Durata: 27 luni
Data începerii proiectului: 1 Septembrie 2010
Beneficiari: 17 ONG-uri membre ale Federaţiei Filantropia.
Buget: Valoarea totalǎ a proiectului – 6.013.519 RON (1.466.712 Euro)
Din care finanţarea POSDRU – 5.629.214 RON (1.372.979 Euro)
Aplicant principal: IOCC România
Parteneri: Federaţia Filantropia, Patriarhia Românǎ

Proiectul își propune construirea capacitǎţii instituţionale a Federaţiei Filantropia (reţea naţionalǎ de ONG-uri creştine active în domeniul social) pentru a deveni un actor social relevant în dezvoltarea politicilor de incluziune socialǎ la nivel local, regional şi naţional.

OBIECTIVE

Obiectivul A. Îmbunǎtǎţirea competenţelor organizaţionale şi manageriale ale angajaţilor Federaţiei şi ONG-urilor membre pentru creşterea eficienţei în furnizarea şi evaluarea serviciilor de asistenţǎ socialǎ.

Obiectivul B. Elaborarea unei strategii de dezvoltare organizaţionalǎ a Federaţiei care sǎ ofere un cadru structurat pentru intervenţii viitoare integrate, la nivel naţional, în domeniul incluziunii sociale.

Obiectivul C. Îmbunǎtǎţirea abilitǎţilor de comunicare şi relaţionare între organizaţiile membre ale Federaţiei, inclusiv utilizând tehnologii informatice, pentru intensificarea schimburilor de informaţii şi planificarea de acţiuni comune, ca rǎspuns la necesitǎţile specifice sectorului social şi a beneficiarilor acestuia.

Obiectivul D. Dezvoltarea de parteneriate strategice cu actori cheie din sectorul guvernamental, de afaceri şi cu alţi actori relevanţi, pentru creşterea eficienţei furnizǎrii serviciilor sociale şi asigurarea sustenabilitǎţii intervenţiilor de incluziune socialǎ ale Federaţiei.

Impreuna pentru servicii sociale mai bune