Conferința regională organizată în data de 17.09.2019, la Cluj-Napoca, Hotel Ary, a avut ca scop dezvoltarea responsabilității civice și a dialogului social prin implicarea și consultarea factorilor interesați de problema identificată, ce face obiectul propunerii politicii publice alternative în domeniul sănătății, elaborată conform HG 775/ 2005 de Federația Filantropia pentru Ministerul Sănătății, și anume: Accesul deficitar al populației din grupuri vulnerabile și mediul rural la servicii de sănătate centrate pe prevenire”.

Consultarea publică a întrunit reprezentanți ai unor instituții relevante, precum: Ministerul Sănătății, Direcția de Sănătate Publică Cluj, Ministerul Sănătății – Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică (MS-DGAMSP) Cluj, Casa de Asigurări de Sănătate Cluj, Institutul Oncologic Cluj, Asociația pentru Protejarea și Ajutorarea handicapaților Motor Cluj (APAHM), Asociația Filantropică Medical Creștină Christiana – Filiala Cluj – Program ”Sfântul Dimitrie Basarabov” de informare și consiliere în adicții,  Centrul ”Sfântul Pantelimon”, Policlinica fără plată ”Sfântul Pantelimon”, Centrul de Servicii Sociale ”Acoperământul Maicii Domnului”, Centrul ”Sfântul Vasile cel Mare”, Parohia Ortodoxă Română Cojocna, Asociația Filantropia Maramureșeană, Asociația ”Sfântul Nectarie” Cluj, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, Protopopiatul Ortodox Român Cluj 4, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj, Asociația pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România (APAH – RO) filiala Cluj, Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca, Asociația Filantropia Porolissum, Episcopia Sălajului, Mitropolia Clujului, Asociaţia Filantropică „Sfântul Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, Serviciul Public de Asistență Socială Apahida, Arhiepiscopia Sibiului, Societatea Română de Cancer etc. care au contribuit cu opinii și soluții de îmbunătățire a propunerii de politică publică alternativă în domeniul sănătății, pornind de la cele 5 teme de discuție:

  • Sprijinirea implicării Administrației Publice Locale în ceea ce privește creșterea multifuncționalității Centrelor Comunitare Integrate (CCI) în desfășurarea de activități specifice pentru comunitate, care să faciliteze accesul la sănătate prin tehnologie în cazul serviciilor medicale, precum: screening, telemedicină, donare de sânge etc.;
  • Facilitarea accesului populației la serviciile medicale de screening în cadrul Centrelor Comunitare Integrate (CCI), folosind stații mobile dotate cu echipament corespunzător;
  • Eficientizarea serviciilor medicale de specialitate de tip telemedicină, în cadrul Centrelor Comunitare Integrate (CCI);
  • Informarea, promovarea, conștientizarea importanței și înlesnirea mobilității populației oferite de Centrele Comunitare Integrate (CCI) cu privire la donarea de sânge;
  • Încurajarea participării elementului privat (actori economici, actori ne-guvernamentali etc.) în ceea ce privește creșterea gradului de mobilitate și multifuncționalitate a Centrelor Comunitare Integrate (CCI) în acordarea serviciilor medico-sociale.

Modalitatea de lucru a consultărilor din cadrul evenimentului s-a bazat pe un proces participativ cu implicarea tuturor participanților din sală (48 de persoane),  iar scopul comun a fost acela de a contribui la îmbunătățirea propunerii de politică publică alternativă în domeniul sănătății ce vizează Eficientizarea sistemului de asistență medico-socială comunitară (SĂNĂTATE în COMUNITATE), respectiv eficientizarea activității Centrelor Comunitare Integrate prin dezvoltarea coordonatelor de mobilitate și multifuncționalitate (CCI-urile sunt reglementate de OUG nr. 18/2017, iar activitatea lor, în linii generale, este conturată de Normele metodologice publicate în iunie 2019).

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului „Politici publice alternative în domeniul sănătății” (Cod SIPOCA/ MySMIS: 245/111413), cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar.