În cadrul proiectului ”FOCUS-Fostering the Capacity of social worker delivering edUcation on life Skills” (FOCUS – Consolidarea Capacității lucrătorilor sociali în oferirea abilităților de viață), finanțat prin Programul Uniunii Europene ERASMUS + – KEY ACTION 2 – Parteneriat Strategic pentru Educația Adulților (Dezvoltare – Inovare) Runda 1 – ID: 2017-1- IT02 – KA204 – 03691, a avut loc în data de 24 aprilie 2018, la Palermo, Italia, prima întâlnire de management, din seria de 3 întâlniri transnaționale.

FOCUS - Consolidarea Capacității lucrătorilor sociali în oferirea abilităților de viațăEvenimentul, desfășurat pe durata unei zile, a fost coordonat de către organizația SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 3P (PADRE PINO PUGLISI) ITALIA, beneficiarul proiectului. La acest eveniment au participat câte 4 specialiști (coordonator de proiect, coordonator programe sociale, 2 asistenți sociali) din partea fiecărui partener, respectiv din partea organizațiilor ASSOCIAZIONE PER LA MOBILITAZIONE SOCIALE ONLUS (ITALIA), COOPERATIVA DESINCOOP (PORTUGALIA) și FEDERATIA FILANTROPIA (ROMÂNIA).

Principale obiective ale întâlnirii de lucru au vizat: stabilirea calendarului detaliat al activităților, fixarea mecanismului de comunicare între parteneri, discutarea detaliată a bugetului între parteneri, armonizarea modalităților de raportare (tehnic si financiar) în conformitate cu Ghidul solicitantului.

Proiectul se va implementa pe o durată de 26 de luni, timp în care cele 4 organizații partenere vor avea o colaborare strânsă, o abordare multidisciplinară și integrată, în vederea atingerii obiectivelor stabilite prin proiect:

  1. Realizarea unui studiu privind impactul abilităților de viață asupra muncii lucrătorilor sociali și identificarea nevoilor de învățare, prin revizuirea literaturii de specialitate;
  2. Sesiuni de instruire privind abilitățile de viață necesare în munca lucrătorilor sociali;
  3. Realizarea unei platforme on-line interactive pentru evaluarea deprinderilor de viață necesare în domeniul asistenței sociale.

De asemenea, în cadrul proiectului vor fi organizate trei evenimente de multiplicare și diseminare a rezultatelor obținute.

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_EN