Conferința regională organizată în data de 11.09.2019, la București, Hotel Ibis Palatul Parlamentului, a avut ca scop dezvoltarea responsabilității civice și a dialogului social prin implicarea și consultarea factorilor interesați de problema identificată, ce face obiectul propunerii politicii publice alternative în domeniul sănătății, elaborată conform HG 775/ 2005 de Federația Filantropia pentru Ministerul Sănătății, și anume: Accesul deficitar al populației din grupuri vulnerabile și mediul rural la servicii de sănătate centrate pe prevenire”.

Consultarea publică a întrunit reprezentanți ai unor instituții relevante, precum: Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Asociația Salvatorilor Voluntari pentru Situații de Urgență (A.S.V.S.U.), Spitalul de Pediatrie Ploiești, Organizația Umanitară CONCORDIA, Primăria Chiajna, Arhiepiscopia Bucureștilor, Asociația Socio-culturală ”Matei Basarab„ Slobozia, Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, 2, 3, 4, 5 și 6, Fundația Bucuria Ajutorului, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România, Colegiul Medicilor București, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Asociația Centrul Diaconal ”Casa Creștină” Târgoviște, Direcția Medicală – Ministerul Afacerilor Interne – Spitalul de Urgență “Prof. Dr. Dimitrie Gerota”, Asociația Mame pentru Mame, SC Global Commercium Development SRL, Fundația Geron, Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului, Centrul Medical Neolife, Fundația Sfânta Macrina, SC CareDirect SRL, Fundația Profilaxis, ACUMEDICA, Centrul de terapie si tratament Spitalul ”Sfântul Stelian” etc, care au contribuit cu opinii și soluții de îmbunătățire a propunerii de politică publică alternativă în domeniul sănătății, pornind de la cele 5 teme de discuție:

  • Sprijinirea implicării Administrației Publice Locale în ceea ce privește creșterea multifuncționalității Centrelor Comunitare Integrate (CCI) în desfășurarea de activități specifice pentru comunitate, care să faciliteze accesul la sănătate prin tehnologie în cazul serviciilor medicale, precum: screening, telemedicină, donare de sânge etc.;
  • Facilitarea accesului populației la serviciile medicale de screening în cadrul Centrelor Comunitare Integrate (CCI), folosind stații mobile dotate cu echipament corespunzător;
  • Eficientizarea serviciilor medicale de specialitate de tip telemedicină, în cadrul Centrelor Comunitare Integrate (CCI);
  • Informarea, promovarea, conștientizarea importanței și înlesnirea mobilității populației oferite de Centrele Comunitare Integrate (CCI) cu privire la donarea de sânge;
  • Încurajarea participării elementului privat (actori economici, actori ne-guvernamentali etc.) în ceea ce privește creșterea gradului de mobilitate și multifuncționalitate a Centrelor Comunitare Integrate (CCI) în acordarea serviciilor medico-sociale.

Modalitatea de lucru a consultărilor din cadrul evenimentului s-a bazat pe un proces participativ cu implicarea tuturor participanților din sală (53 de persoane), iar scopul comun a fost acela de a contribui la îmbunătățirea propunerii de politică publică alternativă în domeniul sănătății ce vizează Eficientizarea sistemului de asistență medico-socială comunitară (SĂNĂTATE în COMUNITATE), respectiv eficientizarea activității Centrelor Comunitare Integrate prin dezvoltarea coordonatelor de mobilitate și multifuncționalitate (CCI-urile sunt reglementate de OUG nr. 18/2017, iar activitatea lor, în linii generale, este conturată de Normele metodologice publicate în iunie 2019).

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului „Politici publice alternative în domeniul sănătății” (Cod SIPOCA/ MySMIS: 245/111413), cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar.