Seria celor 3 întâlniri transnaționale de management, din cadrulproiectului FOCUS – Consolidarea Capacității lucrătorilor sociali în oferirea abilităților de viață, finanțat prin Programul UniuniiEuropene ERASMUS + – KEY ACTION 2 – Parteneriat Strategic pentru EducațiaAdulților (Dezvoltare – Inovare) Runda 1 – ID: 2017-1- IT02 – KA204 – 03691, a continuatcu cea de-a doua întâlnire, organizată în data de 20 noiembrie 2018, în localitateaGuimaraes, Portugalia.

La eveniment au participat din partea fiecărui partener, 4 specialiști, respectiv:  un coordonator de proiect, un coordonator programe sociale și 2 asistenți sociali.

Organizațiile partenere, SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 3P (PADRE PINO PUGLISI) ITALIA, beneficiarul proiectului, ASSOCIAZIONE PER LA MOBILITAZIONE SOCIALE ONLUS (ITALIA), COOPERATIVA DESINCOOP (PORTUGALIA) și FEDERATIA FILANTROPIA (ROMÂNIA) s-au reunit în vederea discutăriistadiului implementării proiectului (aspecte administrative și financiare), pentru prezentarea normelor europene privind vizibilitatea care se aplică prezentului proiect, planificarea activității de cercetare și actualizarea analizei de risc. A fost, de asemenea, stabilit calendarul detaliat al activităților viitoare, cât și armonizate modalitățile de raportare (tehnic si financiar) în conformitate cu Ghidul solicitantului.

Proiectul se va implementa pe o durată de 26 de luni, timp în care cele 4 organizații partenere vor avea o colaborare strânsă, o abordare multidisciplinară și integrată, în vederea atingerii următoarelor obiective:

1. Realizarea unui studiu privind impactul abilităților de viață asupra muncii lucrătorilor sociali și identificarea nevoilor de învățare, prin revizuirea literaturii de specialitate;

2. Sesiuni de instruire privind abilitățile de viață necesare în munca lucrătorilor sociali;

3. Realizarea unei platformeon-line interactive pentru evaluarea deprinderilor de viață necesare îndomeniul asistenței sociale.Deasemenea, în cadrul proiectului vor fi organizate trei evenimente demultiplicare și diseminare a rezultatelor obținute.