1. Informații generale:

Titlu proiect: Adapting to the new

Finanțator: Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, Cod proiect: 2021-2-RO01-KA210-ADU-000048901

Numele promotorului proiectului: Federația Filantropia București

Numele partenerului: Associazione Forma Mentis, Fisciano, Italia

Perioada de implementare a proiectului: 18 luni (1 aprilie 2022 – 30 septembrie 2023)

Bugetul proiectului: 60.000 €

Cuvinte cheie:

• Îmbătrânire activă
• Incluziunea, promovarea egalității și a nediscriminării
• Abilități și competențe digitale

Populația României de 65+ ani era de 13,2% în 2019, cu 3500 de mii de persoane de 65+ ani care erau în șomaj și inactive economic, iar în mai puțin de 50 de ani populația care are 65+ ani va depăși 50%, conform unui raport al Comitetului Național pentru Populație și Dezvoltare.

2. Scopul proiectului este de a crește gradul de conștientizare cu privire la importanța îmbătrânirii active și a nevoii persoanelor în vârstă de educație și orientare digitală, pentru a evita discriminarea și excluziunea socială.

3. Obiective specifice ale proiectului:

 • dotarea a 10 persoane care lucrează cu bătrânii din cele 2 comunități transnaționale (din România și Italia) implicate în proiect cu cunoștințe care le vor crește capacitatea de lucru cu persoanele în vârstă și mai ales cu persoanele în vârstă care doresc să adopte o îmbătrânire activă. Ei vor învăța în această activitate să dezvolte programe de învățământ adaptate, resurse educaționale, să ofere un curs de formare grupului țintă;
 • să promoveze cunoștințele digitale de bază despre internet banking și cumpărături online pentru produse de necesitate, cum ar fi medicamente, chiar și alimente atunci când este necesar, deoarece acest lucru s-a dovedit a fi din ce în ce mai util în pandemie, în special pentru persoanele în vârstă;
 • să-și dezvolte propriile strategii pentru îmbătrânirea activă în rândul persoanelor în vârstă;
 • să dezvolte abilități sociale și de integrare ale lucrătorilor cu bătrânii care ar putea fi folosite pentru a ajuta persoanele în vârstă să fie protejate de excluziune și discriminare;
 • consolidarea capacității organizațiilor cu pregătirea angajaților care lucrează cu bătrânii pe cele două teme (îmbătrânire activă și dobândirea de minime competențe digitale).

4. Grupuri țintă: acest proiect se adresează către două grupuri țintă diferite:

 • 10 lucrători cu bătrânii din cele 2 organizații/țări partenere (5 lucrători pentru fiecare organizație) trebuie să fie perfecționați cu privire la cele două teme.
 • activitățile lucrătorilor cu bătrânii pot ajuta persoanele în vârstă să-și facă prieteni, să dobândească noi competențe sociale și digitale, să dezvolte încredere, rezistență și, dacă este posibil, să contribuie la economie și societate.

5. Activități principale:

 • Activități de management (diseminare, informare, evaluare, monitorizare);
 • Manual pentru conștientizarea și înțelegerea îmbătrânirii active și a importanței de a deține abilitățile digitale de bază în rândul persoanelor în vârstă;
 • Activitate de formare a lucrătorilor cu bătrânii în domeniul incluziunii sociale pe tema îmbătrânirii active și a dobândirii cunoștințelor digitale de bază;
 • Pachet de instruire privind înțelegerea de către persoanele în vârstă a îmbătrânirii active și cunoștințele digitale de bază;
 • Întâlnirea de management;
 • Eveniment multiplicator în România;
 • Eveniment multiplicator în Italia;

6. Rezultate așteptate:

 • Un cadru metodologic de învățare pentru dezvoltarea abilităților sociale în rândul lucrătorilor cu bătrânii în combaterea discriminării persoanelor în vârstă și pentru a le ajuta să se adapteze, să trăiască o viață sănătoasă și împlinită, pentru a obține o mai bună incluziune;
 • Organizarea de training pentru un total de 10 lucrători cu bătrânii din cele două organizații implicate în proiect;
 • Dezvoltarea unui curs de formare inovator adresat lucrătorilor cu persoanele în vârstă pentru conștientizarea și găsirea unor modalități de combatere a problemei discriminării și excluziunii.

7. Sustenabilitatea proiectului:

Toți partenerii s-au angajat să continue să folosească rezultatele proiectului împreună cu formatorii și cursanții lor după finalizarea proiectului. Toți partenerii își vor folosi conexiunile cu administrația publică și alte entități de educație a adulților pentru a exploata rezultatele proiectului și a le multiplica utilizarea.

Rezultatele proiectului vor fi disponibile gratuit pentru grupurile țintă, cu scopul de a promova utilizarea acestora. În plus, acestea vor fi deschise și liber accesibile după sfârșitul proiectului, contribuind astfel la sustenabilitatea și utilizarea rezultatelor proiectului.