COMUNICAT DE PRESĂ

Dată: 25 noiembrie 2019

Conferința de finalizare a proiectului
“Politici publice alternative în domeniul sănătății”
București, 25 Noiembrie 2019, ora 14:00, Hotel Ibis Palatul Parlamentului

 

Luni, 25 noiembrie 2019, ora 14:00, în cadrul Hotelului Ibis Palatul Parlamentului, din București, s-a desfășurat Conferința de finalizare a proiectului “Politici publice alternative în domeniul sănătății” (Cod SIPOCA/ MySMIS: 245/ 111413), cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 şi implementat de Federația Filantropia a Patriarhiei Române în parteneriat cu Ministerul Sănătății.

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea capacitații ONG-urilor membre ale Federației Filantropia din domeniul socio-medical, de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice aferente obiectivelor specifice din cadrul „Strategiei Naționale de Sănătate 2014 – 2020”.

La acest eveniment au participat reprezentanții organizațiilor membre ale Federației Filantropia, reprezentanți ai Ministerului Sănătății, ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, ai Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, cât și din partea Spitalului de pediatrie Ploiești, al trustului de presă Basilica (Trinitas TV, Ziarul Lumina), al Academiei Române – Institutul de Cercetare al Calității vieții, Fundației Profilaxis Timișoara, experții implicați în activitățile proiectului și alți parteneri sociali interesați.

În cadrul conferinței a fost realizată o prezentare generală a proiectului care a ajuns la final, evidenţiindu-se activităţile desfăşurate, partenerii proiectului şi rolul acestora în derularea lui, precum şi componenţa grupului-ţintă. De asemenea, au fost prezentate rezultatele obţinute şi concluziile de final ale proiectului, dar şi elementele noi acumulate în ceea ce priveşte elaborarea propunerilor de politici publice din domeniul sănătăţii şi capacitatea organizaţiilor implicate de a demara alte procese similare.

După cum a arătat Olivia Bîrdici, managerul proiectului, obiectivele propuse au vizat instruirea a 60 de persoane din 20 de organizații membre ale Federației Filantropia pentru formularea şi promovarea propunerii de politică publică alternativă în sănătate, dezvoltarea de proceduri şi mecanisme pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea, susţinerea şi promovarea altor propuneri de acest tip, precum şi consolidarea dialogului social şi civic cu factorii interesaţi din cadrul derulării procesului participativ de elaborare a propunerilor de politici publice în domeniul sănătăţii.

Finalitatea concretă a proiectului a constat în elaborarea propunerii politicii publice alternative intitulate „Eficientizarea Sistemului de Asistenţă Medicală Comunitară – Sănătate în Comunitate”. Aceasta vine în întâmpinarea problemelor cauzate de accesul deficitar al populaţiei din grupurile vulnerabile şi mediul rural la serviciile de sănătate centrate pe prevenţie, recomandând ca variantă de soluţionare „Eficientizarea sistemului de servicii comunitare cu Centre Comunitare Integrate Multifuncţionale care furnizează servicii comunitare integrate şi utilizează tehnologii medicale mobile (screening, telemedicină, centre mobile de donare sanguină)”.

Rezultatul acestui proiect, propunerea de politică publică alternativă, cumulează rezultatele activităţilor de cercetare, instruire şi schimb de cunoştinţe şi bune practici şi este în sine un instrument de lucru pentru reţeaua de organizaţii membre şi parteneri ai beneficiarului, Federația Filantropia, dar poate constitui şi o bază pentru alte programe de formare în politici sociale, dintr-o perspectivă aplicată.

Proiectul a demarat în data de 13 august 2018 și a avut o perioadă de derulare de 16 luni, cu un buget în valoare totală de 975.818,35 LEI, din care valoarea cofinanțării Uniunii Europene este de 939.527,57 LEI, iar contribuția proprie a Beneficiarului/ Partenerului este în valoare de 36.290, 78 LEI.

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa:

Managerului de proiect: Olivia Nicoleta BÎRDICI / Expert comunicare: Andreea POPESCU

Telefon: +40741.088.936/ +40742.010.817 Email: office.sipoca245@federatia-filantropia.ro