245/ My SMIS 111413

În perioada 14 – 21 ianuarie 2019, Federația Filantropia a derulat procedura de selecție a 5 experți Formatori (subactivitatea 3.4) în vederea constituirii echipei de implementare a proiectului, cu respectarea legislației în vigoare și a procedurilor interne. Anunțul de selecție a experților a fost postat pe site-ul instituției, iar termenul limită pentru depunerea candidaturilor a fost 17 ianuarie 2019, ora. 15.00.

În urma publicării anunțului au depus dosarul:

  • TORJE Claudia
  • PAICA Dana
  • CIOBANU Cristina
  • MELANIA Coman
  • DANIEL Filimon

Admiși:

  1. TORJE Claudia – Expert Formator
  2. PAICA Dana – Expert Formator
  3. CIOBANU Cristina – Expert Formator
  4. COMAN Melania – Expert Formator
  5. DANIEL Filimon – Expert Formator

ATELIERE DE LUCRU cu furnizorii de servicii medicale din Municipiul Craiova