focus-6

DISEMINAREA REZULTATELOR ACTIVITĂȚII DE CERCETARE ȘI A CELEI DE FORMARE din cadrul proiectului ”FOCUS – Consolidarea Capacității lucrătorilor sociali în oferirea abilităților de viață” cu tematica: ”Instrumente de sustenabilitate și transferabilitate pentru aplicarea abilităților de viață

 

În data de 26 noiembrie 2019, începând cu ora 09:00, Federația Filantropia a desfășurat în cadrul Centrului National de Formare Continuă ”Dumitru Staniloaie” din București evenimentul privind diseminarea rezultatelor activitățiilor de cercetare și de formare, realizate în cadrul proiectului ”FOCUS – Consolidarea Capacității lucrătorilor sociali în oferirea abilităților de viață”.

Acest proiect este implementat de către SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 3P (PADRE PINO PUGLISI), Italia, în parteneriat cu ASSOCIAZIONE PER LA MOBILITAZIONE SOCIALE ONLUS (ITALIA), COOPERATIVA DESINCOOP (PORTUGALIA) și FEDERATIA FILANTROPIA (ROMÂNIA). A demarat în luna ianuarie 2018, având o durată de 26 de luni, fiind finanțat prin Programul Uniunii Europene ERASMUS + – KEY ACTION 2 – Parteneriat Strategic pentru Educația Adulților (Dezvoltare – Inovare) Runda 1 – ID: 2017-1- IT02 – KA204 – 036916.

OBIECTIVELE Evenimentului au fost prezentate din perspectiva asigurării transferabilității și a sustenabilității proiectului și au vizat:

  • Prezentarea concluziilor studiului privind impactul abilităților de viață asupra muncii lucrătorilor sociali și identificarea nevoilor de învățare, prin revizuirea literaturii de specialitate (Activitatea 1);
  • Prezentarea componentei de instruire privind abilitățile de viață necesare în munca lucrătorilor sociali (Activitatea 2);
  • Prezentarea platformei on-line interactive dedicată evaluării deprinderilor de viață necesare în domeniul asistenței sociale (Activitatea 3) project-focus.eu, element comun pentru toți asistenții sociali din cele 3 țări.

Această acțiune face parte din seria celor trei evenimente de multiplicare și diseminare a rezultatelor proiectului, planificate cu următoarele tematici: ”Modul în care abilitățile de viață ar putea afecta munca zilnică a lucrătorilor sociali” – Portugalia (19 martie 2019), ”Instrumente de sustenabilitate și transferabilitate pentru aplicarea abilităților de viață” – România (26 noiembrie 2019) și ”Traiectorii privind includerea competențelor abilităților de viață în domeniul social” – Italia.

Au fost prezenți reprezentanții organizațiilor membre ale Federației Filantropia, reprezentanți ai Centrelor sociale din Arhiepiscopia Bucureștiului, studenți din cadrul Facultății de Sociologie și Asistență socială București, Facultății de Teologie Ortodoxă – Asistență socială, cât și reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale, trustului de presă Basilica (Trinitas TV), experții implicați în activitățile proiectului și alți asistenți sociali interesați de domeniul abilităților de viață.

La nivel regional, proiectul urmărește recunoașterea de către autorități a importanței educației abilităților de viață în munca asistenților sociali, la nivel național, includerea unor astfel de măsuri în programele educaționale naționale, iar la nivel european, aderarea altor ONG-uri la modelul FOCUS prin intermediul platformei on-line și sensibilizarea instituțiilor politice europene cu privire la importanța dobândirii competențelor abilităților de viață de către profesioniștii din domeniul social.

 

focus-7